שבת קודש חגים ומועדים שבת קודש

לקישורים נוספים...

חגים ומועדים

ראשי >חגים ומועדים
סגולות עצומות חודש אלול ותשרי
סגולות עצומות לחג סוכות הושענא רבה ושמחת תורה
חודש אלול
 שנה שמחה3 שנה טובה2 שמחה1 שנה טובה3 שמחה4 שמחה2
 נחמן ברסלב נחמן נחמן ברסלב נחמן ברסלב נחמן ברסלב נחמן ברסלב נחמן
אלול הוא חודש הרחמים והסליחות , הקב"ה נמצא איתנו , יורד כמו מלך , מוכן לחבקנו לבוא לקראתנו ולקבל את תשובתנו מומלץ באלול לעשות בדיקת מזוזות ותפילין ,ולהרבות באמירת תהילים , מ-א אלול מתחילים לומר פעמים ביום מזמור כז` מתחילים , -" לדוד ה` אורי וישעי",,,, וצריכים להמשיך אמירתו עד שמיני עצרת ,ביום כדי אור ל-כה` באלול יום בריאת העולם , להדליק חמש נרות כי מוזכר חמש פעמים , "אור" בפרשת בראשית ולמד שנזכה לבנים מאירים בתורה כי נר מצווה ותורה אור ונזכה במהרה לאור הגנוז ,ביום כה` באלול , יום בריאת העולם , מאוד מומלץ לקחת את חומש בראשית בכול יום מהחומש יום אחד ממעשה בראשית , עד שמסיימים את כל השבוע של בריאת העולם -בראש השנהראש השנה - יום הדין ערב ראש השנה טוב לעשות פדיון נפש להפריש סכום של 10 ש"ח  לכל נפש ולעשות עליו את הפדיון , ויחזור ויעשה אותו הדבר בערב כיפור {בכסף אחר - מלבד כסף הפדיון של ראש השנה },יש ולשמור את כסף שני הפדיונות עד ערב סוכות , ולחלקם ולעניים , או לאנשים נזקקים , ומובטח
לו שישלים שנתו בע"ה , בראש השנה שוקלים את כל מצוות ועבירות האדם ונקבע מה יהיה עם כל נשמה ונשמה והכל לפי מעשיה , זה זמן רחמים גדול בשמים , וצריך לעשות תשובה ולהתפלל בכוונה מאוד עמוקה וטהורה ולבקש מאבינו שבשמים שירחם עלינו ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ובורא עולם באהבתו לעם ישראל , אב הרחמן שומע כל תפילה מעומק הלב , והוא ברחמיו יכפר לכלל ישראל , מומלץ לצום בערב ראש - השנה , מעלות השחר ועד הצהרים , הצום מוחק לנו שליש מעוונותינו , את השליש השני של העוונות מכפרים לנו על ידי התשובה שאנו עושים בעשרת ימי תשובה ואת השליש השלישי מכפרים לנו על ידי יום הכיפורים ,רצוי להרבות בצדקה , טוב לומר מזמור כד` בתהילים - -"מזמור לדוד" -סגולה פרנסה , טוב שיקנה כל אחד בערב ראש - השנה סכין חדש וישחיזנו- מסוגל לפרנסה לכל השנה - ביום א` של ראש השנה רצוי לסיי שני ספיר תהילים כנגד "כפר " וביום ב` של ראש השנה לסיים עוד שני ספרים טוב לעשות תענית דבור בראש השנה כדי לסגור את הפיות של המקטרנים שרוצים לקטרג ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם "למטה האדם שותק , גם אתם שותקים ", רצוי לקום מקודם בבוקר לשחרית ולהשתדל לא לישון {רק בלילה }- שמזלנו לא ישן כל השנה- צריך להיות בשמחה , וקדושה ולא בכעס חס וחלילה כי זה ישפיע על כל השנה כולה , רצוי לעשות חלות עגולות לכל הסעודות,

יום הכפורים- מומלץ לעשות חלות בצורת סולם לסעודות של ערב יום הכיפורים - שכל תפילתינו יעלו לשמים,

חג הסוכות -חג הסוכות מרבים בשמחה , אנו נמצאים בסוכה כמו תחת החופה והשכינה עוטפת , אותנו יש שנוהגים לנשק את קירות הסוכה שהם כנגד מידת הרחמים , מי שתמיד בצער ויסורים הסגולה סגולה למחלוקת ילמד מסכת סוכה , מצוות סוכה היא סגולה אריכות ימים , מומלץ לתלות בסוכה שמן זית ולהשאירו עד סוף החג שישאב את כל קדושת האושפיזין ובשמן זה סגולה עצומה להדליק נרות חנוכה , וכן לתלות הסוכה שני בקבוקי יין שאחד מהם יהיה כשר לפסח , ולהשתמש ביינות בליל הסדר ובסעודת פורים - חיבור בין קודש לקודש , טוב לתלות חיטה ושעורה עד סוף החג ולאחר מכן להשתמש בהם לחמין של שבת, אפשר לתלות אתרוגים ולאחר סוכות לעשות מהם ריבה , להשתמש בה בטו- בשבט -סגולה לזרע בר קיימא וללידה קלה , אפשר לתלות צנצנת של דבש ולהשתמש בה , בחג שבועות -"חלה ודבש תחת לשונך"-"שיר השירים ", מומלץ לתלות רימונים -סגולה לזרע בר קיימא ,{סגולה לזרע בר קיימא - לתלות שבע רימונים בשבע סוכות של רבנים- , ולאחר סוכות לעשות מיץ מהרימונים האלה ומהכמות הזאת מחלקים למספר נשים לשתות }טוב לתלות בסוכה תפוחים ולאחר סוכות לאכול אותם - סגולה לרפואה שלמה כל יום צריך להדליק נר לאחד מהאושפיזין של אותו היום,

הושענא רבה- התחנה הסופית של כל הימים הנוראים ,מרבים מאוד בתפילות ותחנונים כי הוא סיום נא` ימים שנתנו לישראל בחסד עליון לעשות בהם תשובה - והכל הולך אחר החתום , ביום זה צריך לעשות תשובה והיות שזה האושפיזין של דוד המלך - מומלץ לקרוא את כל ספר התהילים כל הלילה ,

שמחת תורה - מצוה גדולה להרבות בשמחה לכבוד התורה הקדושה,

סגולה ליראת שמים - בשמחת תורה לשים בצד חתיכות חלה , לייבש אותם , לעשות צנימים ולהקפיא , לאכול אותם בשבת הגדול לפני פסח,

מצוה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים
:,  
                                   גמר וחתימה טובה לכל עם ישראל |
                                     חג שמח שנה טובה
               כל בני בית ישראל כל ישועות| בשורות טובות


סגולות עצומות לחג הפסח לנשים

בס"ד
בית הכנסת "סיני" רחוב השחף 2 חולון  טלפון 03-5564010
                    נא לשמור על קדושת הדף
   לומד לומד לומד  סגולות עצומות לחג הפסח לנשים לומד לומד לומד לומד

חג הפסח , חג הגאולה , חג החרות , שייך יותר לנשים , נשים טורחות בעבודתן לקראת פסח עד כלות הנפש , ולהבדיל מחגים של רוב השנה , הגברים טורחים , {סוכה 4 מינים ושופר } בגלל שנים כל כך טורחות להכנת החג הן הרבה פעמים יוצאות מגדרן ומשתמשות בימדת הכעס והופכות את ילדיהן לקורבנות מאוד מומלץ לשמור של קור רוח בימים האלו במיוחד ,שתיים עשרה בימים הראשונים של חודש ניסן הם כנגד שתיים עשרה חודשי השנה , ואיך שאנחנו מתנהגים בכל יום מהימים האלה , כך בונים את שתיים עשרה חודשי השנה{דוגמא יום ראשון של חודש ניסן הוא כנגד חודש תשרי }
כל אישה צריכה לדעת שעבודות לקראת פסח הם זכות גדולה אישה מכניסה את עצמה בקדושה וטהרה על ידי שטורחת לקראת פסח בעבודה קשה שגומרת לה להזיע ,
אישה שמזיעה בעבודות הפסח ,הזיעה הזאת היא כמו טבילה במקווה טהרה,

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ`וב בן שרה סאסא זצ|ל אמר שבכל פעולה כמו שפשוף גרוד ניקוי ריסוס וכדומה ,
       נבראים אותם מלאכים שיוצאים מתקיעת השופר של ראש השנה,

אחרי שנים טורחות כמה חודשים עבור פסח , מגיעות בסיעתא דישמיא ליום של ערב פסח , קודם ליל יד` בניסן , צריכות לבדוק היטב את הבית וחדר המדרגות ,במיוחד ברגעים האחרונים , צריכים לבדוק את הכיסים של הבגדים ,
המדרגות ,מומלץ ניקיון כללי בכל הבית, לפני בדיקת חמץ שצריכה להיות לאור הנר, ביום יד` בניסן שזה ערב פסח מותר לאכול חמץ רק 4 שעות הראשונות מעלות השחר , אחרי זה צריכים לנקות היטב את הפה והשיניים ,עד שעה 10:00 בבוקר צריכים לגמור שרפת חמץ , בערב פסח ,לזכר הברכות שיצחק אבינו ברך את יעקב אבינו ,צריכים לברך ולהתברך , לא לשכוח ארת חשיבות הצדקה כמו בערב חג , ביום של ליל הסדר בבוקר ,הבכורים מתענים , קודם חצות היום צריכים להסתפר , לגזור ציפורנים ולהתחרץ , מחצות היום , אסור לאכול מצה בערב פסח , הנשים צריכות להיות מאוד זהירות בבדיקת החזת והכרפס שמכינות לליל הסדר בגלל סכנת התולעים ,מאוד מומלץ להשתמש רק בקלחים של החסה,
צריך לסדר את שולחן ליל הסדר מבעוד יום , לשתף גם את הבעל בסידור השולחן - סגולה בית ,
הכסא של בעל הבית הוא מאוד טהור וקדוש , וצריך לסדר אותו בכריות , רק מי שבטהרה יכולה לעשות זאת,
מאוד מומלץ בערב פסח לנוח שיהיה כוח לליל הסדר ,לפני ליל הסדר עוד באור יום לומר מהמחזור של פסח את התפילה של קורבן פסח {נמצא בהתחלת המחזור של פסח }ולאחר מכן לקרוא את האיגרת של רבי שמשון מאוסטרופולי {יש מחזורים של פסח שהתפילה נמצאת שם },
כל מי שאומר את האיגרת של רבי שמשון מאוסטרופולי בערב פסח מובטח לו שתהיהי לו שמירה מפורעניות לכל השנה ,
ליל הסדר ה חובה לנשים לקיים את כל המצוות של ליל הסדר , הנשים לקיים את כל המצוות של ליל הסדר , הנשים צריכות לשתות את הארבע כוסות מיץ ענבים בשלמותן וכל כוס בבת אחת בלי הפסקות,,
כשהילד שואל מה נשתנה , זוהי רצון לבקש על זרע בר קיימא וגידול של ילדים טובים ,
סגולה לשמירה ופרנסה :להשאיר חתיכה קטנה מהמצה של האפיקומן , לאחר שסיימו לאכול את האפיקומן , ולהצניעה בבית כל ימות השנה ,{אורחות חיים בשם ספר יפה ללב}
אכילת מצה צריכה במהירות האפשרית , ליל הסדר זה ליל הודיה ,להשתתף באמירת ההלל,
כשמזמינים את אליהו הנביא , כל אחד שזקוק לישועות ניגש לפתוח את הדלת ומבקש את משאלות ליבו ,
                {זיווג פרנסה ,זרע בר קיימא וכדומה }
  בליל הסדר יש סימנים ששמים בקערה , למחרת ליל הסדר לאכול אותם -סגולה לריאת שמים,
ביום הראשון של פסח מתחילים את ספירת העומר עם סגולת המלח , בחול המועד של פסח צריך לאכול אוכל של חג וללבוש בגדים חגיגיים , הבית צריך להיות בחג , אסור לכבס לגהץ ולתפור,
יום שביעי של פסח שזה קריעת ים סוף - סגולה להתפלל על כל הנושאים הקשים שה כמו קריעת ים סוף{זרע בר קיימא , פרנסה וזיווג }ביום הזה צריכים לקום מוקדם בבוקר החג , זה עדיין חושך ולומר שירת הים , אחר כך בבית הכנסת בשחרית לומר שוב שירת הים ופעם שלישית לומר בקריאת התורה,
בסך הכל לומר שלוש פעמים את שירת הים ,

     בזכות נשים צדקניות הייתה גאולה במצרים ,ובזכותן תהיה גאולה ממש
                           אמן כן יהי רצון ,
,
               כל עם ישראל ישועות טובות
       
להקמת שכינתא מעפרא לביאת משיח צדקנו ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן ,
          הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
סגולות עצומות לקראת חג הפסח לשפע גשמי בזכות רבי אלימלך מליזענסק זי"ע
בס"ד

בית הכנסת "סיני" רחוב השחף 2 חולון    טלפון 03-5564010
                      נא לשמור על קדושת הדף
             
סגולות עצומות לקראת חג הפסח לשפע גשמי בזכות רבי אלימלך מליזענסק זי"ע
ב-כא` באדר יום הילולת
הרבי אלימלך מליזענסק זי"ע , ישב המגיד מקוזניץ וסיפר בשמו 3 סיפורים שהם מסוגלים לפרנסה להכניס את הפסח בקלות מאוד מומלץ ביום הילולת הצדיק - כא` באדר, שכל אחת מאתנו תספר בבית שלה את שלושת הסיפורים ואלו הם :
**********
סיפור א` book book book Undecided

היה עני שמצא את עצמו לפני פסח ללא פרוטה , הוא כתב מכתב לבורא עולם והניח את המכתב ביער על ידי גזע עץ , למחרת , הופיע המלך הגוי של המדינה עם הקבוצה של לעשות ציד, המלך הבחין במכתב , כשראה שזה כתוב לכבוד המלך ,חשב שהפניה היא אליו , המלך שלח ליהודי סכום גדול של כסף לפי הכתובת שרשומה של המכתב וכך היה לעני שפע רב לקיים את חג הפסח כמו שבורא עולם עזר לעני ,כך שיעזור לנו,
סיפור ב` book baging Undecided
*********
יהודי שחי בתקופת רבי אלימלך היה ללא פרנסה ולא היה באפשרותו לקיים את חג הפסח , בעקבות מצבו הכללי , עלתה בלבו החלטה להעביר חביות עם יין שרף לארץ השכנה ושם יוכל למוכרם במחיר גבוה ותהייה לו פרנסה בכדי שיוכל לקיים את חג הפסח , אבל השלטונות סירבו להעביר את יין השרף דרך הגבול ואז הוא ביקש את ברכתו של רבי אלימלך והרב ברך שכל החביות יהיו מים, הברכה התקבלה ושכהיהודי עבר דרך המכס הגויים צחקו ממנו שהוא מוביל לארץ השכנה חביות עם המים ,היהודי רץ פעם שניה לרבי אלימלך לומרלו שעכישו הוא צריך ברכה שהמים יהפכו ליין שרף, הרב ברך והנס קרה , היהודי מכר וחזר עם הרבה כסף כמו שבורא עולם עזר לאותו לקיים את חג הפסח ביד רחבה ,כך שיעזור גם לנו,
סיפור ג` book baging Undecided Undecided
**********
במזרח אירופה בתקופת עוני קשה חי יהודי ששמו משה , במקצועו הוא הוא היה חייט , כל שבוע היה יוצא רגלי מהבית ,נודד ממקום למקום ועושה תיקונים לקראת שבת היה חוזר הביתה ונותן את המעט פרוטות שהרוויח לאשתו שיהיה לה במה להחיות את נפשה עד שבוע הבא ,יום אחד כשיצא לדרך ,עברו לידו הפריץ ואשתו במרכבה , הפריץ שהיה ידוע כשונא ישראל ושתוי מצא הזדמנות לעשות צחוק מהיהודי , הוא עינה אותו והרים עליו אקדח בניסיון להורגו , ובורא עולם הצילו בכך שאשתו של הפריץ הזיזה את ידו של בעלה והכדור נפל ליד היהודי והוא נשאר בחיים ,מרוב בהלה משה החייט התעלף והפץיץ החליט לקחת את היהודי במרכבתו כדי להמשיך לענות אותו , בורא עולם עשה נס ווהפריץ מרוב שיכרות נרדם ולא הספיק להמשיך את העינויים ,בזמן שהפריץ הזמינה אותו שיבוא כל שבוע לארמון שלהם והיא תיתן לו עבודה ,משה החייט התחיל לעבוד בארמון הפריץ והיה נראה שהשמש זרחה בשבילו , כי כל שבוע היה מביא יותר פרנסה והתחיל לשלם את חובותיו ,יום אחד אשתו של הפריץ , נסעה ומשה החייט פגש את הפריץ ,הם התחילו לשוחח , הפריץ שאל את משה" איך הפרנסה "?ומשה ענה שבזכות בורא עולם ברוך השם יש לו פרנסה , הפריץ מאוד כעס ואמר "הפרנסה מאשתי שהיא מפרנסת אותך מדי שבוע" ובזעם גדול גרש אותו מהארמון ,הימים היו לפני פסח, משה החייט חזר הביתה בדיים ריקות ובלי תקווה שיחזור לעבוד אצל הפריץ ,אבל הוא היה בעל בטחון מאוד גדול וידע שבורא עולם לא יעזוב אותו , בינתיים הפריץ ההי נהנה כל לילה לפני השינה מהמטבעות זהב שהיו לו ,הוא היה סופר אותם ומסדר אותם בשקיות ומכניס אותם לכספת שלו , הוא היה נוהג לפזר אותם על השולחן ובדוק כל מטבע בשיניים לוודא שהמטבע מזהב אמיתי, הפריץ היה מסתובב בכל מקום עם קוף , הקוף הסתכל על תנועותיו של הפריץ וברגע שהפריץ יצא מהחדר, הקוף חיקה את תנועותיו של הפריץ , במקום לנגוע במטבע ,הקוף בלע את המטבע , וכך המשיך לבלוע את כל המטבעות שהיו על השולחן , הבטן התמלאה והקוף נפל על הרצפה ללא רוח חיים ,כשהפריץ חזר לחדר ראה פגר על הרצפה ובאותו רגע צץ לו רעיון לצחוק ממשה החייט , הפריץ החליט ללכת באמצע הלילה אל ביתו של משה החייט , ולזרוק את הקוף בביתו של משה ,חשב ועשה ,בביתו של משה החייט נשמע רעש גדול מאוד באמצע הלילה , כל בני הבית ניגשו לראות מה קרה , הם ראו קוף מת על הרצפה ומהקוף יוצאים מטבעות זהב  ,משה הרים ידיים לשמיים בהודיה גדולה לבורא עולם , שהוא לא עוזב אותו ושולח לו כסף בכדי שיוכל להכין את חג הפסח באותה השנה ,כמו שבורא עולם עזר למשה כך שיעזור לנו שנוכל להכניס את הפסח  רוחני וגשמי,
בשבת "מברכים "של חודש ניסן {שבת מברכים זוהי שבת שקודמת לראש חודש} משתמשים שוב בסגולה לפרנסה : שוב מספרים 3 סיפורים אבל הסדר משתנה מהסדר הקודם ,
                סיפור א`- נאשר אותו הדבר {היהודי ששלח מכתב למלך}
                סיפור ב` -משתנה ובמקומו בא הסיפור הבא:
סיפור ב`: book baging baging Undecided Undecided
********
יהודי אחד עשיר היה נוהג שבכל פסח היה מזמין הרבה אורחים לליל -הסדר , הגלגל התהפך והוא הפך לעני מרוד ,
הימים התקרבו לפסח והוא ואשתו היו מאוד עצובים , פתאום הוא שומע מבחוץ כרוג מחצר המלך ,ברכוז נאמר שאבדה טבעת מאוצרו של המלך ומי שיצא את הטבעת יקבל פרס גדול ,היהודי קפץ משמחה ורץ לחדרו של המלך , הוא הציע למלך שינתן לו חצי מסכום הפרס בכדי שיוכל לעשות את החיפושים ,המלך נתן לו חצי מהסכום ומהכסף הזה היהודי הכין את הפסח ביד רחבה והזמין את האורחים כמו תמיד , בליל -הסדר אחד השרים הלשין על היהודי שהוא לא מחפש את הטבעת , המלך החליט  ללכת עם השרים אל ביתו של היהודי , המלך והשרים הגיעו אל ביתו והציצו דרך החלן בכדי לאמת את דבריו של השר, להפתעתו של המלך ,ראה בית מואר עם פאר גדול ושולחן ערוך וכולם אומרים "דיינו" המלך
פנה
לשרים ואמר: היהודי גילה לי מי לקח את הטבעת , לאחד מהשרים קראו דיינו ,המלך עצר את השר ערכו חיפושים בביתו ומצאו אצלו את הטבעת של המלך , מרב שמחה המלך השלים היהודי את הסכום של הפרס לאחר הפסח , כמו שליהודי היה אפשרי להכניס את הפסח כיד המלך , כך בורא עולם יעזור גם לנו
סיפור ג` נשאר אותו הדבר {משה החייט} book book book winner winner
                                  winner winner winner  פסח כשר ושמח לכל בית ישראל
winner winner
** הרב שלום ארוש ...חובה לראות לפני פורים **
באדיבות ברסלב ישראל
הרב שלום ארוש (לצפיה)
בשעור השבועי פרשת תצווה
שיעור מענין מצחיק ומחזק
בענין פורים ביפפ
יש גם שמח בסוףףףףףףףףףףף
תהנוווו

 ביפ
http://www.breslev.co.il/video-stream/asx/arush19.asx
סגולות עצומות לחג פורים
בס
בית הכנסת סיני רחוב השחף 2 חולון ת.ד 80 חולון טלפון03-5564010

                 נא לשמור על קדושת הדף
                    
סגולות    עצומות לחג פורים 
         
 מפי הרבנית ד"ר מיקלה תחי` 
                      
       בפורים כל בפושט יד מקבל יו ישראל הם פושטי יד והקב"ה נותן , כל הבקשות מתקבלות בשמים , מרדכי היהודי הוא גלגולו של משה רבנו ע"ה, אסתר המלכה היא איילת השחר ,
בפורים רצוי מאוד לבדוק את מזוזות הבית ,עד פורים אנחנו צריכים להתפלל להקב"ה,
לבטל את הגזרות שהוציאו 24 בית -דין בשמים על גופנו , נשמתנו וממוננו ,
שנזכה שזכותו של משה רבנו ע"ה תעמוד לנו ביום ההילולה של ב-ז` באדר,
סגולות לתענית אסתר:
בעלות השחר - בבוקר של תענית אסתר {יג באדר } צריך לקום , ליטול ידיים , לשים כסף בקופת צדקה,
להדליק נר אחד לאסתר המלכה ונר אחד למרדכי היהודי , {נרות נשמה של 26 שעות}
זוהי שעת רצון בשמים ומתפללים על מה שרוצים , לומר מזמור כב` בתהילים , - " למנצח על איילת השחר ..." למה קמים בעלות השחר ? היות ואסתר שקולה לאיילת השחר ומעלות השחר עד זריחת החמה אפשר לבטל גזרות עם התפילות שלנו ,לאחר מכן אפשר לחזור לשיון ,בזמן התענית שמתחילה מעלות השחר מומלץ לתת מטבעות של 5 ש"ח שצבעם כסף , עדיף לתת את הצדקה לעניים או לשים בקופה צדקה,
סגולות למגילת אסתר:
*********************
את מגילת אסתר שכתובה על קלף צריך לשמוע פעם אחת בערב ועם אחת למחרת היום ,בתחילת מגילת אסתר ישנן ברכות ואז צריך לעמוד ולבקש בקשה אחת ,שאנו נהיה כלי קיבול לקבל את האורות של אסתר המלכה ומרדכי הצדיק שהקב"ה שופך מהשמים ברגעים אלה , האורות הרוחניים שיורדים מהשמים יישארו לנו עד חג פורים הבא , כשחוזרים הביתה לאחר קריאת המגילה חובה שתהיה  מפה לבנה עם 2 נרות דולקים ,
כשמסיימים את הצום אוכלים סעודה חגיגית חלה , דגים ובשר , רצוי לישון מקודם כדי לקום ב- 4 לפנות בוקר יום למרחת ,ואז כשקמים נוטלים ידיים וקוראים שוב מזמור כב` בתהילים , לאחר מכן מבקשים מהקב"ה שימלא משאלות ליבנו לטובה בזכות מרדכי הצדיק ואסתר המלכה , צריך להשתדל לקרוא את כל ספר התהילים בשביל לחבר את החושך של הלילה עם היום החדש , כדאי לסיים את ספר התהילים עד זריחת החמה כי זוהי שעת רצון גדולה בשמים לבטל גזרות ולבקש בקשות אחרי שמסיימים את ספר התהילים מתפללים תפילת שחרית וצריכים לשמוע שוב את המגילה ואחרי זה להמשיך את מצוות היום,
שולחים משלוחי מנות ונותנים צדקה לכל פושט יד ,צדקה ומשלוח מנות -אחדות ,במשך פורים רצוי למחוק את זכר עמלק לכתוב על דף "עמלק " ולמחוק כמו בפרשת זכור שמוחקים את זכר עמלק,
סגולות לסעודת פורים :

לפרוס מפה לבנה על השולחן ולהדליק 2 נרות חגיגיים , שולחן יהודים טהור זה מבטל את שולחנו של אחשוורוש , לאחר מנחה מתחילים סעודת פורים שהיא כנדד החטא שהיהודים אכלו משולחנו של אחשוורוש ,לסעודת פורים יש לקנות חלה מהודרת ארוכה {מזכירה את העץ שתלו בו את המן }
כשעושים נטילת ידיים לסעודה וברכת המוציא , צריכים לבצוע את הראש של החלה כנגד הראש של המן שרוצים לבצוע אותו ,מומלץ שסעודת פורים תהיה עשירה במטעמים טבוים,
לפני סעודת פורים לומר מזמור כג` בתהילים להתפלל ולבקש את משאלות ליבנו ,
בתוך סעודת פורים לומר 120 פעם "ברוך מרדכי " ו 24 פעם "ברוכה אסתר בת אביחיל "
בכך אנו מושכים עלינו את האורות של מרדכי היהודי ואסתר המלכה ,

| שמחת פורים היא השמחה הכי גבוהה שיש לעם ישראל בכל שנה        

הכל על פוריםםםםםםםםםם!!!!!!!!!

לקוטי מוהר"ן ענייני פורים לקוטי תפלות ענייני פורים שולחן ערוך ארח חיים פורים עצות ישרות ולקוטי עצות פורים חיי שיחות מוהר"ן מוהרנ"ת באש ובמים פורים אוצר היראה פורים ספרי אנ"ש פורים: שיחת הנפש, ככוכבי אור, ביאור הלקוטים, נחל שורק, שיח שרפי קודש, שיחת הנפש, נחת השולחן, יקרא דשבתא לקוטי הלכות פורים מגילת פורים

שיעורים להאזנה וצפייה לאדר ופורים

להזכירכם מהיום!ו30 יום לפני פוריםו סגולה לראות את מרדכי ואסתרו
בעזרת השם בלי נדר נעשה נצליח בזכות רבנו קדוש  

יש קבלה מר' נתן מברסלב זיע"א שכל מי שזועק ומבקש מקירות ליבו בכל יום משלושים יום קודם הפורים:    

  "הצילני מקליפת המן עמלק וזכני לקבל קדושת פורים באמת"  

  זוכה ורואה בפורים את מרדכי ואסתר. שנזכה!!!!!!      פורים קטן שמח    
                                
סגולות עצומות ט"ו בשבט
   
                     לטו  בשבט
                                    
                                                   
                                                              
       אנו חוגגים את ראש  השנה לאילנות כי האדם עץ השדה,
      
    צריכים לעשות תשובה בטו` בשבט על התורה ועל מלכות שמים
     
              ומתברכים בשפע ברכה "בני בני חיי ומזוני",

                                        תראו סרט של בטו בשבט
                                  בשבט הוא ראש השנה לאילנות.
                                                 
הלכות על טו בשבט        
                                              מפי הרבנית ד"ר מיקלה ת             
                            ס ג ו ל ו ת   ע צ ו מ ות
                     יום זה חג משתה ושמחה- חתן ביום חופתו אינו מתענה ,
     
מתפללים על הפרות שיתברכו ונתנים שבח להשי"ת שמחדש את הפרות  משנה לשנה,

יש נשים ששומרות את האתרוג מסוכות עד טו` בשבט, לאחר סוכות הן עושות רבה מהאתרוג ושומרות אותה לטו` בשבט -סגולה בדוקה ללידה קלה
                           

נוהגים בטו` בשבט להתפלל שיהיה לנו אתרוג כשר ומהודר בחג סוכות הבא

          הקדוש ברוך הוא מברך בטו` בשבט את הפרות של ארץ ישראל
                                 {שהם עולם על כל פירות העולם,}
       
בליל טו` בשבט , ראש השנה לאילנות , נוהגים רוב תפוצות ישראל לסדר בשולחן מכל פרות האילן ומכל פרות הארץ ומברכים שהחיינו על פרי חדש,
כל אחד מברך על פרי אחר:
*
האיש - מברך על החיטה- "חלב וחיטים ישביעך"
האישה - מברכת על הגפן - "אשתך כגפן פורה בירכתי ביתך"
הבן - מברך על הזיתים- "בניך כשתיליל זיתים סביב לשולחנך"
לבת- נותנים רימון ואגוז - "כל כבודה בת מלך פנימה "
לילדים קטנים - נותנים תפוח ודבר -"תחת התפוח עוררתיך , דבש וחלב תחת לשונך",

צדקה מנהג טוב ויפה לתת בטו` בשבט 91 פרוטות כמניין אילן
יש שנוהגים לשלוח איש לרעהו משלוח מנות שמיכל פירות

יש נוהגים לומר תפילה מיוחדת שחיבר רבנו הבן איש חי:

"יהיה רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל מיני אילנות ויוציאו פרותיהם בריבוי שמנים וטובים ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה שמנים וטובים ,כדי שיהיו היין היוצא מהם מצוי לרוב ולכל עמך ישראל לקיים בו מצות קידוש ומצות הבדלה בשבתות ובימים טובים ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרה שכתוב :"לך אכול לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה אלוקים את מעשיך"

בסדר פרות טו` בשבט קודשם עושים את ברכת שהחיינו ולאחר - מכן מברכים לפי הסדר הבא:חיטים שעורים , זיתים תמרים, ענבים , תאנים , ורימון,
        
על השולחן צריכים לשים לפחות 15 מינים , היות שיש מנהג יפה שלכל מין שאוכלים אומרים פרק משיר המעלות ובצורה כזא לסיים את כל שיר המעלות 15 פרקים,
ראש השנה לאילנות מסמל את גאולת ישראל , עם ישראל נמשל לעוץ העומד ערום וקפוא בחורף , הסופות מטלטלות אותו , במבט ראשון זה נראה שהמצב ללא תקווה , כמו  שבטו` בשבט העץ הקפוא מתחיל לקבל תזונה , השרף עלוה בתוכו, המעמד נראה כמו תחית המתים , העץ מתחיל לפרוח ולהוציא פרות ,כך עם ישראל ב"ה ירים את ראשו ויזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש,

  
 
סדר ט"ו בשבט
                                                          
 
 <>
 סדר ט"ו בשבט
               עם פרוש כוונת הלב
נתפשט המנהג בקהילות ישראל השונות להגיש ולאכול ביום ט"ו בשבט מפרות האילן, ובעיקר פירות שנשתבחה בהם א"י , רבותינו האחרונים הזכירו למנהג זה בספריהם וקלסוהו, וכתבו כי הוא לזכרון ולאות שיום זה הוא ראש השנה לאילנות (עיין כנה"ג ובמג"א ובא"ר ובפר"ח סי` קל"א), וכן כתב ר` אליהו הכהן מאיזמיר בעל `שבת מוסר` בצוואתו לבניו, "בני הוה זהיר לברך על הפירות בט"ו בשבט שמנהג ותיקון הוא", ויש נהגו ללמוד בכל פרי פרק אחד ממשניות, והם פיאה שמונה פרקים, בכורים שלושה, ראש השנה ארבעה, והם כנגד בריאה ,יצירה עשיה, וגם מברכים על ריח האתרוג, ויש אומרים מדרשים, מאמרי זוהר ופסוקים המדברים בעניין הפירות, שכל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם, (וכבר נאספו מהם בספר `פרי עץ החיים`, ואנו לא הבאנו את התפילות מספר זה היות ומחברו הוא בעל החמדת ימים אשר ידוע שיצאו עליו מעוררים רבים, רק ליקטנו מעט פסוקים המדברים בעניין הפירות), ויש שלומדים ט"ו שירים שבתהילים, והוא כמנהג האשכנזים כפי שמובא בספר ,המנהגים, (עיין מועד לכל חי ס` ל` אות ז`), ומ"מ יש ללמוד בהבנה ככל האפשר (ילקו"י), והעיקר בסדר זה הוא לכוון להודות לקב"ה ביום זה על שברא אילנות טובים אשר יש בהם מיני פירות נפלאים להחיות בהם
                   נפש האדם,
+הערה חשובה:  ישנם ספרים עם סדרים שונים לט"ו בשבט הכוללים פסוקים ומדרשים שונים, ואנו לא באנו ח"ו לבטלם, וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו, רק היות וישנם רבים שלא מעוניינים לעשות סדר ארוך מידי או שאין באפשרותם להאריך, ען כן למען להקל עליהם ערכנו סדר מקוצר זה ופרשנו אותו כדי שהלימוד יהיה בהבנה , וכמובן שאפשר להוסיף פסוקים ומדרשים נוספים וכל המרבה הרי זה משובח,
 
                        חיטה
             יקח עוגה או שאר מיני מאפה מקמח חיטים ויאמר:
 
כי ה` אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר: ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש,(דברים ז-ח)
מה-יפו פעמייךרגליךבנעליםכשאת עולה ברגלים לביהמ"ק בת נדיבבת שליט ומושל (בת אברהם אבינו)חמוקי ירכייךכמו חלאים תכשיטמעשה ידי אמן: שררך אגן הסהרטבורך כאגן מים עגול כירחאל יחסר המזגהמשקהבטנך ערמת חיטים אגודת שיבליםסוגה בשושניםגדורה בשושנים המעלים ריח טוב
 
ויברך בורא מיני מזונות ויאכל, אלא אם כן עושה הסדר בתוך סעודת פת, שאז לא מברך משום ספק ברכות להקל:
 
ברוךאתה ה` אלוקינו מלך העולם, בורא מיני מזונות,
 
                     יין
 
 יקח כוס יין או מיץ ענבים שברכתו פה"ג, ויאמר:
אוסרי לגפן עירה את חמורו הקטן, ולשרקה לענף הגפן קושר בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם -ענבים סותה כיבס בגדו חכלליאדום עיניים מייןמרוב שתית היין ולבן שיניים מחלב שיניו תמיד לבנים מרוב שתית חלב בשפע:
 
באתי לגני (לביהמ"ק) אחותי כלה אריתי מורי עם בשמי לקחתי בושם מור עם שאר בשמים מיני בשמים,
אכלתי יעריהקנהעם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי שהכנת ליאיכלו רעיםאהרון ובניושתו ושכרו דודיםאהובים:
 
 
ויברך פרי הגפן, ויכוין לפטור כל שאר משקין שישתה, ויתן לכל המסובין לטעום מן היין:
 
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן:
 
 
                  זיתים
כי תחבוט זיתך להשיל הזיתים מהעץ, לא תפאר אחריך אל תלקט הזיתים המועטים שנשארו בפארות לגר ליתום, ולאלמנה יהיה
 
והיה כי יביאך ה` אלוקיך אל-הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית: ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת ובורות חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעתדברים ו`
 
ויברך בורא פרי העץ ויכוין לפטור כל פירות העץ שיאכל (_ואם עושה  הסדר בתוך הסעודה לא יברך על הזית):
 
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ:
 
 
                    תמרים
                   יקח תמרים ויאמר
צדיק כתמר יפרח יעשה פירות כארז אשר בלבנון ישגהיגדל  שתולים בבית ה` נטועים וקבועים בביהמ"ק  בחצרות אלוקינו יפרחו יצליחו וירבו חוכמה
 
זאת קומתך הזקופה דמתה לתמר ושדייך לאשכולות הגפן: אמרתי אעלה בתמר אוחזה בסניניו עניפיו ויהיו נא דומים שדייך כאשכולות הגפן וריח אפך כתפוחים
 
ויאכל בלי ברכה (וכן לא יברך על שאר הפירות עד סוף הסדר, אלא אם כן לא ברך על הזית}:
 
 
 
                  ענבים
                 אם לא אכלו ענבים בעונה זו-יברכו עליהם ברכת שהחיינו, דלקמן:
גפן ישראל ממצרים תסיע הוצאת ועקרת ואח"כ תגרש שבעת גוים ותטעה בארצם : פניתה לפניה את כל אוייביה  ותשרש שרשיה חזקת שרשיו של עם ישראל בארץ ותמלא הארץ אותם: כסו הרים צילה התפשט בהרים ובגבהות וענפיה ארזי=אל משלו בכל הארץ : תשלח קציריה עד-ים תשלח ענפיה לכל אורך א"י ואל נהר פרת
יונקותיה ענפיה הרכים לכל רוחב א"י
 
אשתך תהיה כגפן פוריה תלד ילדים לרוב בירכתי בפינות ביתך, בניך כשתילי זיתים עומדים ביופיים ובכוחם תמיד  סביב לשולחנך:
 
 
                   תאנים
 הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקולו ערב להולכי הדרכים וקול התור והיונה נשמע בארצנו עץ התאנה חנטה פגיה הוציאה התאנים והגפנים סמדר הגפן הוציאה ענבים קטנים אשר נתנו ריח, קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך:
 
                         רימונים
 
כפלח הרימון רקתך הצדעים שבפנייך אדומים כחצי רימון
מבעד לצמתך מקוה שעל פניך
 
שלחייך תעלות המים מצמיחות פרדס רימונים עם עצי פרי מגדים מתוקים כריח כפרים עם נרדים מיני בושם
 
לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים:  נשכימה לכרמים לבתי המדרש נראה אם פרחה הגפן פיתח הסמדר הנצו הרימונים שם אתן ואראה את דודי אהבתי לך: פירות הדודאים נתנו ריח טוב ועל פתחנו כל מגדים פירות משובחים ,חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לךשמרתי לך אותם:
 
 
 
 
                  אתרוג
 
יש נוהגים לרקח את האתרוג בסוכר- לעשותו ריבה לאכלו בט"ו בשבט, אך לא יברכו עליו שהחיינו:
 
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה` אלוקיכם שבעת ימים
 
 
 
                     תפוח
 
סמכוני באשישות חזקוני בצלוחיות יין רפדוני בתפוחים הציעו מיטתי בריח התפוחים לנחמני כי חולת אהבה אני בזכרי אהובי שעזבני:
 
אני דומה לחבצלת השרון ולשושנת העמקים :עונה הקב"ה: כשושנה היפה בין החוחים, כן רעיתי יפה בין הבנות (אוה"ע): כתפוח כעץ התפוח בעצי היער בין אילנות הסרק כן דודי בין הבנים (האלוקים האחרים). בצילו חימדתי וישבתי ופיריו (מצוותיו) מתוק לחיכי:
 
 
 
                      אגוז
אל-גינת אגוז ירדתי לראות באיבי צמחי הנחל, לראות הפרחה הגפן הנצו פרחוהרימונים: לא ידעתי להיזהר מהחטא, ואז אתנפשי שמתני מרכבות עמי נדיב שמת להיות משועבדת לעם שליט ומושל:
 
אפשר כמובן להוסיף לסדר פירות נוספים כל אחד כרצונו, ואנו קצרנו בזה והבאנו רק העיקריים,
 
 
                      פירות האדמה
 
אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה` אלוקים ארץ ושמים: וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה` אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה: ואד יעלה מן הארץ, והישקה את כל פני האדמה:
 
ויברך בורא פרי האדמה, ויכוין לפטור כל פירות האדמה שיאכל אחר כך,
 
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה, (טוב שיקרא מהסידור)
 
מברכים, שהחיינו` על פרי המתחדש משנה לשנה, ויש זמן קבוע לגידולו, אבל פירות שאין בהם היכר בין ישנים לחדשים, כגון אגוזים, שקדים, ותפוחים שנמצאים בשוק כל השנה וכדומה, אף על פי שהם מתחדשים משנה לשנה, ויודע באלו שהם חדשים, אפילו הכי לא יברך עליהם שהחיינו, מאחר שאין היכר בין חדשים לישנים (בא"ח ראה ב.ד.) המנהג אצל עדות המזרח הוא לברך באכילת פרי חדש ברכת הפרי ואחר-כך שהחיינו, ואצל אשכנזים ההפך:
 
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקימנו, והגיענו לזמן הזה:
 
                     תפילה ליום ט"ו בשבט
                                 מאת רבנו יוסף חיים ז"ל
 
ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, על כן טוב ונכון לומר ביום ט"ו בשבט בשחרית פסוקים אלו ובבקשה זו, וידוע הוא שיש קבלה ביד חכמי אשכנז ז"ל (כוונתו לספר "בני יששכר" חודש שבט, מאמר ב`, סימון ב`) שצריך לבקש ביום ט"ו בשבט בפרטות על האתרוג, שיזדמן לישראל אתרוג טוב ויפה בחג (לשון חכמים ח"א סימן ל"ח)
ואגב הבקשה על אתרוג מתפללים גם על שאר עצי הפרי, וזו לשון התפילה (מתוך/לשון חכמים/ ירושלים תשס"ו שהוגה מחדש ע"י ידידי הרבה יוסף חיים מזרחי שליט"א)
 
ויאמר  אלוקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה (מלעיל) פרי למינו אשר זרעו-בו על-הארץ ויהי כן:
ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה-פרי אשר זרעו-בו למינהו וירא אלוקים כי טוב:
 
אנא ה` הושיע נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
אנא ה` הצליחה נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
אנא ה` הרויחה נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
אנא ה` היטיבה נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
אנא ה` ברך נא היום הזה לאילן, הוא ראש השנה:
 
אל נא פצה הצל שנה זו משמיר ושית קוצים מזיקים, וברך עץ שמן וזית: אל נא, במטר^^ רווה חרבוני יובש ישימון, וברך גפן ותאנה ורימון: אל נא, רומם עצרת התאספות עוללי טיפוחים ילדים וברך אגוז ותמר ותפוחים: אל נא, צידקך מעמך בל יפסק, וברך חרוב וקרוסטמל לאגוז לח ואפרסק: אל נא, חלץ קהילה אשר אליך תערוג תצעק בתפילה ,וברך התות והאגוז והאתרוג,
 
ויהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל אילנות האתרוג להוציא פירותהם בעיתם, ויוציאו אתרוגים טובים, יפים ומהודרים ונקיים מכל-מום, ולא יעלה בהם שום חזזית,
ויהיו שלמים, ולא יהיה בהם שום חיסרון, ואפילו עקיצת קוץ, ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל בכל מקום שהם, לקיים בהם מצוות נטילה עם לולב בחג הסטכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום, כאשר ציויתנו בתורתך על ידי משה עבדך: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות^^תמרים וענף עץ עבות
                   וערבי -נחל",
 
ויהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעזרנו ותסייענו לקיים מצווה זו של נטילת לולב והדס וערבה ואתרוג כתיקנה, בזמנה בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום, בשמחה ובטוב לבב, ותזמין לנו אתרוג יפה ומהודר ונקי ושלם וכשר כהילכתו,
 
ויהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל מיני האילנות, ויוציאו פירותהם בריבוי, שמנים וטובים, ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה, שמנים וטובים, כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב  לכל עמך ישראך, לקיים בו מצוות קידוש ומצוות הבדלה בשבתות וימים טובים, ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב: לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך:
באתי לגני לביהמ"ק אחותי כלה, אריתי מורי עם בשמי לקטתי בושם המור עם שאר מיני הבושם אכלתי יערי הקנה עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי שהכנת לי איכלו רעים אהרון ובניו שתו ושיכרו דודים אהובים יהיו לרצון יתקבל נא לנחת רוח אימרי פי והגיון מחשבות ליבי לפניך ה` צורי וגואלי מן הצרה
 
 
                   
כל הזכויות שמורות למכון שירה חדשה, להזמנות 050-4124722/3
03-9089244
תודה לך בורא עולם על הזכות של כל יום מוים לעסוק בתורתך הקדושה,,
תודה שהארת את עיני מן החושך,,
תודה לך בורא עולם,,
 
אדון עולם
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,,
אנחנו אוהבים אותך
אנחנו אוהבים אותך
ואין לנו אף אחד מלבלעדך,,
תודה לך שאתה אלוקינו,,ואנחנו ילדיך
ותודה שבחרת בנו מכל העמים
בורא עולם אנחנו אוהבים אותך,,
 
לרפואת ,,,,,,,,כל החולים,, שכל בתי החולים יהפכו לבתי מדרשות ,,
לזיווגים לכל הרווקים והרווקות,,
ולכל מי שצריך רפואה ישועה עזרה,,
שתתקבל מבוראנו הקדוש
אמן,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
 
חג ט"ו בשבט שמח
1 2 3 4 5 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש