שבת קודש חשיבות שמירת הלשון שבת קודש

לקישורים נוספים...

חשיבות שמירת הלשון

ראשי >חשיבות שמירת הלשון
נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע חפץ חיים
כתובות אינטרנט נלוות:
נצור לשונך מדריך להלכות
נצור לשונך מדריך להלכות
לשון הרע
חפץ חיים
         
בס"ד


סגולה בדוקה לכל הישועות
לכבוד עם ישראליש פתרון להנצל מכל הצרות ,המחלות ,והבעיות שלך ושל כל המשפחה ,המצב הקשה בדרונו -אבטלה , מחלות ,שפעת העופות , חיידק טורף ,
ה' ישמור ויצילו!! הרבה רווקים ורווקות , הרבה גרושים וגרשות ,אלמנות ויתומים ה' ירחם ,פיגועים ,איזה מצב נורא ואיום !!!
מאלץ אותנו להביא לידעתך כי ישנה סגולה בדוקה ומנוסה להגן עליך ועל כל משפחתך ::

מכתב מהרבנית קנייבסקי תליט"א
נצור לשונך מדריך להלכות
נשים ובנות יקרות !!!
אנו זקוקים שתעזרו לנו בתפילות!!
המצב בארץ קשה מאוד האחרון פוקדים אותנו אסונות קשים הרבה יתומים ואלמנות ורחמנא ליצלן ,מכל מחלות קשות,
באו לשאול את בעלי הרב שליט"א ,מהי הסיבה לכל האסונות ,
הרב פתח גמרא ואמר שזה בגלל ניבול פה , ואיך אפשר לתקן לעצמנו ?- רק בשמירת הלשון,
נצור לשונך מדריך להלכות
ראיתי כתבה מהרב סגל מצנצ' סטר זצ"ל, שכותב : " שלא ראה בימיו אדם שלמד כל יו שתי הלכות בשמירת הלשון ,ולא נושע , הן בילדים והן בזיווגים ,הן ברפואה ,הן בפרנסה , והן בחינוך ילדים ,והבטיח שמי שילמד בחפץ חיים, יהיה עו"ד שלו בשמיים"
ראינו נסיים גלויים מאנשים שקיבלו על עצמם שתי הלכות כל יום ונושעו ,

כשקראתי את הכתבה נכנסה אלי אישה בבכי קורע לב , וסיפרה שיש לה תור גדול של בנות מבוגרות שעדיין לא התחתנו ,הראיתי לה הכתבה של הרב סגל,
והיא אמרה מיד שהיא מקבלת על עצמה ללמוד כול יום שתי הלכות תוך שלושה ימים התארסה בת אחת, אחרי חודשים השניה ,ובלי עין הרע האישה ראתה הרבה ישועות , ועד מאות בנות שלקחו על עצמן ללמוד שמירת הלשון ,התחתנו,

מעשה אחר היה ,אישה אחת עם תינוק בן חודש סיפרה שהייתה אצלנו בצער גדול לפני שנה , שהיא נשואה עשרים שנה ללא ילדים , יעצתי לה ללמוד כל יום שתי הלכות וברוך השם היא נפקדה ונולד ל בן זכר,

ועוד סיפור , לפני כמה שבועות הגיעה אלי אישה שבורה בבכי קורע לב שסיפרה שהאמא שלה בבית חולים , עם גידול ממאיר וביקשה שאתן לה משהו שתקבל על עצמה יעצתי לה שכל המשפחה תקח על עצמה ללמוד כל יום שתי הלכות של שמירת הלשון , אחרי יומיים חזרה האישה וביקשה שאפרסם את הנס שקרה , היא סיפרה שכל המשפחה התאספה וכולם קיבלו על עצמם ללמוד כל יום שתי הלכות ,אחרי יומיים הם קיבלו טלפון מבית החולים והודיעו להם שיבואו לקחת את האמא , הגידול נעלם והאמא בריאה שלמה ושלמה , ועדו הרבה ניסים ונפלאות שקרו ,

ועכישו ,נקבל כולנו על עצמנו בלי נדר, ללמוד כל יום שתי הלכות של שמירת הלשון , ולהתפלל בכוונה גדולה ,כי תפילה היוצאת מן הלב מפה קדוש ששומר על לשונו מתקבלת מיד לפני בורא עולם , ומונעת הרבה אסונות וצרות ומביאה ישועות לעולם , ולעתיד לבוא יראו לכל אחד כמה נפלאות ,כמה נפשות הציל , ובזכותן נשים / בנות יקרות וצדיקות במהרה לביאת משיח צדקנו בימינו ,יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכן לטובה,

ב,קנייבסקי
להפיץ מצווה לזיכוי הרבים
לקרוא כל יום שתי הלכות בספר "שמירת הלשון "של החפץ חיים ,בכל בית שעשו כך ראו מיד ישועות גדולות בפרנסה ,שידוך ,רופאה וכו' ובפרט המצטרפים למעגל "שומרי הלשון סביב השעון"

שמקבלים על עצמם להזהר מלדבר לשון הרע במשך 60 דקות {שעה } ביום , בשעות הבוקר או הצהרים או הערב בשעה קבועה ,נחשב כאילו שמרו כל היום וכך יעשו במשך 40 יום ,רואים ניסים מעל הטבע ,נשים ובנות יקרות !!!
אנו זקוקים שתעזרו לנו בתפילות!!
המצב בארץ קשה מאוד האחרון פוקדים אותנו
אסונות קשים הרבה יתומים ואלמנות ורחמנא ליצלן
מכל מחלות קשות,
באו לשאול את בעלי הרב שליט
 

 

      http://www.happy.org.il/index.php?sph=books&catbob=895          

                   

                                                                                      
****טלפונים של הפצה-יפוצו מעיינותניך ****

להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם

 


רבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים..." את הכתמים שיש לנו מי יכול לנקות ?? רק רבנו הקדוש !!!!
כשצריכים רפואה אומרים ה"תיקון הכללי " מי שחס ושלום נפל אז תיכף, כאילו לא קרה כלום "תיקון הכללי " זה אור של משיח!

התיקון הכללי " על ציון רבנו הקדוש זה תיקון כזה שאין לנו מושג !!!
עכישו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולם , עכישו יש כבר הגאולה!

ישנו ה"לקוטי מוהר"ן " "וילקוטי תפילות" "לקוטי הלכות ועוד רבנו הקדוש הוא גילה חוכמה חדשה שעולה על כל החוכמות!

הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז"ל בספריו הקדושים. יש לכל אחד מישראל את כל התיקונים וכל הרפואות וכל הישועות בידיו וזה הפצה!

להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם !!!

אנחנו צריכים למסור כל נפשנו וזרענו על זה שיההי בכול מקום ספרי רבנו ז"ל אז יהיה הגאולה השלמה גאולה כזה שלא ההי מעולם !!!
כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסק בהם ויקים אותם אז יהיה עולם חדש לגמרי...

בס"ד

מדריך הלכות לשון הרע יומי

                                    

                                                                 
נצור לשונך מדריך להלכות
 
חפץ חיים
     
                                         בס"ד
              לרפואת הרב מרדכי צמח אליהו בן מזל טוב
                                                            הוא תזכה  פני משיח מהירה אמןןןןן
                              שגיב סבי חיים בן זהבה, לרפואה שלמה ,
                              הנפש והגוף ושיקום על רגליו ויתהלך, אמן,
                                       טל חיה בת דוריס רפואה שלמה בדיקות ישועות טובות בריאה שלמה אמןן
         
בס"ד


סגולה בדוקה לכל הישועות
לכבוד עם ישראליש פתרון להנצל מכל הצרות ,המחלות ,והבעיות שלך ושל כל המשפחה ,המצב הקשה בדרונו -אבטלה , מחלות ,שפעת העופות , חיידק טורף ,
ה` ישמור ויצילו!! הרבה רווקים ורווקות , הרבה גרושים וגרשות ,אלמנות ויתומים ה` ירחם ,פיגועים ,איזה מצב נורא ואיום !!!
מאלץ אותנו להביא לידעתך כי ישנה סגולה בדוקה ומנוסה להגן עליך ועל כל משפחתך ::

מכתב מהרבנית קנייבסקי תליט"א

נשים ובנות יקרות !!!
אנו זקוקים שתעזרו לנו בתפילות!!
המצב בארץ קשה מאוד האחרון פוקדים אותנו אסונות קשים הרבה יתומים ואלמנות ורחמנא ליצלן ,מכל מחלות קשות,
באו לשאול את בעלי הרב שליט"א ,מהי הסיבה לכל האסונות ,
הרב פתח גמרא ואמר שזה בגלל ניבול פה , ואיך אפשר לתקן לעצמנו ?- רק בשמירת הלשון,

ראיתי כתבה מהרב סגל מצנצ` סטר זצ"ל, שכותב : " שלא ראה בימיו אדם שלמד כל יו שתי הלכות בשמירת הלשון ,ולא נושע , הן בילדים והן בזיווגים ,הן ברפואה ,הן בפרנסה , והן בחינוך ילדים ,והבטיח שמי שילמד בחפץ חיים, יהיה עו"ד שלו בשמיים"
ראינו נסיים גלויים מאנשים שקיבלו על עצמם שתי הלכות כל יום ונושעו ,

כשקראתי את הכתבה נכנסה אלי אישה בבכי קורע לב , וסיפרה שיש לה תור גדול של בנות מבוגרות שעדיין לא התחתנו ,הראיתי לה הכתבה של הרב סגל,
והיא אמרה מיד שהיא מקבלת על עצמה ללמוד כול יום שתי הלכות תוך שלושה ימים התארסה בת אחת, אחרי חודשים השניה ,ובלי עין הרע האישה ראתה הרבה ישועות , ועד מאות בנות שלקחו על עצמן ללמוד שמירת הלשון ,התחתנו,

מעשה אחר היה ,אישה אחת עם תינוק בן חודש סיפרה שהייתה אצלנו בצער גדול לפני שנה , שהיא נשואה עשרים שנה ללא ילדים , יעצתי לה ללמוד כל יום שתי הלכות וברוך השם היא נפקדה ונולד ל בן זכר,

ועוד סיפור , לפני כמה שבועות הגיעה אלי אישה שבורה בבכי קורע לב שסיפרה שהאמא שלה בבית חולים , עם גידול ממאיר וביקשה שאתן לה משהו שתקבל על עצמה יעצתי לה שכל המשפחה תקח על עצמה ללמוד כל יום שתי הלכות של שמירת הלשון , אחרי יומיים חזרה האישה וביקשה שאפרסם את הנס שקרה , היא סיפרה שכל המשפחה התאספה וכולם קיבלו על עצמם ללמוד כל יום שתי הלכות ,אחרי יומיים הם קיבלו טלפון מבית החולים והודיעו להם שיבואו לקחת את האמא , הגידול נעלם והאמא בריאה שלמה ושלמה , ועדו הרבה ניסים ונפלאות שקרו ,

ועכישו ,נקבל כולנו על עצמנו בלי נדר, ללמוד כל יום שתי הלכות של שמירת הלשון , ולהתפלל בכוונה גדולה ,כי תפילה היוצאת מן הלב מפה קדוש ששומר על לשונו מתקבלת מיד לפני בורא עולם , ומונעת הרבה אסונות וצרות ומביאה ישועות לעולם , ולעתיד לבוא יראו לכל אחד כמה נפלאות ,כמה נפשות הציל , ובזכותן נשים / בנות יקרות וצדיקות במהרה לביאת משיח צדקנו בימינו ,יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכן לטובה,

ב,קנייבסקי
להפיץ מצווה לזיכוי הרבים
לקרוא כל יום שתי הלכות בספר "שמירת הלשון "של החפץ חיים ,בכל בית שעשו כך ראו מיד ישועות גדולות בפרנסה ,שידוך ,רופאה וכו` ובפרט המצטרפים למעגל "שומרי הלשון סביב השעון"

שמקבלים על עצמם להזהר מלדבר לשון הרע במשך 60 דקות {שעה } ביום , בשעות הבוקר או הצהרים או הערב בשעה קבועה ,נחשב כאילו שמרו כל היום וכך יעשו במשך 40 יום ,רואים ניסים מעל הטבע ,


נשים ובנות יקרות !!!
אנו זקוקים שתעזרו לנו בתפילות!!
המצב בארץ קשה מאוד האחרון פוקדים אותנו
אסונות קשים הרבה יתומים ואלמנות ורחמנא ליצלן
מכל מחלות קשות,
באו לשאול את בעלי הרב שליט
 

 נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע חפץ חיים

                               

                                  

                                                                                      
כ"ז חשון לשון הרע על אילו שאינם שומרי מצוות
כ"ו חשון גילוי ברבים
כל יום שתי הלכות לשון הרע
כ"ה חשון לחץ חברתי
כ"ד חשון הרגיל לחטוא
כ"ג חשון החוטא מפעם לפעם
כ"ב חשון בצדק תשפוט עמיתך
1 2 3 4 5 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש