שבת קודש מי רוצה להזמין ספרי רבנו להודיע שבת קודש

לקישורים נוספים...

מי רוצה להזמין ספרי רבנו להודיע

ראשי >מי רוצה להזמין ספרי רבנו להודיע
האש שלי תוקד עד ביאת המשיח
בס"ד
רבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים..." את הכתמים שיש לנו מי יכול לנקות ?? רק רבנו הקדוש !!!!
כשצריכים רפואה אומרים ה"תיקון הכללי " מי שחס ושלום נפל אז תיכף, כאילו לא קרה כלום "תיקון הכללי " זה
אור של משיח!

התיקון הכללי " על ציון רבנו הקדוש זה תיקון כזה שאין לנו מושג !!!
עכישו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולם , עכישו יש כבר הגאולה!

ישנו ה"לקוטי מוהר"ן " "וילקוטי תפילות" "לקוטי הלכות ועוד רבנו הקדוש הוא גילה חוכמה חדשה שעולה על כל
החוכמות!

הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז"ל בספריו הקדושים. יש לכל אחד מישראל את כל התיקונים וכל הרפואות וכל
הישועות בידיו וזה הפצה!

להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם !!!

אנחנו צריכים למסור כל נפשנו וזרענו על זה שיההי בכול מקום ספרי רבנו ז"ל אז יהיה הגאולה השלמה גאולה כזה
שלא היה מעולם !!!
כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסק בהם ויקים אותם אז יהיה עולם חדש לגמרי...

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהביםאותךךך

בס"ד
רבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים..." את הכתמים שיש לנו מי יכול לנקות ?? רק רבנו הקדוש !!!!
כשצריכים רפואה אומרים ה"תיקון הכללי " מי שחס ושלום נפל אז תיכף, כאילו לא קרה כלום "תיקון הכללי " זה
אור של משיח!

התיקון הכללי " על ציון רבנו הקדוש זה תיקון כזה שאין לנו מושג !!!
עכישו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולם , עכישו יש כבר הגאולה!

ישנו ה"לקוטי מוהר"ן " "וילקוטי תפילות" "לקוטי הלכות ועוד רבנו הקדוש הוא גילה חוכמה חדשה שעולה על כל
החוכמות!

הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז"ל בספריו הקדושים. יש לכל אחד מישראל את כל התיקונים וכל הרפואות וכל
הישועות בידיו וזה הפצה!

להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם !!!

אנחנו צריכים למסור כל נפשנו וזרענו על זה שיההי בכול מקום ספרי רבנו ז"ל אז יהיה הגאולה השלמה גאולה כזה
שלא ההי מעולם !!!
כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסק בהם ויקים אותם אז יהיה עולם חדש לגמרי...

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהביםאותךךך
 
בס"ד
** האש שלי תוקד עד ביאת המשיח **
 
רות וידאל  

כדאי מאוד!book baging ברסלב

כל ספרי מוהר"ן מברסלב  במחיר עלות בלבד, כולל משלוח!book baging ברסלב


ספרים ,כיפות , קמיעות, מדבקות,  ,
ספרים של הרה"צ שלום ארוש שליט"א :
בגן האמונה- המדריך המעשי ליהודי
 בגן האושר-היכן נמצא האושר האמיתי שכולנו מחפשים?book baging ברסלב
 
חכמת הנשים- ספר חדש ומומלץ ביותר לנשים בלבד, book baging ברסלב

בשדי יער- מעלת התפילה וההתבודדות,
בגן געגועים, book baging ברסלב

בגן השלום-ספר לגברים בלבד ,
נחמן הקטן- ספר מרתק לילדים  

להזמנות וברורים : book baging ברסלב

מספר פלאפון להודעות: 0547395033 (להודעות sms בלבד )

טלפון לחיוג: (בשעות הערב בלבד)
 מסנג`ר בס"ד
האש שלי תוקד עד ביאת המשיח
 
 
 
 
 
 
 

ליקוטי מוהר"ן – חלק א – רבי נחמן מברסלב

ליקוטי מוהר"ן – חלק א – רבי נחמן מברסלב

ליקוטי מוהר"ן – חלק א – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan.asp
ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה – מִסּוֹד גְּדֻלַּת הַתַּנָּא הָאֱלקִי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי זַ"ל
לכו חזו מפעלות ה` התגלות נפלא מסוד גדלת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו כמובא בדברי רבותינו, זכרונם לברכה: `כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח: `בהאי חבורא דאיהו ספר הזוהר יפקון בה מן גלותא` …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה – שִׁיר נָעִים מֵאֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה
ואלה דברי רבנו זכרונו לברכה שיר נעים כולל ענינים רבים בדברים מעטים מעט מחזיק המרבה ידבר נפלאות משבח תורתנו הקדושה ומשבח משה רבנו עליו השלום ומוסר נפלא והתעוררות עצום שיעורר כל אחד את נפשו וידבר מגדלת הבורא יתברך ונפלאות בריותיו וינצח בשירו להזכיר נפלאות ערבת נעימת תענוגי העולם הבא ושעשועיו לכל הזוכים …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה א – אַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ
אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה` . דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות, שאנו מבקשים ומתפללים והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכין הן ברוחני הן בגשמי. כי עכשו בעוונותינו הרבים חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל כי עכשו עקר החשיבות והחן הוא אצלם. אבל על ידי התורה, נתעלה החן …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ב – אֱמר אֶל הַכּהֲנִים
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] ויאמר ה` אל משה: אמר אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם: לנפש לא יטמא בעמיו . איתא בספרא דצניעותא `מנוקבא דפרדשקא משך רוחא דחיי למשיחא` כי עקר כלי זינו של משיח הוא התפילה שהוא בחינת חטם, כמו שכתוב: "ותהלתי אחטם לך" ומשם עקר חיותו וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבש הכל משם כמו …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ג – אַקְרוּקְתָּא
אמר רבה בר בר חנה: לדידי חזי לי ההיא אקרוקתא, דהוי כאקרא דהגרוניא. ואקרא דהגרוניא כמה הוי ? שתין בתי ! אתא תנינא בלעה. אתא פושקנצא ובלעה לתנינא, וסליק יתיב באילנה. תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא רשב"ם: אקרוקתא = צפרדע: כאקרא דהגרוניא = גדול היה כאותה כרך: ואקרא דהגרוניא כמה הוי ? שתין בתי = תלמודא קאמר …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ד – אָנכִי ה` אֱלהֶיךָ
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] אנכי ה` אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים כשאדם יודע שכל מארעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא כמו שכתוב: "בה` אהלל דבר באלוהים אהלל דבר" וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה "ביום ההוא יהיה ה` אחד" וכו` והקשו: וכי האידנא לאו הוא אחד …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ה – בַּחֲצוֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני וכו` כי צריך כל אדם לומר. כל העולם לא נברא אלא בשבילי נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעין בכל עת בתקון העולם ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם וענין התפילה הן בשני פנים קדם גזר דין מתפללין כסדר התפילה ואין צריך להלביש התפילה אבל לאחר …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ו – קְרָא אֶת יְהוֹשֻׁעַ
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] ויאמר ה` אל משה, קרא את יהושע וכו` כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלהים אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו: "כבד מלכים חקר דבר" והכל חוקרים אחריו ושואלים. מי הוא זה ואיזהו, שחולקים לו כבוד הזה וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ז – וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם אמרו חכמינו, זכרונם לברכה: השוו אשה לאיש ואיתא במכילתא: `יכול יהיו התלמידים לומדין ואינם מבינים תלמוד לומר: "אשר תשים לפניהם" ערכם לפניהם כשלחן ערוך` דע, כי עקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה כמו שכתוב: "תבואי, תשורי מראש אמנה" ואמונה הוא בחינת …

כתובות אינטרנט נלוות:
ליקוטי מוהר"ן – חלק א – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan.asp

ליקוטי מוהר"ן – חלק ב – רבי נחמן מברסלב

ליקוטי מוהר"ן – חלק ב – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan2.asp

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה – אחד היה אברהם
`אחד היה אברהם` . שאברהם עבד ה` רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם, שסרים מאחרי ה` ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם, וזהו: `אחד היה אברהם`. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת ה`, אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם כי …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה א – תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו כי איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה . `עתידין צדיקים, שיהיה מחצתן לפנים ממלאכי השרת` שנאמר: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" שהמלאכים יצטרכו לשאל מישראל, כשירצו לידע מה פעל אל וצריך כל אחד לראות, שיבוא …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ב – יְמֵי חֲנֻכָּה הֵם יְמֵי הוֹדָאָה
ימי חנוכה הם ימי הודאה כמו שכתוב: `וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל` וכו` וימי הודאה זה בחינת שעשוע עולם הבא כי זה עקר שעשוע עולם הבא להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך ולהכיר אותו יתברך שעל ידי זה סמוכים וקרובים אליו יתברך כי כל מה שיודעין ומכירין אותו יתברך ביותר סמוכים אליו ביותר כי שאר כל הדברים …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ג – כְּשֶׁחָלָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַגָּדוֹל
כשחלה רבי אליעזר הגדול, אמר לרבי עקיבא: חמה עזה בעולם כי לא היה אז מי שיוכל להמתיק הדין כי היה צריך לפדיון להמתיק הדין ולא נמצא כי באמת אחר ההמתקה והפדיון אז דיקא טוב לרפאות החולה על ידי רפואות כי אזי דיקא אחר הפדיון וההמתקה יש רשות לרופא לרפאות כי הנה באמת איך יכול הרופא לחגר מתניו לרפאות החולה על …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ד – וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים
וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה` בשבעתיכם, מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו . "ואת הערבים צויתי לכלכלך" זה בחינת צדקה כי בתחלה כשמתחילין להתנדב לצדקה אזי צריכין לשבר את האכזריות שלו להפכו לרחמנות וזהו עקר עבודת הצדקה כי מי שהוא רחמן בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו אין זה עבודה כי יש גם …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ה – תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב העקר הוא האמונה וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה כי יש סובלי חלאים, שיש להם מכות מפלאות והם סובלים החלאים רק בשביל נפילת האמונה בבחינת: "והפלא ה` את מכתך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים" `ונאמנים` דיקא כי הם באים על ידי …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ו – עַל יְדֵי זֵעָה טוֹבָה, עַל יְדֵי זֶה נַעֲשֶׂה שִׂמְחָה
על ידי זעה טובה [כגון כשמזיעין על ידי דבר שבקדשה] על ידי זה נעשה שמחה, בחינת: "ושמחת בחגך" בחינת שמחה של יום טוב [ולאו דוקא יום טוב ממש אלא כל יום שהוא בחינת טוב, נקרא יום טוב] כי השמחה על ידי הדמים כי העצבות מן הטחול, וטחול היא עכירות הדמים וכשמתגבר, חס ושלום, עכירת הדמים של הטחול על ידי זה באין חלשות, …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ז – וַיְהִי מִקֵּץ – כִּי מְרַחֲמָם יְנַהֲגֵם
ויהי מקץ שנתים ימים, ופרעה חלם וכו` . כי מרחמם ינהגם הינו מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם וכן מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות אזי יוכל לרחם על תינוק של ארבעה ימים לתן לו מאכל הצריך לגדול ולא לקטן כזה כי קטן כזה צריכין לזונו רק על ידי חלב דוקא על כן צריך …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ח – תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר
תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול ומטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב: "הוכח תוכיח את עמיתך" אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח כמו שאמר רבי עקיבא `תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח` ואם רבי עקיבא …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ט – אֶל אֲשֶׁר יִהְיֶה שָׁמָּה הָרוּחַ לָלֶכֶת יֵלֵכוּ
אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו איתא בתקוני זוהר . כלהו ערקין דלבא מתנהגין בתר רוחא הדא הוא דכתיב: "אל אשר יהיה הרוח ללכת" וכו` דהינו הרוח היוצא מכנפי הראה כי `אלמלא כנפי ראה דנשבין על לבא, הוי לבא אוקיד כל גופא` כי על ידי הרוח מכבין הנר ומדליקין הנר כנראה בחוש שלפעמים נכבה הנר על ידי הרוח המנשב ולפעמים …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה י – הָעוֹלָם רְחוֹקִים מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך, מֵחֲמַת שֶׁאֵין לָהֶם יִשּׁוּב הַדַּעַת
מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת ואינם מישבין עצמן והעקר להשתדל לישב עצמו היטב מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה הן תאוות הנכנסות לגוף הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד ואז בודאי ישוב אל ה`. אך דע, שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המח כרצונו …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה יא – כְּשֶׁאָדָם מִתְפַּלֵּל בַּשָּׂדֶה
דע, כשאדם מתפלל בשדה אזי כל העשבים כלם באין בתוך התפילה ומסיעין לו, ונותנין לו כח בתפילתו וזה בחינת שנקראת התפילה שיחה, בחינת: "שיח השדה" שכל שיח השדה נותנין כח וסיוע בתפילתו "ויצא יצחק לשוח בשדה" שתפילתו היתה עם סיוע וכח השדה שכל עשבי השדה נתנו כח וסיוע בתפילתו כנ"ל שבשביל זה נקראת התפילה שיחה כנ"ל …

כתובות אינטרנט נלוות:
ליקוטי מוהר"ן – חלק ב – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan2.asp

 

 
סיפורי מעשיות – רבי נחמן מברסלב

סיפורי מעשיות – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/moharan-life.asp

שיחות הר"ן – אות ג
הפליג מאד בגדלת הבורא יתברך שמו ואי אפשר לבאר זאת בכתב ואמר: כי לגדלת הבורא יתברך אין שעור כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאד ואין יודעים כלל הינו שעדין אין יודעים שום ידיעה כלל כלל לא וגם מה שמובא כי תכלית הידיעה אשר לא נדע הינו גם כן אצל כל ידיעה וידיעה הינו שאפילו כשמגיעין להתכלית של …

שיחות הר"ן – אות ד
עכשו בעתים הללו קשה מאד מאד שיהיה מעות לאיש כשר כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאד, חס ושלום, עד שישיג מעות ואפילו אחר הירידה חס ושלום, מעבודתו יתברך עדין לאו כל אחד משיג מעות כי גם הרשעים וקלי עולם לאו כל אחד משיג מעות אבל איש כשר באמת רחוק מאד שיהיה לו עשירות כי דע, שמיום שחרב בית המקדש נפל העשירות …

שיחות הר"ן – אות ה
היה מגנה מאד את ספרי המחקרים והפילוסופים ואמר שאין שם כלל שכל גמור כמו שיש באיזה מאמר מהרש"א או מהר"ם שיף וכיוצא מספרינו הקדושים שיש בהם עמקות ושכל נפלא ונעים מאד אבל באלו הספרים לא נמצא זה השכל כלל כי הם מדברים רק בדרך הקשים מנה ובה עד שבאים לאיזה מופת אבל השכל שיש בתורתנו הקדושה להבדיל אין שם כלל …

שיחות הר"ן – אות ו
היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד מה אני אוחז ? ולכל אחד נדמה כאלו הוא אוחז מה שהוא מתאוה ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה את כל העולם …

שיחות הר"ן – אות ז
טוב מאד מי שיכול לשפך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים כבן המתחטא לפני אביו כי הלא השם יתברך כבר קראנו בנים כמו שכתוב: "בנים אתם לה` אלקיכם" על כן טוב מאד לפרש שיחתו וצערו לפניו יתברך כבן שקובל לפני אביו בתנועות של חן ורחמים ואף אם נדמה להאדם שלפי מעשיו אינו כבן לפניו יתברך עם כל זה הלא השם יתברך …

שיחות הר"ן – אות ח
כשלומדין מלי דפורענותא כגון כשלומדין הלכות אבלות וכיוצא אין לעין שם הרבה כי אין צריכין להעמיק המחשבה במקומות כאלו כי המחשבה יש לה תקף גדול כמבאר במקומות אחרים ועל כן צריכין לעבר במהירות מקומות כאלו …

שיחות הר"ן – אות ט
בשם הבעל שם טוב זכרונו לברכה שסכין אין נותנין במתנה הינו שאחד לא יתן לחברו סכין במתנה …

שיחות הר"ן – אות י
הרשעים הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה כי זהו בעצמו שהם מתגברים בענין רשעתם, זהו בעצמו חרטה כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם אזי …

שיחות הר"ן – אות יא
אשרינו שהשם יתברך היטיב עמנו מאד שזכינו לקדשת ישראל ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עכובים וסכסוכים היה לו על ענין הנסיעה לארץ ישראל, ומניעות מחמת ממון והוא קפץ על כלם וגמר העבדה בשלמות והיה בארץ ישראל ואמר: זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בענין …

שיחות הר"ן – אות יב
אלו הרוצים להיות אנשים כשרים ולכנס בעבודת ה` ואזי יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות מחמת גדל הבלבולים והמניעות שיש להם וכל מה שרוצים לעשות בעבודת ה` קשה להם לעשות כראוי דע שזה בעצמו שהם מתיגעים ולהוטים לעשות איזה עבודה או לקדש עצמו באיזה קדשה אף על פי שאינם יכולים …

שיחות הר"ן – אות יג
יש אנשים כשרים שאין להם פרנסה ויש להם דחק ובלבולים גדולים מזה והוא טובה להעולם ודע שיש דבורים יקרים שיוצאים על ידי בלבולים דיקא אך יש חלוקים בין הבלבולים וכמובא במדרש שיש תרדמה של נבואה כמו שכתוב "ותרדמה נפלה על אברם" ויש תרדמה של שטות וכו` תרדמה הוא בלבול הדעת …

כתובות אינטרנט נלוות:
שיחות הר"ן – רבי נחמן מברסלב

חיי מוהר"ן – רבי נחמן מברסלב

חיי מוהר"ן – רבי נחמן מברסלבו

http://breslev.eip.co.il/books/moharan-life.asp
חיי מוהר"ן – א – שיחות השיכים להתורות
התורה בחצוצרות [סימן ה] אמר בראש השנה פה ברסלב שנת תקס"ג. וראש השנה חל אז ביום שני ושלישי. והוא היה ראש השנה הראשון לישיבתו פה ולהתקרבותי אליו. ואז נשמע בעולם הגזרות שרצו לגזר בעולם אשר יצאו בימינו בעוונותינו הרבים הינו לקח את בני ישראל לחיל רחמנא לצלן מעתה כי אלו הגזרות התחילו לצמח בימי מלכות פולין …

חיי מוהר"ן – ג – שיחות השיכים להתורות
אות ג קדם שאמר התורה משפטים אמונה בסימן ז`, שמעתי ממנו זכרונו לברכה, התורה צהר תעשה לתבה בסימן קי"ב, וכתבתי מה ששמעתי כפי מה שנדפס בסימן הנ"ל. אך אחר כך אמר התורה תהמת יכסימו בסימן ט`, ושם נכלל התורה צהר הנ"ל, והתורה תהמת יכסימו נאמרה בשבת שירה תקס"ג בדרך, ואחר כך התחיל לומר התורה משפטים הנ"ל, ואמרה …

חיי מוהר"ן – ז – שיחות השיכים להתורות
אות ז כשאמר התורה ויהי הם מריקים שקיהם בסימן י"ז בשבת חנוכה תקס"ו. באותה השנה נתגירו גרים הרבה מחמת שמצאו בספריהם הפך אמונתם וזה הענין מבאר היטב שם באותה התורה הנ"ל מהיכן בא זאת שימצאו עכו"ם בספריהם הפך אמונתם וכו` עין שם. ובאור הענין כפשוטו כי כבר נשמעו דברים כאלו מפי כמה גרים ובפרט באותה השנה שאמר …

חיי מוהר"ן – טז – שיחות השיכים להתורות
אות טז לענין המקיפים המבארים בהתורה עתיקא סימן כ"א שכל אחד ישיג לעתיד כפי טרחו ויגיעתו וכו` בעבודת ה` אמר שיש עבדות כאלו בזה העולם שזוכין על ידם שגם בעולם הבא יזכה בכל פעם לעלות מדרגא לדרגא ולהשיג בכל פעם מקיפין חדשים ומה שכתב שם בענין מרים שפגמה בכבוד משה, ואהרון בקש: "אל נא וכו` בצאתו מרחם אמו" שזה …

חיי מוהר"ן – יב – שיחות השיכים להתורות
אות יב אחר כך נסע לדרך ואמר התורה עתיקא הנ"ל שם בדרך בשבת נחמו כנ"ל. בהיותו בדרך נפטרה בתו הקטנה מרת פיגא זכרונה לברכה, ובבואו לביתו העלימו ממנו ולא הודיעו לו כלל, כי לא נתגדלה בביתו רק בעיר הסמוכה בלאדיזין שהיתה שם אצל מינקת, ועל כן היו יכולין להעלים ממנו. והוא זכרונו לברכה, תכף כשירד מהעגלה ונכנס …

חיי מוהר"ן – יד – שיחות השיכים להתורות
אות יד בעת שנתן לנו התורה תשעה תקונין הנ"ל בכתיבת ידו היינו עומדים לפניו, והוא חתך הדפין של התורה הנ"ל מתוך ספרו כדי לתנם לנו להעתיקם. ותחלת התורה היתה מתחלת באמצע הדף שהיה כתוב עליו תורה אחרת שלא רצה לתן אותה לנו להעתיקה. והכרח לומר לי אלו הדברים בעל פה מלה במלה ואני ישבתי אצלו והייתי כותב מפיו הקדוש. …

חיי מוהר"ן – כא – שיחות השיכים להתורות
אות כא בעת שאמר התורה מישרא דסכינא בסימן ל` בשבת חנוכה תקס"ז בסעדה השלישית של שבת. והתחיל התורה על פסוק ויהי מקץ ולא גמר לגלות פרוש הפסוק איך שיכה תורה הזאת לפסוק הנ"ל. ובמוצאי שבת אחר הבדלה דבר עמנו ואמר שאם היה רוצה לסים התורה על פסוק הנ"ל היה צריך לומר עוד הפעם תורה כמו זו שאמר. ואחר כך אמר אני דומה …

חיי מוהר"ן – כד – שיחות השיכים להתורות
אות כד פעם אחת באנו אליו אני וחברי רבי נפתלי סמוך לשבועות תקס"ה, ואמר לנו שעתה אינו יודע כלל רק זאת נודע לי בעתים הללו שעל ידי לשון הרע שבעולם אין הצדיקים יכולין להיות ענוים וכו` כמבאר בסימן קצ"ז ויתר מזה אינו יודע ואמר בפרוש כמו שאתה אינך יודע, כך ממש אני איני יודע עכשו כלום. ואמר שעכשו הוא מתנהג בפשיטות …

חיי מוהר"ן – כה – שיחות השיכים להתורות
אות כה שיך למאמר פתח רבי שמעון אחר שאמר רבנו זכרונו לברכה מאמר זה הנ"ל אמר בדרך צחות. היום אמרתי שלשה דברים שלא כדברי העולם. א העולם אומרים שספורי מעשיות מסגל לשנה. ואני אמרתי שעל ידי ספורי מעשיות מעוררין בני אדם משנתם. ב העולם אומרים שמספורי דברים אינם באים לידי הריון ואני אמרתי שמספורי דברים של הצדיק …

חיי מוהר"ן – כט – שיחות השיכים להתורות
אות כט זה שיך למאמר חמר אסור גזלה סימן ס"ט. בשעה שאמר רבנו זכרונו לברכה המאמר הנ"ל, עמד אז לפניו איש עשיר אחד שלא היו לו בנים ואחר איזה ימים הפציר העשיר הנ"ל את רבנו זכרונו לברכה להתפלל עליו שיהיו לו בנים השיב לו רבנו זכרונו לברכה הלא אמרתי לך תורה על ראש השנה ולא הבין כונתו. ואחר כך נודע לו שכונתו …

חיי מוהר"ן – לו – שיחות השיכים להתורות
אות לו ספר לי איש אחד מאנשי שלומנו כשאמר רבנו זכרונו לברכה התורה בטח בה` בסימן ע"ט באותה העת היה הולך בביתו אנה ואנה כדרכו ואחז מטה בידו ואמר ומטה אלהים בידי. ודחק ומשך תבת בידי כלומר שבידו המטה אלהים להטות כרצונו. כי מרמז שם בהתורה הנ"ל שמטה אלהים מרמז על הבחירה שהוא בחינת מט"ט מסטרה חיים ומסטרה מות …

חיי מוהר"ן – מא – שיחות השיכים להתורות
אות מא קדם שאמר התורה הגדולה תקעו אמונה בלקוטי תנינא בסימן ה` בראש השנה תק"ע, דבר עמנו קדם אותו ראש השנה וספר שהרבה אנשים קבלו לפניו בקובלנא רבה על חסרון אמונה וכמה סובלי חלאים היו מהם שקבלו גם כן לפניו על חסרון אמונה אחר כך אמר התורה הנ"ל שמדבר מכל זה. גם קדם ראש השנה הנ"ל בעת החזרה מהטיול היה משיח …

חיי מוהר"ן – מג – שיחות השיכים להתורות
אות מג בהתורה "תקעו תוכחה", בלקוטי תנינא בסימן ח` מובא לענין גדל עצם המעלה כשזוכין שנתוסף נפש אחד להקבוץ הקדוש של ישראל שעל ידי זה נתרבין הבתים של התפילה אלפי אלפים ורבי רבבות מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשב כי איתא בספר יצירה שתי אבנים בונות שני בתים שלש אבנים בונות ששה בתים ארבע עשרים וארבעה בתים, …

חיי מוהר"ן – מד – שיחות השיכים להתורות
אות מד לענין מה שמבאר בלקוטי תנינא סימן נ` שהמחשבה ביד האדם לתפסה בידו, ולהטותה כרצונו. ואפילו כשנוטה מחשבתו לדברים אחרים, או להרהורים חס ושלום, יכול לתפסה להחזירה למחשבה אחרת טובה כרצונו כמו סוס שיוצא מן הדרך שיכולין לתפסו באפסר להטותו כרצונו לדרך הטוב. ספר לי איש אחד מאנשי שלומנו שפעם אחת דבר רבנו …

חיי מוהר"ן – מח – שיחות השיכים להתורות

כתובות אינטרנט נלוות:
חיי מוהר"ן – רבי נחמן מברסלב

ספר המידות – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/midot.asp
ספר המידות – אבדה
מי שמחזיר אבדה לבעלים, בכח הזה מגיר גרים. …

ספר המידות – אהבה
כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר. על ידי שנאה בא בהלות, ועל ידי שנאה בא שרפה. על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים. כשתשוב בתחלה על עוונותיך, תוכל לבוא לאהבת השם יתברך. מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, הכל אוהבין אותו. …

ספר המידות – אכילה
ממה שאתה אוכל תשיר, כדי שיחול ברכת השם במזונותיך. שלחנו של אדם מטהר לו מכל עוונותיו. שלחנו של אדם מזכה לו לעלמא דאתי ומזכה לפרנסה, והוא רשום לטוב לעלא ולעלא, ומזכה לה לאתוספא לה כח וגבורה בשעה שאצטריך לה. בעוון ענוי הדין ועוות וקלקול הדין וביטול תורה בצרת בא, ובני אדם אוכלים ואינם שבעים ואוכלים לחמם …

ספר המידות – אלמן
מי שמתה אשתו, יאמר בכל יום פרשת אשם, עד שישא אשה אחרת. על ידי שקר דבריו אינם נשמעים, גם על ידי שקר מאלמן, חס ושלום, כמה נשים. כשמתה אשתו של אדם, אזי כאלו נחסר לו עצם מעצמיו, אבל הצדיק, אף על פי שאשתו מתה, אינו נחסר לו עצם. וזהו: אלמן אותיות א’חת מ’הנה ל’א נ’שברה. ארץ ישראל …

ספר המידות – אמונה
צריך להאמין בהשם יתברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת. על ידי ענווה תזכה לאמונה. בראותך שנוי מעשה, אל תאמר מקרה הוא, אלא תאמין כי זה השגחת השם יתברך. יש דברים שהם מביאים הזק גדול לעולם. והדבר קשה: למה נבראו ? תדע, שבודאי יש בהם צד אחד לטובה. מי שיש לו הנאה מדבור של אפיקורוס אפילו שאינו מדברי אפיקורסות, על …

ספר המידות – אמת
על ידי שקר דבריו אינם נשמעים. גם על ידי שקר מאלמן, חס ושלום, כמה נשים. על ידי אמת נתגלה יחודו בעולם. כשאתה רואה שקרן, תדע, שגם המנהיג של האיש הזה שקרן. על ידי שקר בא לידי גלוי עריות ושפיכות דמים, וגם מכשיל את הכשרים בגלוי עריות ושפיכות דמים, ומראה התר מן התורה. מי שאינו משנה בדבורו, הוא יכול להשפיל …

ספר המידות – ארץ ישראל
על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם. לפי החדוש שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדשת ארץ ישראל. על ידי השתוקקות שאדם משתוקק לביאת ארץ ישראל, על ידי זה נשפע פרנסה גדולה. מי שהוא מפרנס את הרבים, על ידי זה ממשיך הברכה מארץ ישראל לחוץ לארץ. מי שמשתוקק לארץ ישראל, על ידי זה מעורר השתוקקות …

ספר המידות – בגדים
בגדי אדם מרמזים על מדותיו של אדם. מי שהולך יחף, בידוע שהוא חוטא. על ידי עזות מצח נענש בבגדים גם על ידי שבועות. מי שאינו נזהר להסתכל בערות אביו, לסוף שילכו בניו "ערום ויחף". מי שאוכל קדם, התפילה הוא נענש בבגדים. על ידי גאוה נענש בבגדים. מי שמסית את חברו מדרך הטובה לדרך הרעה, על ידי זה אין לו במה ללבש. …

ספר המידות – בושה
מי שמביש פני חברו, נתאלם ושוכח. מתר לביש את הרבנים, ששוכרין את הרבנות לשם גאוה, וראוי לבזותן ולהקל בכבודן, ואין עומדין בפניהם, ואין קורין אותן רבי, והטלית שעליו כמרדעת של חמור. טוב לבטל תורה מלביש בן ישראל. המבזה תלמיד חכם או חברו בפני תלמיד חכם הוי אפיקורוס, גם נקרא מגלה פנים בתורה. כתנת של צדיקים …

ספר המידות – ביטחון
מי שיש לו בטחון, אין לו שום פחד. על ידי בטחון בא שלום. בטחון בא על ידי יראת שמים. על ידי אמונה יבא לבטחון. מי שאין לו בטחון, הוא דובר שקרים. על ידי שקרים אינו יכול לבטח באמת. מי שבטוח בהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מצילו מכל צרות ובפרט מהריגה. על ידי בטחון אין אדם צריך לחברו גם אין אדם מכלימו. ט. על ידי …

ספר המידות – בית
בית שאין דרין בו יזהר מלהכנס בתוכו, כי הוא מקום שדים. מאן דביש לה במתא דא ילך למתא אחריתא. כשהבית מזמן לברכה, אזי כשהצדיק בא לבית הזה גם הברכה באה. יש מקום מזמן לטובה והוא הדין להפך. לענין טובות ורעות הבאות לאדם קרוב לדרך הטבע, הכל לפי הזמן ולפי המקום. דפרע קנאה מחריב ביתו. מקום שאדם יוצא ממנו אינו …

ספר המידות – בכיה
מי שאינו יכול לבכות, יסתכל על הרקיע, כי הוא גרם בכיה למים. הבכיה מבטל הרהורי זנות. סגלה לחולי הצואר, שיבכה על חרבן הבית המקדש. …

ספר המידות – בנים
כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר, זוכה לגדל את בניו. צריך לשמר את התינוק, שלא ילך בגלוי הראש. אין צריך לאדם לדאג על פרנסת בניו, כי כשהם גדלים גדלה פרנסתם עמהם. מי שמבטל את חברו מפריה ורביה, הולך לשאול בלא ולד. כל הכופה אשתו לדבר מצוה, הוי לה בנים שאינם מהגנים. אשה שדמיה מרבים צער גדול בנים שלה יותר בעצבון.

כתובות אינטרנט נלוות:
ספר המידות – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/midot.asp

השתפכות הנפש – רבי אלטר טפליקרו

השתפכות הנפש – רבי אלטר טפליקרו

 

השתפכות הנפש – אות א
אמר רבי אלעזר: גדולה תפילה יותר ממעשים טובים שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו אף על פי כן לא נענה אלא בתפילה, שנאמר: אל תוסף דבר אלי וסמיך לה עלה ראש הפסגה וכו’ ואמר רבי אלעזר: גדולה תפילה יותר מן הקרבנות, שנאמר: למה לי רב זבחיכם וכתיב: ובפרשכם כפיכם וכו’, אמר רבי חנינא: כל המאריך בתפלתו אין …

השתפכות הנפש – אות ב
רבי אליעזר אומר: העושה תפלתו קבע וכו’ מאי קבע אמר רבי יהושע אמר רבי אושעיא: כל שתפלתו דומה עליו כמשאוי ורבנן אמרי כל שאינו אומרה בלשון תחנונים …

השתפכות הנפש – אות ג
אמר רבי יצחק: אמרי במערבא משמה דרבה בר מרי: בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם מקניט את חברו ספק מתפיס הימנו ספק אין מתפיס, ואם תאמר מתפיס הימנו ספק מתפיס בדברים וכו’, אבל הקדוש ברוך הוא אדם עובר עברה בסתר מתפיס ממנו בדברים שנאמר: "קחו עמכם דברים ושובו אל ה’", ולא עוד אלא שמחזיק …

השתפכות הנפש – אות ד
אמר רבי יצחק: יפה צעקה לאדם בין קדם גזר דין בין לאחר גזר דין …

השתפכות הנפש – אות ה
היערך שועך לא בצר, אמר רבי אלעזר לעולם יקדים אדם תפילה לצרה ריש לקיש אמר: כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה אין לו צרים מלמעלה רבי יוחנן אומר: לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצין את כחו ואל יהיו לו צרים מלמעלה, ופרש רש"י שיסיעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים …

השתפכות הנפש – אות ו
תניא אמר רבי יהודה כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור וכו’, וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת וכל כך למה, מפני כריעות והשתחויות אמר רב הונא: כמה הלכתא גברותא איכא למשמע מהני קראי דחנה וחנה היא מדברת על לבה, מכאן למתפלל צריך שיחתך בשפתיו וכו’, ועין שם התפלות …

השתפכות הנפש – אות ז
ואמר רבא: הני תלת מלי בעיא מן קמי שמיא תרתי יהבו לי וחדא לא יהבו לי חכמתה דרב הונא ועתרה דרב חסדא יהבו לי וענותנותה דרבה בר רב הונא לא יהבו לי …

השתפכות הנפש – אות ח
שומע תפילה בשר ודם אם בא עני לומר דבר לפניו אינו שומע הימנו, אם בא עשיר לומר דבר לפניו מיד הוא שומע ומקבלו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אלא הכל שוים לפניו הנשים והעבדים והעניים, תדע לך שהרי במשה רבן של כל הנביאים כתוב בו מה שכתוב בעני במשה כתוב תפילה למשה ובעני כתיב תפילה לעני להודיעך שהכל שוין בתפילה …

השתפכות הנפש – אות ט
שומע תפילה אתה מוצא בשר ודם אינו יכול לשמע שיחת שנים כאחד אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אלא הכל מתפללים לפניו והוא שומע ומקבל תפלתם …

השתפכות הנפש – אות י
שומע תפילה אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא:רבונו של עולם! כשהיו בניך בצער ואין מי שיבקש רחמים עליהם מיד ענה אותם, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה חייך בכל שעה שיקראו אותי אני אענה אותם, כדכתיב מי כה’ אלהינו בכל קראינו אליו …

השתפכות הנפש – אות יא
קחו עמכם דברים ושובו אל ה’ אמר להם: דברים אני מבקש, בכו והתפללו לפני ואני מקבל אבותיכם לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר: ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו בימי יהושע לא בתפילה עשיתי להם נסים הוי אין אני מבקש לא זבח ולא קרבנות אלא דברים, שנאמר: "קחו עמכם דברים ושובו אל ה’" …

השתפכות הנפש – אות יב
אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחיב כל בריה אלא מבקש שיתפללו לפניו ויקבלם ואפלו אין אדם כדאי לענות בתפלתו ולעשות עמו חסד כיון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו …

השתפכות הנפש – אות יג
אמר הקדוש ברוך הוא הרי אני מודיעך מקצת דרכי כשאני רואה בני אדם שאין בהם שבח תורה ומעשים טובים לא במעשה ידיהם ולא במעשה אבותיהם רק שהם עומדים ומרבים בתחנונים לפני אני נזקק להם שנאמר: "פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם" …

השתפכות הנפש – אות יד
רבי יודן אמר: בשר ודם יש לו פטרון אם באת לו צרה אינו נכנס אצלו פתאם, אלא הולך ועומד אצל פתח חצרו של פטרונו וקורא לבן ביתו ואומר, איש פלוני בחוץ, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אם באת לך צרה וכו’ לו צוח והוא עונה אותך הדא הוא דכתיב כל אשר יקרא בשם ה’ ימלט ירושלמי ברכות ט …

כתובות אינטרנט נלוות:
השתפכות הנפש – רבי אלטר טפליקר

http://breslev.eip.co.il/books/soul-expressing.asp

שיחת הנפש – רבי אלטר טפליקר
שיחת הנפש – רבי אלטר טפליקר
שיחת הנפש – אות א
שיחת הנפש יעשה כל פעם מה שיוכל אפלו אם לא יוכל לדבר רק אפלו מי שעשה מה שעשה ועבר מה שעבר, אף על פי כן אסור לו להיות זקן חס ושלום והוא צריך לזהר ביותר ויותר מבחינת זקנה הנ"ל, שלא יבוא לידי שום יאוש חס ושלום שלא יאמר בלבו שכבר נזקן חס ושלום במעשיו וכו’, עד שאי אפשר לו להשתנות חס ושלום, רק יתחזק להתחיל …

שיחת הנפש – אות ב
עקר העקשנות ביותר צריכין בענין ההתבודדות עקר המחין של התפלין שהם בחינת דבקות, הוא בחינת תפילה והתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. שזהו עקר הדבקות לה’ יתברך כ"ש רבנו ז"ל שעקר הדבקות היא תפילה. ועל שם זה נקראין תפלין לשון תפילה, בחינת נפתולי אלקים נפתלתי. ועין מה שפרש רש"י שם על זה הפסוק. שהוא לשון עקש ופתלתל …

שיחת הנפש – אות ג
על ידי שיקום בחצות וישפך לבו כמים מנחמו השם וזהו ורוח אלקים מרחפת על פני המים. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה זה רוחו של משיח שמרחף על פני המים על אנפי אוריתא. הינו בחינת התורה שעוסקין בה היראים והכשרים שבדור שעקר התקון הוא עסק התורה בלילה בחצות כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. הינו על ידי קימת חצות לבכות …

שיחת הנפש – אות ד
אין שום עצה ותקנה להנצל כי אם על ידי רבוי כשרואה שהיצר הרע והתאות וכו’ מתגברים עליו מאד מאד. ונדמה לו שקשה לשברם. צריך לידע שבודאי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עמו. ובודאי אם לא היה לו כח לשבר לא היה השם יתברך מגרה בו יצר הרע כזה. רק אדרבא ידע בנפשו כשרואה שיש לו יצר הרע גדול כזה. שבודאי נפשו היא נפש …

שיחת הנפש – אות ה
על ידי התחזקות ברצונות טובים נמשך עליו פדיון וזה שאמר התנא גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעסה וכו’ כי השאור שבעסה הפך הרצון העליון ואי אפשר להמתיקו ולבטלו כי אם על ידי הארת מצח הרצון כנ"ל. ועל כן באמת הזהיר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה מאד מאד שיזהר האדם להתגבר עצמו מאד שיהיה …

שיחת הנפש – אות ו
על ידי ההתבודדות בטוחים מכל צר ואויב ומסטין וזהו הן עם לבדד ישכן. שהם עם קדוש כזה ששוכנים לבדד. שהם מקימים לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבר זעם: שהם מתבודדים בינם לבין קונם ושופכים שיחתם לפניו בכל פעם וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון. ועל ידי זה הם בטוחים מכל צר ואויב ומסטין …

שיחת הנפש – אות ז
אין לשער מה שנעשה מהתבודדות ומכל פסיעה וזה מי מנה עפר יעקב, מי יוכל למנות ולשער יקרת קדשת כל פסיעה ופסיעה שדורכים על העפר כשהולכים לדברים שבקדשה כגון לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ולקבל פני רבם דקדשה ולשפך שיחם בהתבודדות לפני ה’ יתברך, שמכל פסיעה ופסיעה שדורסים על העפר נעשים תקונים ושעשועים גדולים למעלה …

שיחת הנפש – אות ח
מי שחזק ברצון סוף כל סוף יהיה אחריתו טוב. וכל מי שזוכה להתחזק בזה להיות רצונו חזק תמיד אל האמת ולא ירפה את הרצון הטוב אפלו אם יעבר עליו מה, בודאי סוף כל סוף יהיה אחריתו טוב. שעל זה אמר תמות נפשי מות ישרים הללו ותהי אחריתי כמוהו. כי אמר על עצמו שידע קלקולו וזהמתו העצומה שאין דגמתו כנ"ל, אף על פי כן אמר …

שיחת הנפש – אות ט
גם כשאינו יכול לפתח פיו כלל יבקש על זה בעצמו עין מאמר רבותינו זכרונם לברכה על פסוק היערך שועך לא בצר כמה וכמה צריכין להתחזק ולהתאמץ בתפילה ובבקשת רחמים ותחנונים כמו שאמרו שם לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו’. ריש לקיש אמר כל המאמץ את עצמו בתפילה מלמטה אין לו צרים מלמעלה. רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים …

שיחת הנפש – אות י
כונת ה’ יתברך שצועק אלינו "שובו אלי" וכו’ הוא וזה עקר התשובה שנזכה אנחנו לשוב אליו יתברך על ידי ההתעוררות שלנו. כי זה הוכוח בין ה’ יתברך ובין ישראל שה’ יתברך צועק אלינו שובו אלי ואשובה אליכם שאנחנו נשוב תחלה. וישראל אומרים השיבנו ה’ אליך ונשובה וכו’ שהוא ישיבנו אליו וכמובא בספרים. ועל ידי תהלים שכולל …

שיחת הנפש – אות יא
על ידי אמירת תהלים ושיחה בינו לבין קונו עקר וזה בחינת עשרה מיני נגינה שבהם נאמר ספר תהלים. כי איתא בדברי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה בסימן רל"ז שעקר ההתחברות על ידי נגינה בבחינת הפעם ילוה אישי אלי הנאמר כשנולד לוי שעוסקין בשיר על הדוכן וכו’ עין שם. הינו כי שיר ונגון בחינת תהלים על ידי זה עקר ההתחברות …

שיחת הנפש – אות יב
http://breslev.eip.co.il/books/soul-conversation.asp

כתובות אינטרנט נלוות:
שיחת הנפש – רבי אלטר טפליקר

ליקוטי הלכות – רבי נתן מברסלב
ליקוטי הלכות – רבי נתן מברסלב
 
ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ב – א
כהן לוי ישראל מותרין לבא זה בזה, והולד הולך אחר הזכר. כי איתא בהתורה תקעו ג’ המדבר מתוכחה כי עיקר התפלה היא רחמים ותחנונים, ועיקר הרחמים תלוי בדעת וכולי, ולפעמים כשהם יונקים מן הרחמנות, אזי נפגם הרחמנות ונעשה אכזריות, ואזי נפגם הדעת וכולי עיין שם, ומזה בא ח"ו תאוות ניאוף. כי עיקר התאוה על ידי פגם הדעת, …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ב – ט
אות ט וזה בחינת לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, כי על ידי שהרג לזמרי ואז עשה פינחס התיקון על ידי תפילה בבחינת דין כמבואר במאמר הנ"ל בחינת ויעמוד פנחס ויפלל, ואז דייקא על ידי זה נתגלה תכלית הרחמים והדעת בחינת ענני דשפכי מיא, שזהו בחינת מימי המקוה שהיא תכלית הרחמים והדעת שנתגלין דייקא על ידי בחינת גבורות …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – א
כהנים ולווים וישראל מותרים לבא זה בזה והולד הולך אחר הזכר, ודין זה הוא מהמשנה קידושין פרק ג’ וזה לשון המשנה: כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר ואיזה זו כהנת לויה וישראלית וכולי, וכל מקום שיש קדושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום וכולי. על פי התורה אמצעיתא דעלמא בסימן כ"ד עיין שם, והכלל …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – ו
אות ו וזה בחינת קידושי כסף שהאשה מתקדשת בכסף, כי הממון והעשירות בשרשו גבוה מאד כמובן בדברי אדומו"ר ז"ל, כי הוא נמשך בשרשו מבחינת הנ"ל מבחינת הט’ היכלין הנ"ל שנעשו על ידי הרדיפה והמעכב כנ"ל, כי כל מה שנאמר בהתורה הזאת שעולין והולכין מעלה מעלה עד שזוכין להשיג הט’ היכלין הנ"ל, כל זה הוא סוד כוונות התפילה. …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – י
אות י וזה בחינת מה שחייב ליתן לאשתו כתובה, ואסור לדור עם אשתו בלא כתובה, כי מוכרח להמשיך לה שפע העשירות שעל ידי זה עיקר הקשר והחיבור ביניהם. כי צריך להעלותה מהיכלי התמורות שנאחזין בה ביותר בבחינת רגליה יורדות מות, ולהעלותה על ידי השמחה בבחינה הנ"ל, עד שתעלה לבחינת כתר בבחינת אשה עולה עמו וכולי, כדי …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – יד
אות יד וכל זה עובר על כל האדם הרוצה להתקרב אליו יתברך, שהעיקר והיסוד שצריך להתגבר מאד מאד להיות בשמחה תמיד ולעשות המצוות בשמחה גדולה, וכל מה שיודע ריחוקו יותר צריך להתגבר יותר ויותר להיות בשמחה, בפרט בשעת עשיית איזה מצוה אשר הוא גם הוא זכה לעשות מצוותיו יתברך, אשר אור כל מצוה ומצוה אין כל העולמות יכולין …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – יט
אות יט וזה וירא אליו ה’ באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כחום היום, וירא אליו ה’ זה בחינת התגלות אלקות שזוכין על ידי השגות הט’ היכלין הנ"ל שמשם כל ההשגות וכל ההתגלות כנ"ל, וזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי שנכנסין בהיכלי התמורות ומבררין הקדושה משם כמבואר בהתורה הנ"ל על מי יימר עיין שם. וזה בחינת באלוני ממרא, …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ה – א
כל אדם חייב להוליד בן ובת על פי התורה תקעו תוכחה בליקוטי תנינא סימן ח’ עיין שם, וכבר מבואר בה’ אישות הלכה ב’ על פי התורה הנ"ל עיין שם, ועוד לאלוק מלין: על פי מה שכתוב שם בהתורה הנ"ל על פסוק: ובל יאמר שכן חליתי וכולי, הענין הנפלא והנורא מאד מעוצם נפלאות ריבוי בתים שנעשים על ידי שנתוסף נפש אחד להקיבוץ …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ה – ה
אות ה וזה שהוכיח את שמעון ולוי בסודם אל תבא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי, ופירשו חז"ל שנאמר על הקיבוץ של מעשה זמרי ועל הקהל של מחלוקת קרח וכולי, שכל זה הוא ההיפך מכל הנ"ל שעל ידי זה עיכוב הגאולה, כי כל התיקון הנ"ל נמשך על ידי הצדיק הבעל כוח הגדול שיכול להתפלל תפלה בבחינת דין כמו פינחס בעת שקינא על מעשה …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ה – ח
אות ח וזה שנסמך אחר כך מיד יהודה אתה יודוך אחיך וכולי, שהתחיל יעקב אחר כך לקרב את יהודה אחר שקנטר את הראשונים כמו שפירש רש"י שם, כי יהודה בחינת דוד ומשיח שיצא ממנו שעל זה מרמז כל ברכתו של יהודה כמו שכתוב בתרגום ובפרוש רש"י, היינו שרמז לו שעיקר הקיבוץ של ישראל שעל ידי זה תבא הגאולה הוא על ידי בחינת דוד …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה א
ענין גט, על פי התורה וביום הביכורים למען יאריך ימים על ממלכתו, עיין שם היטב, ויוצא משם שצריך להמשיך חיים לתוך בחינת המלכות, וזה נעשה על ידי התורה שהיא שמא דקודשא בריך הוא שעל ידי זה קורין את חי החיים וממשיך חיות לתוך המלכות. כי התורה היא בחינת ימים ומדות בחינת כלים שהוא בחינת השם שעל ידה ממשיכין החיות …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ב
ענין גט כריתות שעל ידי מה שכותב לה על השטר שהיא מגורשת ממנו ברצון נפשו על ידי זה היא נפרדת ממנו. כי מבואר בדברי רבינו ז"ל בספר ליקוטי מוהר"ן הראשון שעל ידי הכתב יכולין להכיר הנפש ופנימיות הנפש שהיא בחינת שכינתא פנימית ושכינתא חיצונית וכולי, בבחינת א’נ’כ’כ שדרשו רז"ל: אנא נפשי כתבית יהבית שהכותב נותן …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ג – א
ענין גט שהוא ספר כריתות כמו שכתוב: וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה וכולי. על פי התורה חדי ר’ שמעון ואמר בליקוטי הראשון עיין שם כל המאמר. והכלל לעניננו שעל ידי פגם אמונת חכמים נפגמין כל הבחינות המבוארים שם, ועל ידי זה נחלקה עצתו וכולי עיין שם. והתיקון לכל זה הוא על ידי המים המטהרין ומתקנין הכל, והמים הם …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ג – ג
אות ג וזהו בחינת קידושי שטר כמו שאמרו רז"ל: מקיש הויה ליציאה מה יציאה בשטר אף הויה בשטר, כי ההתקשרות שביניהם וכן ההתחלקות הכל על ידי שטר שהוא בחינת ספר, כי בשעת נשואין שצריכה להתחבר עמו אזי עולה עמו על ידי קידושי שטר שהוא בחינת ספר עד בחינת חכמה עילאה ושם נכללין יחד. ומקבלין משם חיות ושכל בבחינת התקשרות …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ג – ה
אות ה וזהו בחינת הפרת נדרים מה שהבעל מפיר נדרי אשתו, כי נדרים הם בבינה שהוא בחינת קדשי קדשים בחינת שכל העליון הכולל בחינת יום הכפורים כידוע שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים להאבן שתיה בחינת קדש קדשים לכפר על כל עוונות ישראל, שהוא בחינת המתקות כל הדינים שבעולם כי אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוון, …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ג – טו
אות טו נמצא שעיקר מצות נשואין הוא בחינת המתקת הצמצום והדין על ידי השכל על ידי שמקבל מבחינת קדש קדשים שמשם עיקר ההתקשרות, כי משם עיקר כוח ההמתקה כנ"ל, וכל זה נעשה על ידי ריבוי הספרים דקדושה שהם תיקון המחלוקת שעל ידי זה נתתקן העצה שניצולין מעצות חלוקות מעצת נשים וזוכין לעצה שלימה כמבואר בהתורה הנ"ל. כי …

כתובות אינטרנט נלוות:
ליקוטי הלכות – רבי נתן מברסלב
http://breslev.eip.co.il/books/laws-collection.asp

ליקוטי תפילות – רבי נתן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/prayers-collection.asp

ליקוטי תפילות – הקדמה
רבנו זכרונו לברכה (הוא אדוננו מורנו ורבנו הגאון הקדוש אור הגנוז והצפון מורנו הרב רבי נחמן זכר צדיק לברכה בעל המחבר לקוטי מוהר"ן) הזהיר אותנו כמה פעמים, בכמה מיני לשונות, לעשות מהתורות תפלות ואמר, שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה ואמר, שעדין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך כמו אלו השעשועים שנעשים מתפלות …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה א – א
יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתהיה בעזרנו ותזכה אותנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים ללמוד וללמד, ולעסק בתורתך הקדושה לשמה תמיד, ולהגות בה יומם ולילה ובזכות וכח למוד התורה הקדושה, תזכה אותנו ברחמיך הרבים, ותתן לנו כח להכניע ולשבר ולגרש את היצר הרע מקרבנו, ונזכה לגרש ולבטל את הרוח שטות וכל …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ב – ח
אות ח יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שומע תפלת עמו ישראל ברחמים, שיעוררו רחמיך וחסדיך עלינו למענך, ותכין לבבנו להתפלל לפניך בכל לב ונפש, ותהיה תפלתנו שגורה בפינו תמיד, ולא יהיה לנו שום מונע ועכוב ובלבול בתפלתנו. אות ט רבונו של עולם, "נוהג כצאן יוסף יושב הכרובים, הופיעה" עלינו ברחמיך הרבים …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ג
אות טו יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, הבוחר בדוד עבדו ובזרעו אחריו, והבוחר בשירי זמרה, שתזכר ברחמיך וחסדיך הגדולים את שכינת עזך, אשר נדדה ממקומה כצפור נודדת מן קנה "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד" ותקים ותגביה את כנסת ישראל מנפילתה, ותעזר אותנו ברחמיך הרבים, שנזכה להרים קול זמרה, …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ד – יט
אות יט רבונו של עולם אתה עשית עמנו חסד גדול והוצאת אותנו ממצרים בכח גדול וביד חזקה, והבדלתנו מחמשים שערי טמאה, והכנסתנו בחמשים שערי קדשה ותתן לנו יהוה אלהינו ברחמיך ובחסדיך הגדולים את תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך אלו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רנה כהמון גליו, ושפתותנו שבח כמרחבי רקיע וכו’, …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ד – כד
אות כד אנא יהוה, רחמן מלא רחמים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח "זכור רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה", וראה "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב" מה נעשה עתה יהוה אלהינו, כי נשארנו יתומים ואין אב, ואין מי יעמד בעדנו אבד חסיד מן הארץ וצדיקי אמת וחכמי הדור שהיה להם כל הכח הזה שהזכרתי לפניך ויותר ויותר מזה, הלא נסתלקו …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ד – ל
אות ל ובכן תזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לצדיקי אמת, למען נזכה על ידי זה להנצל מחיה רעה ומלסטים, שהם לשון הרע ודברים בטלים וגאוה ותולדותיהם ותעזרנו ברחמיך יהוה אלהינו, שיהיה כל דבורנו לשמך ולעבודתך ולא נדבר דברים בטלים לעולם, רק כל דבורנו יהיה בתורה ועבודה ויראת שמים ובפרט מחטא ועוון הגדול מאד שהוא עוון …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ה – לה
אות לה אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת בהגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתעזרנו ברחמיך הרבים לקים מצוותיך בשמחה גדולה ותזכני ברחמיך הרבים להתפלל לפניך בכל כחי, וכל מיני כח שנמצא …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ה – מד
אות מד וזכני לאהבה את שמך הגדול באמת, אהבת המישור ויחד לבבי לאהבה וליראה את שמך ותציל אותי מיראות הנפולות, שלא אתירא משום דבר שבעולם כי אם ממך לבד אירא ואפחד תמיד, לבעבור תהיה יראתך על פני, לבלתי אחטא לעולם אות מה ועזרני להתפלל לפניך בכל כחי, שאכניס כל כחי בדבורי התפילה ואוציא את הקול והדבור של התפילה …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ו – מט
אות מט יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחמנו ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, וחוס וחמל נא עלי ועל נפשי האמללה, הצמאה והרעבה והתאבה לשוב אליך באמת ועזרני ברחמיך הרבים לשוב בתשובה שלמה לפניך על כל חטאי ועוונותי ופשעי, וזכני שאהיה בכלל הבא לטהר, ואתה תסיעני מן השמים לטהרני מעוונותי, שאזכה לשוב …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ו – נח
אות נח ותמהר ותחיש לגאלנו גאלת הנפש, ותוציאני ותעלני מהיום ומעתה, מכל מיני נפילות וירידות והתרחקות ממך שנתרחקתי עד הנה מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון חמל על דל ואביון כמוני, חנני והקימני, חנני והקימני, שטחתי אליך כפי, "מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני" אות נט רבונו של עולם, רבונו של …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ז – סב
אות סב יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל, ותטע אמונתך בלבנו, ונזכה להאמין בך ובצדיקיך האמתיים באמונה שלמה, ותהיה האמונה זכה ונכונה צחה ונקיה, בלי שום פגם ובלי שום בלבול בעולם חס ושלום כלל ונזכה ברחמיך הרבים, שתהיה אמונתנו חזקה כל כך כאלו אנו רואין בעינינו אלהותך …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ז – ע
אות ע גדול העצה ורב העליליה, זכנו ברחמיך הרבים שיתגלו לנו צדיקי האמת, ונזכה להתקרב אליהם באמת, ולקבל מהם עצות נכונות וברורות וישרות, עצות טובות הנמשכים מתרי"ג עטין דאוריתא שנזכה לקבל אור האמת על ידי עצתם האמתיות, ועל ידי זה נזכה לאמונה שלמה באמת לעולם ועד. אות עא ועזרנו ברחמיך הרבים לשמר את הברית קדש …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ח – עה

כתובות אינטרנט נלוות:
ליקוטי תפילות – רבי נתן מברסלבו

1 2 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש