שבת קודש אשמרה שבת אל ישמרני שבת קודש

לקישורים נוספים...

אשמרה שבת אל ישמרני

ראשי >אשמרה שבת אל ישמרני
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני


 

בס"ד

          אם אשכחך

         ירושלים  תשכח ימיני
      
שמירת שבת קודש שקול כנגד כל התורה כולה {מד"ר ס"פ בשלח}
שמירת שבת קודש חמור יותר מיום הכיפורים ,{ מגילה ב"א}
שמירת שבת קודש הקמיע המעולה ביותר נגד גזירות קשות ורעות,
שמירת שבת קודש מכפר על עבודה זרה , גילוי עדיות ושפיכות דמים {שבת קי"ח}

המשתתף בשיעורי תורה בשבת קודש ושומע קדיש ועונה בכוונה לו על כל עוונותיו {פרקי דר"א ספי"ח}

שלחן של שבת מחזק ומקרב את כל המשפחה סביב השולחן,אשר בו עושים אוכל הכי טעים , בגדים הכי יפים, שקט ושלוה ,כולם רואים את כולם ומקבלים כוח לימות השבוע,

ע"י שמירת שבת קודש המלאכים מלוים אותו לבית ומברכים אותו יחד עם כל בני המשפחה , {שבת קי"ח}

צריך להוסיף מחול על הקודש גם במאכלים ,בלבושים ותיקון הבית, בגדים ,כסתות מרוקמים והכי יפים שבעולם , כמו לכבוד מלך גדול, ועאכ"ו לפני ממ"ה הקב"ה,{זוה"ק}

דבור חול בשבת עולה למעלה לשמים ונענשים על כך ,{זוה"ק}

כל ההוצאות של שבת קודש זה כמו שנתן הלואה להשם יתברך , וחוזר בחזרה למשפחה ,

מצוה להכין ולסעוד ג` סעודות בשבת קודש ולטעום מכל תבשילים {זוה"ק} ובזה מתכפר עוון חילול שבת קודש {ליקוטי מוהר"ן}

      "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מייד הן נגאלין"

                              שבת שלום מבורך                         כל הבית ישראל ישועות טובות            להקמא שכינתא מעפרא למען             הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך

תפילה להדלקת נרות הרב אליעזר ברלנד שליט"א
בס"ד
                                                                                
פינת שבת שבת שלום מבורך

פרשת שבוע תשלח
תפילה להדלקת נרות הרב אליעזר ברלנד שליט"א    

רבונו של עולם רב כוח ורב אונים אשר לרבוי חסדיך אין חקר ברגע זה שאני עומדת כעת לפניך להדליק את נרות השבת אשר אורם נמשך מהאור הגנוז של שבעת הימים הושיעה אותי .....בת..... אמתך שאזכה להמשיך על ידי הדלקת נרות שבת את אור שבעת הימים שהוא אור הצדיקים הקדושים שיתפשט בכל העולם כולו ויאיר בתוככי הנשמות וכל הנשמות שבעולם יאירו ויזהירו בזכות נרות אלו ויכירו כוח מלכותך. ואזכה מעתה ועד עולם להיות בדרגת שרה ורבקה שנאמר עליהן שנרן לא כבה לעולם ואזכה שבשעת הדלקת נרות אלו יקיפו אותי ששים ריבוא מלאכים שנעשו מכל המצוות שעשיתי מעודי ועד עתה. אנא ריבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה זכני בזכות הדלקת נרות שבת קודש שיאירו נשמותינו שלי ושל בעלי היקר באור יקרות ונזכה אני ובעלי בזכות הדלקת נרות שבת קודש לבנים קדושים וטהורים אצילי נפש רוח ונשמה , הבנים והבנות והנכדים ונכדות כולם עד סוף כל הדורות ילך אורם ויאיר מרגע לרגע יותר ויותר כמו שכתוב "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום"

<הרב אליעזר ברלנד שליט"א      
כתובות אינטרנט נלוות:
פרשת שבוע תשלח
פינת שבת שבת שלום מבורך

אדם שהבריא, הוא ומשפחתו, בזכות שמירת שבת
                       אדם שהבריא, הוא ומשפחתו, בזכות שמירת שבת
 
                                                              מתוך הרצאתו של הרב דניאל זר
הגדרה של מושג שבת
                           
שקולה השבת כנגד כולה
                                         
לדבר עם ה' תוספת לעקרת הבית
כל המענג את השבת נותנין לו כל משאלות ליבו
                                   
שמחה
                                             
תפילה שיזכה האדם לניגונים דקדושה וליזהר מניגונים רעים
ביום שבת
1 2 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש