שבת קודש סגולות משיח שבת קודש

לקישורים נוספים...

סגולות משיח

ראשי >סגולות משיח
האלוקים בחר בעם ישראל


האלוקים בחר בעם ישראל ,להיות אור לגויים באמונה בבורא אחד , ואנחנו בניו ,כל אבא חפץ לראות בניו אוהבת זה את זה ....  אחינו אזרחי ישראל


אנחנו במצב מלחמה

איש אינו יודע כמה זמן זה ימשך ואיך זה יגמר ,ומה גורל הפרט ומה גורל הכלל ,
טיל מתעופף יכול ליפול בשדה קוצים ויכול חלילה לפגוע באדם וברכוש ,אף אדם לא יכול לדעת מה מהשניים יקרה ואף אדם לא יכול לכוון את התוצאה - לא צה"ל ולא מומחים, ובוודאי לא פרשני עיתונות , רדיו וטלויזיה ,

רק בורא עולם הוא אדון הכל : כל תנועה של מולקולה וכל משב רוח ,
כל רצון והחלטה במחשבתו של האויב וכל תנעות יד שלו , רק הבורא עולם שולט בצורה מוחלטת על כל מה שנעשה ומה שיקרה בכל מקום ובכל שניה , אתה יכול לשבת תחת גשם של טילים ולא יקרה לך כולם - אם הוא רק ירצה,

השאלה גדולה היא : מה עושים כדי שהוא ירצה ? איך נשיג את רצונו לשמור עלינו ?


ראשית : הצהרת אמונה ונאמנות , אלוקים ברא את העולם בששה ימים , וביום השביעי שבת והפסיק ממלאכתו , כל מי ששובת ביום שבת מכל מלאכה , מצהיר בכך על אמונותו כי האלוקים הוא בורא הכול , והוא מלכנו ,זוהי ההצהרה ! בזה הוא נהיה חבר בלגיונו של מלך העולם ,וכידוע ,כל מלך שומר על חייל הלגיון שלו ,

שנית : אהבת ישראל ,האלוקים בחר בעם ישראל, להיות אור לגויים באמונה בבורא אחד , ואנחנו בניו , כל אבא מלא נחת לראות את בניו אוהבים זה את זה , חיים בשלום , מאוחדים ועזרים זה לזה , מה לא יעשה אבא למען בנים יקרים כאלה ? אין תעודת ביטוח טובה מזו,

ולא נשכח !!

כאשר אנו נוחלים הצלחות ומכירים טובה לחיילינו , אשר בהקרבה נפלאה מוסרים נפשם למען ישראל וארץ הקודש , בל נשכח ,שחייבים אנו וחיילינו להכיר טובה בלתי פוסקים ,


הבה נתפלל שאהבתו לא תסור מאתנו לעולמים ,

אחי היקר !!
קרא שנית איגרת זו ,ועוד פעם ,ועוד פעם ,הצלחת כולנו תלויה בקליטת מסר זה בליבנו ובקימו המעשי ,ישראל בטח בה' !!בחסות אידיאל טורס

"אחוות אחיים " מ.נ.ת ת.ד 16476 י- ם טל 025372351

להצלחת לכל חיילי ישראל להתפלל פרק כ' פעמים תהילים וכל התושבים שנמצאים בצרה
להצלחת לכל חיילי ישראל להתפלל פרק כ' פעמים תהילים וכל התושבים שנמצאים בצרה 
להקמת שכינתא מעפרא לביטול כל הגזירות בקשות לגאולת עם ישראל וכל הישועות
להקמת שכינתא מעפרא לביטול כל הגזירות בקשות לגאולת עם ישראל וכל הישועות

*משיח*


יהי רצון מלפניך ה` אלוהינו ואלוהי אבותינו

אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב

אלוהי כל רחום וחנון מלך מלכי המלכים הק"בה


ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות עד מתי שכינתא בגלותה

אל תסתר בפניך מאיתנו אבא שבשמים

גלה את מלכותך לעולם כולו למען יראו ויראו ,

למענך אם לא למעננו למען השכינה הקדושה שנמצאת בגלות

אלפי שנים,

ויאמינו בך כולם וידעו כולם שאנו בניך ובנותיך

ובנו ברחת מכל העמים ונתת לנו את תורתך

אנה ממך בורא עולם שלח את אליהו הנביא זכור לטוב

לבשר לנו את הגאולה , ואת משיח בן דוד שיגאל

אותנו גאולה שלמה בחסד וברחמים רבים ,"וניסים ונפלאות "

אמן =כן -יהי - רצון,  לישועתך קיותי ה` * 3 פעמים

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה` צורי וגואלי

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך

ומצפים לישועתך

חובה לקרוא בוחרים משיח ולפרסם מצווה גדולה
בס"ד
כבר לפני 3 שנים יצא הרב יצחק כדורי זצ"ל בכמה מאמרים בנושא המשיח ואמר :

"....התעברה נשמת משיח באדם מישראל !!!???? משיח צדקנו כבר החל פועל ועתיד להתגלות ! המשיח ממנהיג לא יישב בשום לישכה ,אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים , שביניהם גם כלי התקשורת ",


על מי ששואלים ותמהים כיצד אפשר לומר על אדם כלשהו בזמננו שהוא משיח אמר הרב :" " האם יאמינו בו כולם מיד ? אין הכרח כזה : משיח יתגלה ויתכסה ושוב יתגלה ויתכסה בטרם יוכר כמשיח ,אף לעצמו לא יתגלה כמשיח ,אלא יפעל את פעולתיו כיהודי פשוט , יהיו שיאמינו בו ויהיו שלא יאמינו בו - כך יהיה בתחילה , בהתגלותו לכלל יהיה הדבר בהיסח הדעת ,וכשיתגלה יתמהו רבים : מה , זה הוא ?! שכן רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים , אך עד כה לא ידעו שהוא המשיח , סודו של המשיח הינו סוד חצי מדינה ....?


*בכל דור יש אדם שנבחר בידי בורא עולם להיות משיח והוא יתגלה וינהיג כמשיח רק אם הדור ראוי ,אבל מגיעה התקופה של גאולה בעיתה ,בה ה' כופה עלינו את מלכותו דרך גילוי משיח ף כפי שנכפתה הנהגת משה!! ה' גרם לבני ישראל שיצעקו למלכותו דרך פרעה שזרק את ילדי ישראל ליאור - ורק אז נשלח משה!!

"הממונה " הפעם על "הוצאת הצעקות " מעם ישראל ,מחליפו של פרעה לדור זה - מתואר בגמרא מראש כ מלך שגזרותיו קשות כהמן"-

אחמדינג'ד ,הנקרא בפרסית אהמן -ניגאד ! לימינו אלו נכתב מראש בגמרא :" ....אם ישראל עושין תשובה -נגאלין ,ואם לאו - אין נגאלין ?! אלא הקב"ה מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן" {סנהדרין צ"ח} ואז כמו במצרים -נצעק ויתגלה המשיח זו הברירה הנוראית לגילוי משיח: יש אפשרות מכובדת ונכונה -עליה ייכתב בהמשך !!! כמו שהמן {וגם היטלר ימ"ש }איים על בני ישראל בלוי ומראש -כן גם עושה כיום אחמדינג'אד , אשר מפעיל ושולט על סוריה , חיזבאללה וחמאס - ומאיים על ישראל בטילים רגילים ,כימיים וביולוגים

ובעוד שנה יהיה ברשותו נשק גרעיני!!!! בילקוט שמעוני גם נכתב מראש שהתגלות המשיח תהיה  בהקשר למנהיג פרסי שמאיים על מנהיג ערבי שמצידו פונה לעזרה למנהיג נוצרי ,וישראל נבהלים :" ...שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה מלך פרס {איראן} מתגרה במלך ערבי {ערב הסעודית} והולך מלך הערבי לאדום {ארה"ב } ליטול עצה מהם , וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם {פצצת אטום ?} וכל אומות העולם {הנשארים } מתרעשים ומתבהלים ונפלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי היולדה , וישראל מתרעשין ומתבהלים ואומרים : להיכן נבוא ונלך ? ואמרו להם  {האלוקים }: בני אל תתיראו , כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם ,מפני מה אתה מתיראים :הגיע זמן גאולתכם !!!""

הרב יצחק כדורי זצ"ל הזכיר לפני 5 שנים את חשבונו של הגאון מולינה {מלפני 200 שנה } לפיו:
סימנה של מלחמה גוג ומגוג הוא שהיא פורצת הושענה רבא של מוצאי "שביעית ", שנת שמיטה,
מבדיקה מתברר כי המתקפה האמריקינית על בן לאדן החלה בדיוק ביום הושענה רבא בשנה שהייתה מוצאי שנת שמיטה:
כ' תשרי התשס"ב -7..10.2001 לפי חישובי הגאון מוילנה מאותו רגע נספרות שבע שנים עד התגלות המשיח,
גם בגמרא במסכת סנהדרין דף צ"ז מתואר שגילוי בן דוד - צפוי להיות במוצאי שביעית :" בשישית קולות {מלחמה }
השנה הבא ה : מוצאי שביעית = ה' תשס"ט 579 -79 = אליהו התשבי בגימטירה

האוסטראווצער זצ"ל : תשס"ט שנת קידוש החמה שנת הגאולה !!!!!

כל 28 שנים חוזרת החמה למקומה המקורי ביום בריאת המאורות ,מאז בריאת העולם חלה ברכת החמה , רק 3 פעמים

ביום י"ד ניסן , שגם חל ביום רביעי ,הפעם בעזרת ה' ב- י"ד בניסן שנה זו ה' תשס"ט - שנת גאולה ,

לפי כל סימני הדור המתוארים בגמרא אנו קרובים לגילוי המשיח:".....המלכות תיהפך למינות {השלטון כופר }.... בית הועד יהיה לזנות {השלטון זנותי ומשחת}.... האמת תהא נעדרת , נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו בפני קטנים בן מנבל אב בת קמה באמה , כלה בחמותה , אויבי איש אנשי ביתו ,פני הדור כפני הכלב , הבן אינו מתבייש מאביו , ועל מי יש לנו להישען , על אבינו שבשמים "{סוטה ט'}


עם ישראל נמצא כעת בסכנה גדולה :::כפי כבר מתואר גם בחדשות -התקפת הטילים על ישראל מצד סוריה ,חיזבאללה , חמאס ואיראן מתקרבת ! בידיהם עשרות אלפי טלים כולל כימים וביולוגים !!!!גם רעידת אמדה קשה קרבה על ישראל כפי שגם המומחים מדווחים בנביאים זכריה פרקים י"ב -י"ד , בנביא יחזקאל פרק ל"ח ,ל"ט , בצפניה במלאכי וביואל מתואר מראש :זהו יום הדין הגדול של ה' , בו ה' שולח את כל אומות העולם על ישראל !!!!!

בהתחלה מדינות האיסלם עלות על ירושלים בהמשך מדינות אירופה וארה"ב!!!

אף צבא ולו החזק ביותר לא יוכל לגבור על האסונות הצפויים ,אשר יד אדם לא תוכל להם
יש רק דרך אחת להנצל -אם ה' ילחם לנו , ה' נלחם דרך המנהיג שהוא בחר - משיח בן -דוד , אשר נמצא כבר ביננו ועתיד להנהיג את ישראל כבר במהלך הכנסת ה-18

יום הדין הגדול והנורא של ה' הולך וקרב – יום נורא שכמוהו לא היה בעולם מאז היבראו !!!!
יום בו נופלת ההחלטה מי נשאר לחיי –נצח ,ומי ילך לאבדון !!!!
לאחרונה התפרסמה בעיתון הדתי המשפחה כתבה על הרב שכנא זאהן מירושלים {בגיל קרבל – 100 } שהוא מתלמידי החפץ חיים זצ"ל הרב שכנא חלם פעמים חלום שבוע נגלה אליו החפץ חיים ואומר לו שצריך לפרסם בעולם שהגאולה קרובה וצריך להתכונן לקראתה ,ועל כל אחד לשוב בתשובה על חטאיו מתוך שברון לבב! גם הרבנית קנייסבקי אשת מרן הגר"ה קנייבסקי התבטאה כי "במקורי לסיפור הוא נכון ומצווה לפרסם "1 לאחרונה מתרבים האנשים שמתקבלים חלומות בהם מופיעים צדיקים ידועים שהסתלקו , כמו הבבא סאלי זצ"ל שמודיעים להם שגילוי משיח קרוב ועליהם לפרסם זאת ברבים ,ולפרסם שעל עם ישראל לבקש גילוי משיח!!!!
*הרב דוד אבוחצירא מנהריה :" חלמתי את סבי {ר' ישראל אבוחצירא הבבא סאלי } כשהוא כעוסע –המשיח היה אצלך כבר פעמים ולא קמת לכבודו כראוי , הוא צריך להגיע אליך פעם שלישית ,ראה לכבוד כראוי ! כעת איני יודע מיהו המשיח שאלילו התכוון סבי , לכן התחלתי לקבל קהל בעמידה ," בדרשותיו ,האחרונות של הרב ,פתח ספר קדמון , והראה שהוא כותב שהמשיח יבוא בשנת תש"ס , "כוונתו היתה לומר שנת סוף" אמר הרב ,אבל עדיף שהסוף הזה יהיה סוף טוב לכן יש לפרש את דבריו על השנה הזאת {תשס"ט תהא שנת סוף טוב }" אמר הרב לפיאתם על השומעים ,
,זאת הפעם האחרונה ."
*הרב ברלנד –מחסידות ברסלב ירושלים :*כדאי לכם לנצל את ה]עם הזו שאתם נוסעים לאומן זאת הפעם האחרונה,
*הרב קנייבסקי מבני ברק לגבי קניית דירה , "בשביל מה : המשיח הרי מגיע בקרוב מלחמת גוג ומגוג מתחילה –לא כדאי להשקיע בדירה !!!"
*הצדיק המקובל רק יורם אברג'ל אמר באחת מדרשותיו האחרונות כי מלחמת גוג ומגוג קרובה והוסיף :" אני מעדיף לא לדבר על מה שיקרה בחודשים הקרובים ",


**שאלה : מה עלינו לעשות בעת צרה זו?
עונה על כך הרמב"ם במסכת תענית:" מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה ,שתבוא על הציבור , אבל אם לא יזעקו ולא יריעו  אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לבנו וצרה זו נקרה נקראית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות , הוא שכתב בתורה " והלכתם עצמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי' כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו – אם תאמרו שהיא קרי , אוסיף לכם חמת אותו קרי ",


*ינצל ממלחמת גוג ומגוג הקרבות מרעידת הקשה ומשאר הצרות של יום הדין הגדול והנורא  שבפתח
1} מי שיתחיל מייד לשמור מצוות תורת משה , לשמור שבת ,תפילין לבקר בבית הכנסת וכו' ,
2} מי שיצעק כל יום בקול רם לבקש משיח :" ה' מלך העולם ! אנא שלח משיח בן דוד מיד!"
3} מי שיזהיר אחרים לבקש משיח ולשמור ולשמור מצוות: במודעות בעיתונים ובתקשורת,
4}לחלק דפים בנושא זה בתיבות הדואר דגלים למכוניות עם כיתוב "משיח" בחזית הבית לתלות שלט" בוחרים משיח"
5} חובה לתת לאישה כבוד כמלכה בביתה , כפי שהקב"ה נוהג בכבוד ואהבה עם השכינה , מי שמרים יד על אישה או נוהג בחוסר כבוד בה –לא יהיה בגאולה ,
}חובה להזהיר את יהודי העולם שהם בסכנה : בגאולה ראשונה מי שלא יצא עם משה ממצרים – הושמד!
כך גם בגאולה זו : מי שישאר בגלות עגל הזה של חו"ל ולא יעלה לישראל מיד – יאבד !

גם הרב כדורי זצ"ל חזר והזהיר את יהודי חו"ל שיעלו מיד לישראל לקראת גילוי משיח  כי הם בסכנה ה' יכה בגויים באסונות טבע קשים !!!

*ארה"ב לקראת שקיעה תחת המים : מיליונים שם יאבדו ! ה' יתחיל בקרוב להכות בגויים ברעידות אמדה שיטפונות ואסונות טבע שלא נראו בעולם מאז המבול של נח!

*כאשר סוריה חיזבאללה וחמאס יפתחו בהתקפת הפתע הקשה של הטילים על ישראל : גם ערביי ישראל יצטרפו למתקפה על היהודים
מתוך הארץ – בנשק חם ,ובארגון אינתיפאדה של תאונות דרכים המוניות שיפגעו ביהודים ויחסמו את הדרכים בארץ!

*ה' קבע שארץ ישראל ניתנת לאברהם ולזרעו עם עולם : אם ימשיכו חלילה לדבר מנהיגים בישראל על מסירת "שטחים " ה' ישלם לעם ישראל במכות נוראיות כפי שהכה בדור המדבר שהוכיח בחטא המרגלים ,שארץ ישראל אינה בראש מעייניו!

*אל תגידו "לא ידענו" רק מי שהכין את בוא המשיח – יהיה בגאולה !!!! רק מי שהוכיח ציפייה מוחשית למלכות ה' דרך משיח והזהיר אחרים מכספו וזמנו}גם שמר מצוות וגם ביקש משיח – הוא יזכה להשאר בזמן משיח!!! מי ששומר מצוות אבל לא פירסם והזהיר אחרים לבקש משיח כנאמר קודם – הרי הוא בפועל מחק מ- 13 עיקרי הרמב"ם את העיקרון ה- 12 : " אחכה לו {למשיח} כל יום "!!!!!


*קיראו ביחזקאל פרק ל"ג : אדם שלא הזהיר אחרים הצופה שרואה מלחמה בפתח } על ראשו יהיה גורל כל מי שלא הוזהר ואבד !!!!

*ה' דרך משיח במודעות,
תהלוכות ,דגלים וכינוסים למשיח ! למה נצעק למשיח אחרי טילים , רעידת אדמה ושאר צרות!!!!!!1


*אמר חכמים : בעשה שמכניסין אדם לדלין –שואלים אותו :ציפית לישועה !??" {שבת דף ל"א ,ע"א } וישאלו כל אחד מאיתנו בבית דין שמים ,או המשיח כשיתגלה ישאל : צעקתם למשיח ???? פירסמתם והזהרתם אחרים שיבקשו משיח {ישמרו מצוות וכו' ,??!

*כל אחד מאתנו ,לפני שנשמתו ירדה לעולם : היא נשבעה לפני השכינה שתפעל לפרסם את שם ה' בהקשר שמירת מצוות = משיח !!! כך שלא מספיק שאדם שומר מצוות עליו בנוסף לכך גם להזהיר האחרים שבסכנה!!!!

520-2096446
חובה לקרוא בוחרים משיח ולפרסם מצווה גדולה
בס"ד
כבר לפני 3 שנים יצא הרב יצחק כדורי זצ"ל בכמה מאמרים בנושא המשיח ואמר :

"....התעברה נשמת משיח באדם מישראל !!!???? משיח צדקנו כבר החל פועל ועתיד להתגלות ! המשיח ממנהיג לא יישב בשום לישכה ,אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים , שביניהם גם כלי התקשורת ",


על מי ששואלים ותמהים כיצד אפשר לומר על אדם כלשהו בזמננו שהוא משיח אמר הרב :" " האם יאמינו בו כולם מיד ? אין הכרח כזה : משיח יתגלה ויתכסה ושוב יתגלה ויתכסה בטרם יוכר כמשיח ,אף לעצמו לא יתגלה כמשיח ,אלא יפעל את פעולתיו כיהודי פשוט , יהיו שיאמינו בו ויהיו שלא יאמינו בו - כך יהיה בתחילה , בהתגלותו לכלל יהיה הדבר בהיסח הדעת ,וכשיתגלה יתמהו רבים : מה , זה הוא ?! שכן רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים , אך עד כה לא ידעו שהוא המשיח , סודו של המשיח הינו סוד חצי מדינה ....?


*בכל דור יש אדם שנבחר בידי בורא עולם להיות משיח והוא יתגלה וינהיג כמשיח רק אם הדור ראוי ,אבל מגיעה התקופה של גאולה בעיתה ,בה ה' כופה עלינו את מלכותו דרך גילוי משיח ף כפי שנכפתה הנהגת משה!! ה' גרם לבני ישראל שיצעקו למלכותו דרך פרעה שזרק את ילדי ישראל ליאור - ורק אז נשלח משה!!

"הממונה " הפעם על "הוצאת הצעקות " מעם ישראל ,מחליפו של פרעה לדור זה - מתואר בגמרא מראש כ מלך שגזרותיו קשות כהמן"-

אחמדינג'ד ,הנקרא בפרסית אהמן -ניגאד ! לימינו אלו נכתב מראש בגמרא :" ....אם ישראל עושין תשובה -נגאלין ,ואם לאו - אין נגאלין ?! אלא הקב"ה מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן" {סנהדרין צ"ח} ואז כמו במצרים -נצעק ויתגלה המשיח זו הברירה הנוראית לגילוי משיח: יש אפשרות מכובדת ונכונה -עליה ייכתב בהמשך !!! כמו שהמן {וגם היטלר ימ"ש }איים על בני ישראל בלוי ומראש -כן גם עושה כיום אחמדינג'אד , אשר מפעיל ושולט על סוריה , חיזבאללה וחמאס - ומאיים על ישראל בטילים רגילים ,כימיים וביולוגים

ובעוד שנה יהיה ברשותו נשק גרעיני!!!! בילקוט שמעוני גם נכתב מראש שהתגלות המשיח תהיה  בהקשר למנהיג פרסי שמאיים על מנהיג ערבי שמצידו פונה לעזרה למנהיג נוצרי ,וישראל נבהלים :" ...שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה מלך פרס {איראן} מתגרה במלך ערבי {ערב הסעודית} והולך מלך הערבי לאדום {ארה"ב } ליטול עצה מהם , וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם {פצצת אטום ?} וכל אומות העולם {הנשארים } מתרעשים ומתבהלים ונפלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי היולדה , וישראל מתרעשין ומתבהלים ואומרים : להיכן נבוא ונלך ? ואמרו להם  {האלוקים }: בני אל תתיראו , כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם ,מפני מה אתה מתיראים :הגיע זמן גאולתכם !!!""

הרב יצחק כדורי זצ"ל הזכיר לפני 5 שנים את חשבונו של הגאון מולינה {מלפני 200 שנה } לפיו:
סימנה של מלחמה גוג ומגוג הוא שהיא פורצת הושענה רבא של מוצאי "שביעית ", שנת שמיטה,
מבדיקה מתברר כי המתקפה האמריקינית על בן לאדן החלה בדיוק ביום הושענה רבא בשנה שהייתה מוצאי שנת שמיטה:
כ' תשרי התשס"ב -7..10.2001 לפי חישובי הגאון מוילנה מאותו רגע נספרות שבע שנים עד התגלות המשיח,
גם בגמרא במסכת סנהדרין דף צ"ז מתואר שגילוי בן דוד - צפוי להיות במוצאי שביעית :" בשישית קולות {מלחמה }
השנה הבא ה : מוצאי שביעית = ה' תשס"ט 579 -79 = אליהו התשבי בגימטירה

האוסטראווצער זצ"ל : תשס"ט שנת קידוש החמה שנת הגאולה !!!!!

כל 28 שנים חוזרת החמה למקומה המקורי ביום בריאת המאורות ,מאז בריאת העולם חלה ברכת החמה , רק 3 פעמים

ביום י"ד ניסן , שגם חל ביום רביעי ,הפעם בעזרת ה' ב- י"ד בניסן שנה זו ה' תשס"ט - שנת גאולה ,

לפי כל סימני הדור המתוארים בגמרא אנו קרובים לגילוי המשיח:".....המלכות תיהפך למינות {השלטון כופר }.... בית הועד יהיה לזנות {השלטון זנותי ומשחת}.... האמת תהא נעדרת , נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו בפני קטנים בן מנבל אב בת קמה באמה , כלה בחמותה , אויבי איש אנשי ביתו ,פני הדור כפני הכלב , הבן אינו מתבייש מאביו , ועל מי יש לנו להישען , על אבינו שבשמים "{סוטה ט'}


עם ישראל נמצא כעת בסכנה גדולה :::כפי כבר מתואר גם בחדשות -התקפת הטילים על ישראל מצד סוריה ,חיזבאללה , חמאס ואיראן מתקרבת ! בידיהם עשרות אלפי טלים כולל כימים וביולוגים !!!!גם רעידת אמדה קשה קרבה על ישראל כפי שגם המומחים מדווחים בנביאים זכריה פרקים י"ב -י"ד , בנביא יחזקאל פרק ל"ח ,ל"ט , בצפניה במלאכי וביואל מתואר מראש :זהו יום הדין הגדול של ה' , בו ה' שולח את כל אומות העולם על ישראל !!!!!

בהתחלה מדינות האיסלם עלות על ירושלים בהמשך מדינות אירופה וארה"ב!!!

אף צבא ולו החזק ביותר לא יוכל לגבור על האסונות הצפויים ,אשר יד אדם לא תוכל להם
יש רק דרך אחת להנצל -אם ה' ילחם לנו , ה' נלחם דרך המנהיג שהוא בחר - משיח בן -דוד , אשר נמצא כבר ביננו ועתיד להנהיג את ישראל כבר במהלך הכנסת ה-18

יום הדין הגדול והנורא של ה' הולך וקרב – יום נורא שכמוהו לא היה בעולם מאז היבראו !!!!
יום בו נופלת ההחלטה מי נשאר לחיי –נצח ,ומי ילך לאבדון !!!!
לאחרונה התפרסמה בעיתון הדתי המשפחה כתבה על הרב שכנא זאהן מירושלים {בגיל קרבל – 100 } שהוא מתלמידי החפץ חיים זצ"ל הרב שכנא חלם פעמים חלום שבוע נגלה אליו החפץ חיים ואומר לו שצריך לפרסם בעולם שהגאולה קרובה וצריך להתכונן לקראתה ,ועל כל אחד לשוב בתשובה על חטאיו מתוך שברון לבב! גם הרבנית קנייסבקי אשת מרן הגר"ה קנייבסקי התבטאה כי "במקורי לסיפור הוא נכון ומצווה לפרסם "1 לאחרונה מתרבים האנשים שמתקבלים חלומות בהם מופיעים צדיקים ידועים שהסתלקו , כמו הבבא סאלי זצ"ל שמודיעים להם שגילוי משיח קרוב ועליהם לפרסם זאת ברבים ,ולפרסם שעל עם ישראל לבקש גילוי משיח!!!!
*הרב דוד אבוחצירא מנהריה :" חלמתי את סבי {ר' ישראל אבוחצירא הבבא סאלי } כשהוא כעוסע –המשיח היה אצלך כבר פעמים ולא קמת לכבודו כראוי , הוא צריך להגיע אליך פעם שלישית ,ראה לכבוד כראוי ! כעת איני יודע מיהו המשיח שאלילו התכוון סבי , לכן התחלתי לקבל קהל בעמידה ," בדרשותיו ,האחרונות של הרב ,פתח ספר קדמון , והראה שהוא כותב שהמשיח יבוא בשנת תש"ס , "כוונתו היתה לומר שנת סוף" אמר הרב ,אבל עדיף שהסוף הזה יהיה סוף טוב לכן יש לפרש את דבריו על השנה הזאת {תשס"ט תהא שנת סוף טוב }" אמר הרב לפיאתם על השומעים ,
,זאת הפעם האחרונה ."
*הרב ברלנד –מחסידות ברסלב ירושלים :*כדאי לכם לנצל את ה]עם הזו שאתם נוסעים לאומן זאת הפעם האחרונה,
*הרב קנייבסקי מבני ברק לגבי קניית דירה , "בשביל מה : המשיח הרי מגיע בקרוב מלחמת גוג ומגוג מתחילה –לא כדאי להשקיע בדירה !!!"
*הצדיק המקובל רק יורם אברג'ל אמר באחת מדרשותיו האחרונות כי מלחמת גוג ומגוג קרובה והוסיף :" אני מעדיף לא לדבר על מה שיקרה בחודשים הקרובים ",


**שאלה : מה עלינו לעשות בעת צרה זו?
עונה על כך הרמב"ם במסכת תענית:" מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה ,שתבוא על הציבור , אבל אם לא יזעקו ולא יריעו  אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לבנו וצרה זו נקרה נקראית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות , הוא שכתב בתורה " והלכתם עצמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי' כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו – אם תאמרו שהיא קרי , אוסיף לכם חמת אותו קרי ",


*ינצל ממלחמת גוג ומגוג הקרבות מרעידת הקשה ומשאר הצרות של יום הדין הגדול והנורא  שבפתח
1} מי שיתחיל מייד לשמור מצוות תורת משה , לשמור שבת ,תפילין לבקר בבית הכנסת וכו' ,
2} מי שיצעק כל יום בקול רם לבקש משיח :" ה' מלך העולם ! אנא שלח משיח בן דוד מיד!"
3} מי שיזהיר אחרים לבקש משיח ולשמור ולשמור מצוות: במודעות בעיתונים ובתקשורת,
4}לחלק דפים בנושא זה בתיבות הדואר דגלים למכוניות עם כיתוב "משיח" בחזית הבית לתלות שלט" בוחרים משיח"
5} חובה לתת לאישה כבוד כמלכה בביתה , כפי שהקב"ה נוהג בכבוד ואהבה עם השכינה , מי שמרים יד על אישה או נוהג בחוסר כבוד בה –לא יהיה בגאולה ,
}חובה להזהיר את יהודי העולם שהם בסכנה : בגאולה ראשונה מי שלא יצא עם משה ממצרים – הושמד!
כך גם בגאולה זו : מי שישאר בגלות עגל הזה של חו"ל ולא יעלה לישראל מיד – יאבד !

גם הרב כדורי זצ"ל חזר והזהיר את יהודי חו"ל שיעלו מיד לישראל לקראת גילוי משיח  כי הם בסכנה ה' יכה בגויים באסונות טבע קשים !!!

*ארה"ב לקראת שקיעה תחת המים : מיליונים שם יאבדו ! ה' יתחיל בקרוב להכות בגויים ברעידות אמדה שיטפונות ואסונות טבע שלא נראו בעולם מאז המבול של נח!

*כאשר סוריה חיזבאללה וחמאס יפתחו בהתקפת הפתע הקשה של הטילים על ישראל : גם ערביי ישראל יצטרפו למתקפה על היהודים
מתוך הארץ – בנשק חם ,ובארגון אינתיפאדה של תאונות דרכים המוניות שיפגעו ביהודים ויחסמו את הדרכים בארץ!

*ה' קבע שארץ ישראל ניתנת לאברהם ולזרעו עם עולם : אם ימשיכו חלילה לדבר מנהיגים בישראל על מסירת "שטחים " ה' ישלם לעם ישראל במכות נוראיות כפי שהכה בדור המדבר שהוכיח בחטא המרגלים ,שארץ ישראל אינה בראש מעייניו!

*אל תגידו "לא ידענו" רק מי שהכין את בוא המשיח – יהיה בגאולה !!!! רק מי שהוכיח ציפייה מוחשית למלכות ה' דרך משיח והזהיר אחרים מכספו וזמנו}גם שמר מצוות וגם ביקש משיח – הוא יזכה להשאר בזמן משיח!!! מי ששומר מצוות אבל לא פירסם והזהיר אחרים לבקש משיח כנאמר קודם – הרי הוא בפועל מחק מ- 13 עיקרי הרמב"ם את העיקרון ה- 12 : " אחכה לו {למשיח} כל יום "!!!!!


*קיראו ביחזקאל פרק ל"ג : אדם שלא הזהיר אחרים הצופה שרואה מלחמה בפתח } על ראשו יהיה גורל כל מי שלא הוזהר ואבד !!!!

*ה' דרך משיח במודעות,
תהלוכות ,דגלים וכינוסים למשיח ! למה נצעק למשיח אחרי טילים , רעידת אדמה ושאר צרות!!!!!!1


*אמר חכמים : בעשה שמכניסין אדם לדלין –שואלים אותו :ציפית לישועה !??" {שבת דף ל"א ,ע"א } וישאלו כל אחד מאיתנו בבית דין שמים ,או המשיח כשיתגלה ישאל : צעקתם למשיח ???? פירסמתם והזהרתם אחרים שיבקשו משיח {ישמרו מצוות וכו' ,??!

*כל אחד מאתנו ,לפני שנשמתו ירדה לעולם : היא נשבעה לפני השכינה שתפעל לפרסם את שם ה' בהקשר שמירת מצוות = משיח !!! כך שלא מספיק שאדם שומר מצוות עליו בנוסף לכך גם להזהיר האחרים שבסכנה!!!!

520-2096446

צמיחת אורו של משיח
                צמיחת אורו של משיח
         
                         הרב דוד דב לבנון

הרב כדורי: המשיח כבר כאן
                                

הרב כדורי: המשיח כבר כאן

בתפילת יום הכיפורים שקע המקובל הרב יצחק כדורי בהרהורים בסופם הודיע לחסידיו: "התעברה נשמת משיח באדם מישראל". במוצאי יום הכיפורים אמר הרב: "משיח צדקנו כבר החל פועל ועתיד להתגלות"
  "נשמת משיח". הרב כדורי (צילום: כדורינט)
 
מדברי הגאון הגדול פוסק הדור שבזכות זה נגאל בקרוב על ידי משיח צדקנו
                                                                                   

מדברי הגאון הגדול פוסק הדור

רבי משה פיינשטיין זצוק"ל

גם אני רואה שהוא דבר גדול וצריך לתמוך בזה ככל האפשר ומצווה גדולה מתוספת על הסיוע לשבים בתשובה, שבזכות זה נגאל בקרוב על ידי משיח צדקנו.

האש שלי תוקד עד ביאת משיח העתיד אחרי ביאת המשיח
האש שלי תוקד עד ביאת משיח
                                

                 שנזכה לראות משיח צדקנו במהירה אמן!!!!!
                                                                     
בגאולה העתידה כאשר נזכה לראות את פני משיח צדקנו
< קודם 1 2 3 4 5 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש