שבת קודש תפילה חשובה ז' באדר ב' משה רבנו שבת קודש

לקישורים נוספים...

תפילה חשובה ז' באדר ב' משה רבנו

ראשי >תפילה חשובה ז' באדר ב' משה רבנו
קברי צדיקים ז' באדר יום פטירתו של משה רבנו
רווקות רווקים גרושים וגרושות אלמנים אלמנות היקרות/ם יום של תפילה זווג הגון
טבע קניות טיולים הרצאות סדנאות‏
תפילה חשובה לז` באדר
יתשבח לשמו לעד
                  

               book book Undecided bagingתפילה חשובה לז` באדר      book book Undecided baging
      
 
                      
                        
            
                
ריבונו של עולם את ידעת את מכאובינו ואת צעקותינו ,אנא ממך קומה בעזרנו והושעינו ממכל צרה ובעיקר מקליפת עמלק , בגשמי וברוחני, הרי אם דור יתום ונמצאים בגלות הגוף  והנפש הגלות הדעת יש לנו בלבולים ,אין לנו שום שכל וידיעה כיצד לפנות אליך לקרוא לך לזעוק אליך , אנא אין לנו שום שכל וידיעה כיצד לפנות אליך לקרוא לך לזעוק אליך , אנא אבינו שבשמים , חמול וחוס על בניך ישראל , אנא אל תסתר פניך מאתינו , אנא שלח לנו מנהיג אמיתי מושל דקדושה ,כדי שיקרבנו לעבודתך ויכוון אותנו לעלות בדרך העולה בית א-ל, תן לנו מנהיג אמיתי כמו משה רבנו עליו השלום , כי הרי בכל דור ודור יש ניצוץ של משה רבנו בכל הדורות, בעוונותינו שקועים אנו בגלות מרה יותר מגלות מצרים ,והצרה הגדולה ביותר היא שאין אנו מודעים שגלות זו קשה מכל הגלויות ולכן לא מחפשים לגלותך ואין ידיעה שאתה נמצא בהסתרה ,
בזכות משה רבנו עליו השלום יהי רצון שיתבטלו כל הגזרות הקדשות ונזכה לשבור את שרו של עמלק , והקדוש ברוך הוא את זכר עמלק מן הארץ , ותתמלא כל הארץ דעת את השם , הנא יושב מעונה זכה את עמך ישראל לשוב אליך בתשובה שלימה באהבה וברחמים ,אמן ואמן ,

פורים , baging baging book book
אנא ברחמיך הרבים תעזרנו לקבל את חג הפורים בשמחה גדולה ,ונזכה שיומשך עלינו ועל זרעינו ועל כלל עם ישראל הארת פורים וקדושת מרדכי ואסתר ע"ה, ויהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות פורים בקדושה ובטהרה ובשמחה אמיתית ,וכמו שהפכת בימי מרדכי ואסתר את הימים מיגון לשמחה כך נזכה שיהפכו כל ימינו מעתה לשמחה גדולה ולגאולה שלימה ,ושנזכה להתגלות אורך הגדול בעולם ולא עוד הסתרה , ושתרד אהבה לעולם , אחוה וריעות בין עם ישראל קדושים ,זכות מדרכי ואסתר תגן על כל אחד ואחד מבניך ישראל ,ברוך ה` לעולם אמן ואמן ,
                    ברוך שומע תפילה
          love love תודההקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך love love תודה

תפילה חשובה לז` באדר משה רבנו
יתשבח לשמו לעד
                  

               book book Undecided bagingתפילה חשובה לז` באדר      book book Undecided baging
      
 
                      
                        
            
                
ריבונו של עולם את ידעת את מכאובינו ואת צעקותינו ,אנא ממך קומה בעזרנו והושעינו ממכל צרה ובעיקר מקליפת עמלק , בגשמי וברוחני, הרי אם דור יתום ונמצאים בגלות הגוף  והנפש הגלות הדעת יש לנו בלבולים ,אין לנו שום שכל וידיעה כיצד לפנות אליך לקרוא לך לזעוק אליך , אנא אין לנו שום שכל וידיעה כיצד לפנות אליך לקרוא לך לזעוק אליך , אנא אבינו שבשמים , חמול וחוס על בניך ישראל , אנא אל תסתר פניך מאתינו , אנא שלח לנו מנהיג אמיתי מושל דקדושה ,כדי שיקרבנו לעבודתך ויכוון אותנו לעלות בדרך העולה בית א-ל, תן לנו מנהיג אמיתי כמו משה רבנו עליו השלום , כי הרי בכל דור ודור יש ניצוץ של משה רבנו בכל הדורות, בעוונותינו שקועים אנו בגלות מרה יותר מגלות מצרים ,והצרה הגדולה ביותר היא שאין אנו מודעים שגלות זו קשה מכל הגלויות ולכן לא מחפשים לגלותך ואין ידיעה שאתה נמצא בהסתרה ,
בזכות משה רבנו עליו השלום יהי רצון שיתבטלו כל הגזרות הקדשות ונזכה לשבור את שרו של עמלק , והקדוש ברוך הוא את זכר עמלק מן הארץ , ותתמלא כל הארץ דעת את השם , הנא יושב מעונה זכה את עמך ישראל לשוב אליך בתשובה שלימה באהבה וברחמים ,אמן ואמן ,

פורים , baging baging book book
אנא ברחמיך הרבים תעזרנו לקבל את חג הפורים בשמחה גדולה ,ונזכה שיומשך עלינו ועל זרעינו ועל כלל עם ישראל הארת פורים וקדושת מרדכי ואסתר ע"ה, ויהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות פורים בקדושה ובטהרה ובשמחה אמיתית ,וכמו שהפכת בימי מרדכי ואסתר את הימים מיגון לשמחה כך נזכה שיהפכו כל ימינו מעתה לשמחה גדולה ולגאולה שלימה ,ושנזכה להתגלות אורך הגדול בעולם ולא עוד הסתרה , ושתרד אהבה לעולם , אחוה וריעות בין עם ישראל קדושים ,זכות מדרכי ואסתר תגן על כל אחד ואחד מבניך ישראל ,ברוך ה` לעולם אמן ואמן ,
                    ברוך שומע תפילה
          love love תודההקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך love love תודה

תפילה חשובה לז` באדר משה רבנו
           
             
   יתשבח לשמו לעד
                 

           book book baging תפילה חשובה לז` באדר book book book baging baging
       
 
                     
                       
             
               
ריבונו של עולם את ידעת את מכאובינו ואת צעקותינו ,אנא ממך קומה בעזרנו והושעינו ממכל צרה ובעיקר מקליפת עמלק , בגשמי וברוחני, הרי אם דור יתום ונמצאים בגלות הגוף  והנפש הגלות הדעת יש לנו בלבולים ,אין לנו שום שכל וידיעה כיצד לפנות אליך לקרוא לך לזעוק אליך , אנא אין לנו שום שכל וידיעה כיצד לפנות אליך לקרוא לך לזעוק אליך , אנא אבינו שבשמים , חמול וחוס על בניך ישראל , אנא אל תסתר פניך מאתינו , אנא שלח לנו מנהיג אמיתי מושל דקדושה ,כדי שיקרבנו לעבודתך ויכוון אותנו לעלות בדרך העולה בית א-ל, תן לנו מנהיג אמיתי כמו משה רבנו עליו השלום , כי הרי בכל דור ודור יש ניצוץ של משה רבנו בכל הדורות, בעוונותינו שקועים אנו בגלות מרה יותר מגלות מצרים ,והצרה הגדולה ביותר היא שאין אנו מודעים שגלות זו קשה מכל הגלויות ולכן לא מחפשים לגלותך ואין ידיעה שאתה נמצא בהסתרה ,
בזכות משה רבנו עליו השלום יהי רצון שיתבטלו כל הגזרות הקדשות ונזכה לשבור את שרו של עמלק , והקדוש ברוך הוא את זכר עמלק מן הארץ , ותתמלא כל הארץ דעת את השם , הנא יושב מעונה זכה את עמך ישראל לשוב אליך בתשובה שלימה באהבה וברחמים ,אמן ואמן ,

פורים ,
אנא ברחמיך הרבים תעזרנו לקבל את חג הפורים בשמחה גדולה ,ונזכה שיומשך עלינו ועל זרעינו ועל כלל עם ישראל הארת פורים וקדושת מרדכי ואסתר ע"ה, ויהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות פורים בקדושה ובטהרה ובשמחה אמיתית ,וכמו שהפכת בימי מרדכי ואסתר את הימים מיגון לשמחה כך נזכה שיהפכו כל ימינו מעתה לשמחה גדולה ולגאולה שלימה ,ושנזכה להתגלות אורך הגדול בעולם ולא עוד הסתרה , ושתרד אהבה לעולם , אחוה וריעות בין עם ישראל קדושים ,זכות מדרכי ואסתר תגן על כל אחד ואחד מבניך ישראל ,ברוך ה` לעולם אמן ואמן ,
                    ברוך שומע תפילה
         הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
                         
 
 
הסברים של משה רבנו

יתשבח לשמו לעד

האם
בת פרעה דיברה עברית?
לפי עמוס גלעד
מדוע קראה
בת פרעה למשה בשם משה? התורה מספרת שבת פרעה משתה את משה מהמים, ולכן קראה לו משה, זכר למשייתו ("ותקרא את שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיו": שמות ב`, י`). החוליה החלשה בסיפור הזה היא שמשייה היא מלה בעברית, לא במצרית עתיקה. כלום דיברה בת פרעה עברית?


  אתר משה
מציע את מבחן המחתות והקטורת

                                                   


אתר
דברי הימים
אתר
פרשת משפטים הסברים של משה רבנו


אתר חכמת  עם  חיים
האירוניה של ההיסטוריה האנושית היא, שמושיעו הגדול ביותר של העם היהודי,

גדל בביתו של אויב היהודים הגדול ביותר.

סיפור יציאת מצרים הנו ללא ספק אחד המאורעות המשמעותיים

ביותר בהיסטוריה היהודית. הוא מהווה מעין דגם מוקטן למה

שעתיד להתרחש שוב ושוב. רכבת ההרים דוהרת במהירות מגבהים

לתחתיות כשבדרך כלל, ככל שהפסגה אליה מגיעים גבוהה יותר, כך הנפילה עמוקה יותר.

סיפור יציאת מצרים מגולל את מסלולם הסוער של עם ישראל,

החל ממצב קיומי מעולה, עת התקבלו במצרים בכבוד

 מלכים על ידי פרעה עצמו ועד למציאות איומה של שיעבוד

אכזרי ומשם שוב, בדהירה מהירה לשיא השיאים, לפסגת הרוחניות,

 

 כאשר שוחררו מעבדות על ידי בורא עולם בכבודו ובעצמו וזכו לקבל את התורה בהר סיני.
אתר  ג`בל מוסא (=הר משה) במדבר סיני | צלם: דוד רובינגר  
  

                                           

המדריך מסע של הר משה כדאי לקרוא

                                      
הסברים של משה רבנו


יתשבח לשמו לעד
אתר אריה קרן
משה רבנו
ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילחויה (שמות יח ב).


תשס"ב
אתר שער
לעולם התורה
משה רבנו וארץ ישראל

הרב דוד דב לבנוןאתר דעת
מתן תורה ומאלוהים לתורה ומצוות - "בצווי ואזהרה" (הכותרת של המאמר השלישי, ופירושה: צווי לעשות ואזהרה שלא לעשות). מרעיון בריאת העולם מסיק המחבר את תכלית העולם. המניע היחידי של מעשה הבריאה היה החסד האלוהי (מאמר שלישי):
אחרי שהתברר שאלוהים יחידי בקדמותו, יכולה הייתה להיות הסיבה היחידה למפעל הבריאה רק הרצון האלוהי להיטיב, שהרי הוא היה נטול זיקה למשהו חוצה ממנו.
ראשית ההטבה הזאת היא מתת החיים (שם):

ותחילת הטבתו לברואים שחננם ההוויה, רצוני לומר: המציאו אותם אחר שלא היו.  


                                          

                                                       
 

 

הסברים של משה רבנו
הסברים של משה רבנו
הנה  אתר עשרת הדיברות
        
הסברים של משה רבנו
הנה  אתר עשרת הדיברות

משה רבנו אמר תוצאות ה
מבחן

אתר של ויקפידה קורותיו של משה על-פי התורה    
כאן

 

                                                     

 

הסברים של משה רבנו

\\


מנהיגותו של משה רבנו
אתר כיפה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש