שבת קודש שבת קודש

לקישורים נוספים...
תוכן שלי
"מפניני הרב ארוש שלום שליט"א- ספר בראשית"
 

בס"ד בזרה"ק 

"מפניני הרב - ספר בראשית" 

השבוע התחלנו קריאת ספר "שמות".

"ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים.." בבחינת שובבים.

מה זה שובבים? ראשי תיבות של 10 פרשיות שנקרא משמות. בפרשיות כתוב על יציאת מצרים ואיך עם ישראל נגאל ממצרים, ע"י שצעקו לשם יתברך.

גם עכשיו, רוצים גאולה, דברו עם השם, בקשו ממנו.

עיקר כל הצרות והגלויות רחמנא לצלן רק בשביל שאנחנו נתעורר לחזור בתשובה. 

בזוהר הקדוש פרשת השבוע, כתוב שאם היינו יודעים כמה השם אוהב אותנו, עם ישראל היינו שואגים ככפירים (כבני אריות).

אי אפשר לדעת כמה השם רחמן, לרחמנותו אין חקר, אי אפשר להשיג את הרחמנות של בורא עולם.

כמה שכ"א מאיתנו צריך להתחזק ברחמים של השם, כך יהיו לו חיים יותר יפים וקלים. 

לא מספיק להאמין שיש בורא לעולם, אלא צריכים לדעת שבורא עולם הוא רחמן גדול מאוד, טוב ומטיב, מלא רחמים. ומי שיאמין יותר ברחמי השם יהיה לו חיים יותר טובים.

מדוע? מפני שכאשר אדם מאמין שהשם רחמן קל לו להתפלל. כשאדם נחלש בתפילה הוא נופל למחשבות של אני לא ראוי, ונכון, אדם לא ראוי אבל השם רחמן. השם נותן לאדם לא בגלל שמגיע לו אלא בגלל שהשם רחמן. וכפי שאמרנו, לרחמיו אין סוף, אין תכלית. 

בורא עולם ירד יחד עם המלאכים שלו למצרים, בורא עולם בכבודו ובעצמו, דעו לכם שהשם שוכן איתנו בתוך צרתנו גם כיום, במקומות הכי טמאים, הקדוש ברוך תמיד נמצא איתנו, שומר עלינו1 "לא ינום ולא יישן שומר ישראל.."  בורא עולם כולו טוב ואין טיפת רע. 

המושג "רע" זה כפירה של האדם.

כל מה שהשם עשה זה לטובתו, הכל. האדם צריך להתבונן למה השם עושה לו ומביא עליו דברים, ויראה שהכל לטובה, צריך לקבל את דעת האמת.

ולכן, עיקר האמונה אינה רק שיש בורא עולם, אלא שהוא סלחן ורחום ותמיד נמצא איתנו, תמיד. אוהב אותנו תמיד. 

כתוב בפרשת השבוע, משה רבנו אומר: "עתה ידעתי שאכן נודע הדבר".

למה הכוונה "ידעתי" ? מדוע עדיין לא הגיעה הגאולה.

רש"י אומר, "מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות עבדים בעבודת פרך?" כי הגיע להם, הם ראויים לכך. מדוע?? בגלל לשון הרע.

אם כן, למה בני ישראל סובלים, הלחינם? מה עשו? למה נמצאים בגלות?

וודאי שהשם רוצה רק לגאול אותנו, להיטיב איתנו, לרחם עלינו.

כולנו צריכים להתחזק ולשמוע לצדיקים. ר` נתן כותב בליקוטי הלכות, שאם עם ישראל היו שומעים לצדיקים ויודעים שהכל טוב ואין רעה, מודים על הטובות והרעות – היו מתבטלים כל הצרות והגלויות. להאמין ולהבין שהשם טוב ושאין רע בעולם.ץ גם לא יהיה לי רע בחיים. אשם אדם מאמין שיש רע, יהיה לו רע. לעומתו, אם יאמין שהכל טוב, יהיו לו חיים טובים.. "בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו.."

לכן ר` נתן אומר שאם היו מודים על הכל, על הטוב ועל הרע, היו מתבטלים כל הצרות.

הדיסק "תפסיק להתבכיין" (סידרת 12 הדיסקים) מדבר על הנושא באריכות, רק להודות לשם. 

כתוב בפרשת השבוע, "ראו ראיתי את עניי עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי... ידעתי את מכאובם.."

כמה שהשם רצה להציל את עם ישראל, אבל חיכה שיצעקו ואז שלח את משה רבנו.

הרבה אנשים אומרים, "מה, בורא עולם לא רואה מה עובר עליי? מה קורה לי, איתי?" וודאי שבורא עולם רואה ויודע הכל, אבל הוא רוצה שתדבר איתו. הקדוש ברוך הוא רוצה שתספר לו, תתייעץ איתו, תשאל אותו.

יש חוק, עד שלא תצעק השם לא ייתן לך. השם נותן רק עם תפילה. 

כשאדם רוצה שהתפילות שלו יהיו חזקות, הוא חייב כל יום לעורר את עצמו, אחרת ייחלש וידעך.

צריך התחדשות בתפילות, כדי שיפעל בהן. כל הזמן לחדש ולהתעורר.

ולפיכך גם כדי לצאת מעצבות, כעס, דיכאון יש להזכיר לעצמך שכל מיני גיהינום שלוטים בוץ חוכמתו מסתלקת ממנו ועוד.. ולכן יש להזכיר לעצמך  כל הזמן דברים כדי להתעורר ולקבל כוחות.

דעו לכם, שבכוחה של התפילה לשנות את המזל של האדם.

שכל אחד יידע שתפילתו חשובה אצל הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אותו, שמח בו ומתאווה לכל תפילה של כל אחד מאיתנו. וזכרו כל הזמן, השם מלא רחמים בלי סוף. 

ספר בראשית הוא ספר שכולו אמונה (כל התורה כולה אמונה), אבל מכל התורה כולה יותר קל למצוא אמונה בספר בראשית.  כל מילה מבראשית זה אמונה. בראשית הינה תורה פשוטה וברורה לכן היא היסוד של כל התורה.

התורה זה לא ספר סיפורים ולא ספר היסטוריה. התורה מלשון הוראה = בא להורות לעם ישראל את הדרך שנלך בה. לכן צריך היה להתחיל את התורה ממצוות, אם כן, אז למה התורה מתחילה מבראשית? כי בורא עולם רצה ללמד את עם שיראל אמונה. האמונה זה הבסיס לכל. ללמד את עם ישראל שהוא בעל הבית בעולם, בורא עולם השולט. ברצונו מזיז עמים, זה כובש את זה, עם כזה היה ונעלם, הכל קורה כרצונו, הוא בעל הבית. הוא המלך.

"לב מלאכים ביד השם." פירושו, כולם. כל המלכים, הקיסרים, הרוזנים כולם ביד בורא עולם. הקדוש ברוך הוא מטה את ליבם כרצונו, מנהיג את העולם כפי שרתה, וזו ההסתרה.

מי שחי בלי אמונה חושב שרה"מ קובע.. מי שחי באמונה יודע שבורא עולם קובע ומכתבי, ואם נתפלל, נתחזק ונעשה תשובה, בורא עולם יגאל אותנו. אנחנו בידי בורא עולם בלבד.  

התורה מורה לנו איך להתנהג כמו למשל, מאבותינו הקדושים, מטעויות של השבטים; מורה את הדרך שצריך ללכת בה, באמונה.

בורא עולם מנהיג את העולם כולו "מידה כנגד מידה", לכן דעו, אין רע בעולם, אין מקריות ואין סתם, צריך להסתכל על הכל במשקי אמונה.

בתפילה האדם יכול להשיג הכל. השם כל יכול.

יש ללכת לפי שלושת הכללים: 1.הכל טוב  2. הכל בהשגחה 3.מה השם רוצה

ושוב, זכרו הכל מידה כנגד מידה, אין פה טעויות.אין מקרי. אם אדם רוצה לדעת מה השם רוצה ממנו, ידע. עיקר החיים פה זה אמונה.

לכן, לאדם יש מודדים שימדוד את מידת האמונה.

למשל, מודד ראשון הינו מידת השמחה. אתה לא שמח, חסרה לך אמונה. כפשוטו, אין פה אפס.

אם חסר לך משהו פשוט תבקש.

ואיפה נמצא המודד שאדם חי באמונה? כשנכשל, כשנופל , אדם מתחיל להאשים את עצמו, ונופל ע"י זה לייאוש, אני לא יוצלח, רשע, כולם יותר טובים ממנו, וזו סתם כפירה בגאווה.

מה שכן, אדם צריך לקחת אחריות על עוונותי, איך? לדעת ולהבין שנכשלתי כי לא התפללתי, לא ידעתי את השם, הלכתי בכוחי ועוצם ידי, השם רצה להראות לי שאני כלום/אפס בלעדיו. ומפה לבנות את הכל. זה הבסיס, האמת, הנדבך הראשוני. וזוהי אמת, האדם בלי בורא עולם אפס, לא יוצלח, לא יכול כלום.

מה זה בלי השם? בלי תפילה. עם השם = זה עם תפילה. 

מהי תפילה???

אם לאדם לא תהיה שעה התבודדות כל יום, בחיים לא יוכל לחזור בתשובה ולתקן את מידותיו הרעות.

תפילה, פירושו לדבר עם השם במילים שלך, בסלנג שלך, כמו שאתה מדבר עם חבר כפשוטו.

אתה מאמין בשם? דבר עם השם!

דבר עם בורא עולם, ספר לו, תתייעץ איתו, הוא נמצא כל הזמן לידך.

ואם אתה חי באמונה, גם כשנכשלת אינך נופל לעצבות, אלא מהנפילה אתה מתעורר להתפלל. 
 

אדם צריך להבין שהוא יקבל זכר על המצוות שלו, אבל לא יגיע לתכלית שלו, שזו האמונה, כי הוא לא דיבר עם השם.

כל יום להודות לשם מחדש על כל דבר, אפילו ברמת חולצה, מכנסיים, חשמל בבית, כיור, מים.. שום דבר אינו מובן מאליו. כל דבר קיבלת מתנה מבורא עולם.

אדם צריך לדעת ולהזכיר לעצמו כל הזמן שבורא עולם  אוהב אותו, שומע אותו, לכן דבר איתו! ספר לו! כל בעיה תפנה אליו.  

מודד שני, אישה והבעל, כלומר הזוגיות. אם לאדן יש שלום בית הווה אומר יש אמונה. חוסר שלום בית, חוסר אמונה. מה הקשר?

מאוד פשוט, למשל, אם אתה מאמין בשם, אתה יודע שאשתך עשתה משהו, למשל קנתה פריט ביוקר, בישלה משהו לא טעים וכן הלאה עלייך להבין ש: ככה השם רוצה, הכל לטובה, ועלייך לבדוק מה השם רוצה ממך.

אם הגעת הביתה והוא לא היה נקי, כולו מבולגן. במילים אחרות לא היה מגיע לך שיהיה לך בית נקי ומסודר, שהרי אם היה מגיע לך היית מקבל. וזה סימן שיש לך איזשהו עוון ולכן אין מה לצעוק ולכעוס על האישה אלא לפנות אך ורק לשם ולעשות על זה תשובה, כי זה הכל מהשם. אותו כנ"ל גם לגבי הגבר והילדים.  

למה אדם בגלות? כי חסרה לו אמונה. דברו ותלמדו לדבר עם השם שעה ביום, סם החיים שנקרא "בשדי יער." שבו בורא עולם מוריד אור של דעת לחיות עם השם, לדבר בשפה שלו.

פרשת שבוע שמות דברי נחמן מברסלב
בס"ד


יעקב ובניו -הצדיקים שבכל דוד {יעקב ובניו "} בכוחם הגדול מחיים ומשמחים נפשות כל ישראל בכל מה שעובר עליהם ,{גם כשהם במצרים ,בנפילות ובעצבות},


ויוסף היה במצרים - יוסף הצדיק הפך את העצבות לשמחה , וכמובא במדרש שיוסף היה מפזז ומרקד , וכן דוד המלך כשהיה אצל אבימלך , עשה מעשי שטות ועל ידי זה נצול , וכן הזהיר רבנו נחמן שבדורות הללו אי אפשר לבוא לשמחה אלא כשיעשה האדם שטות וקפיצות ובדיחות כדי לבוא לשמחה,אמרו רבנו " " לבדיחה צריך שלוש תנאים : 1} לבלי לפגוע בשני , 2} לא לגבל את הפה , 3} לא להתכון לכבוד עצמו ", והפטיר :" כעת כבר יכולים הנכם להתבדח ",,,,


אשר עבדו בהם בפרך -יצר הרע מפתה בפה רך לאדם : א אפשר כל היום ללמוד ולהתפלל בבית המדרש , וההכרח לצאת לעסוק בעבודה .... וכי אתה רוצה למות או להיות עני ? ,,,,, וכך משליך את האדם למרירות החיים עד שאפילו ירויח כסף רב אינו מספיק לו כל ימיו ,כי "אוהב כסף לא ישבע כסף "


את פיתום ואת רעמסס - היצר מפתח לאדם לבנות  בנינים גדולים ובית מפואר לעצמו,


והנה נער בוכה ותחמול עליו - כשהאדם בוכה בתפילה ,אז תכף הקב"ה חומל עליו ,


והנה חסנה בוער באש- משה רבנו בתחלה סרב לקבל על עצמו לגאול את ישראל , ,כי ראה אריכת הגלות שהגם שכבר יבער איש הישראלי להתקרב להשם יתברך ,אבל

והסנה איננו אכל - אף על פי כן מתגבר עליו העצבות ולכן התפלא משה ,

מדוע לא יבער הסנה - מדוע לא כלה כוח הרע,,,,

{כי רצה משה להגיע עד סוף הקץ האחרון ,איך יזכו ישראל לגאולה שלימה }


ויקרא אליו ה' .... של נעליך מעל רגליך - אמר לו שאי אפשר לכלות הרע לגמרי אלא צריכים להמתין הרבה ,

ויהי לנחש - הראה השם למשה שרוב העם מנחים בארציות בגלל יצר הרע שהוא נחש הקדמוני , ואחר כך אמר ה'


שלח ידך ואחוז בזנבו .... ויהי למטה - יש בידך כוח לעזור לאלו מישראל שנפלו ביותר {ותאיר בהם כי עדיין השם עמו } עד שיתהפכו מנחש למטה ,


ויאמן העם - כשישראל ראו את משה אזי האמינו , וכן בכל דור על ידי שרואה האדם את הצדיק אזי מאידה ,בו האמונה וזוכה לגאולת נפשו,  אשרי מי שיתקרב לרבנו נחמן מברסלב ותלמידיו שבזה הדוד וספריו ויתבונן בהם בעין האמת ואז יזכה לכל הנ"ל.....


ספר רבנו!!!! היה יהודי עני מטפל בידלים ששכר בית מרוח והתפרנס ממנה שנים רבות ,והנה הופיע יהודי אחר שנתן סכולם גודל לבעל הבית -מרוח ושכר אותו ,ונאלץ היהודי העני לצאת משם באמצע החורף עם בניו הקטנים , והיהודי ששכר את בית המרוח , לא היו לא שנים רבות זרע קימא , ובדיוק באותה שנה זכה לבן זכר ,,,, והיה הדבר לפלא ,שלא די שעשה עולה לעני כזה, עוד זכה לבן זכר...."

וסיים רבנו:" כך הקב"ה מנהיג את עולמו..."למה הרעות עלם הזה -עיקר הגאולה תבוא כשהאדם בזמן צרותיו ועוונותיו - בתחלה יבקש :" רבש"ע איכה !!! למה שזכתני!!!" וכיוצא וכשיבקש את השם מתוך ההסתרה אזי יזכה לעלות לתכלית העליה ,
כמו שמשה אמר להשם "למה הרעות וכו'" כי השם יתברך הסתיר עצמו אז מאוד , ומשה עצמו לא הבין דרכיו ושאל :" איה הבטחתך לגואלם ועכישו הכול הפוך ?..." ואז על ידי דוקא נגאלו ,
הברכות שנברך בבוא המשיח בקרוב!!!!!!!
        משיח סגולות
*- על - יד ספורי של צדיקים ממשכיכין אור של משיח בעולם דוחה הרבה חושך וצרות מן העולם , גם זוכה לבגדים נאים {ס"ה משיח ב- א}
*- על ידי תשובה על משיח מנשבת על גזרות המלכיות ומבלטן {ס"ה משיח
ב-ב}
עתיד דור אחד שיהיה בעולם שיהיה כלו זכאי {ס"ה משיח
ב- }
על ידי אמת בא הקץ {ס"ה משיח
ב-ד}
=על - ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח
גם על - ידי תשובה {ס"ה  אמונה א- לט}
משיח
יבוא בפתע פתאום , ועל - ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל {ס"ה אמונה א- לט}
אין ירושלים נפדית אלא בצדקה {ס"ה אמונה א- מה}
משיח
יבוא פתע פתאום, ועל -ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל,{ס"ה אמונה א -לט}-
אין ירושלים נפדית אלא בצדקה {ס"ה אמונה א -מה}
מלחמה את חלת גאולה מהוא {ס"ה אמונה א-מד}
מי שמגדל חזירים , הוא מעכב את הגאולה ,{ס"ה אמונה א- מה}-
לא יבנה ירושלים , עד שיהיה שלום בין ישראל {ס"ה אמונה א- מו}
מה שישראל הולכים בגלות מאמה לאמה הוא סימן שיבוא משיח
{ס"ה אמונה א- מז}
כשאמות מחרפין אותנו ביותר זה סימן על משיח
{ס"ה אמונה א- מה}-
אין בית -המקדש נבנה , עד שיכלה גאווה {ס"ה אמונה א-מט}
- ידי אחדות שיהיה בישראל , יבוא משיח
{ס"ה אמונה א-נ}
משיח
יבוא בשנת ברכה {ס"ה אמונה א- נא}
אין משיח
בא , עד שיכלו כל הנשמות שבגוף {מ"ה אמונה א- נב}
גאווה מעכבת את משיח
ומטריד את האדם מן העולם {ס"ה גאווה א- לט}=
העוסק בהלכות עבודה , כאלו נבנה בית - המקדש בימיו , {ס"ה למוד א- מב}-
הלומד תורה לשמה , משים שלום בפמליא של מעל ושל מטה , ומגן על כל העולם -כלו, וכאלו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה ומקרב את הגאלה {ס"ה למוד א- נד{}
בזכות שהנקבות נזהרים מנאף , יבוא משיח
, גם לא יצטרך אדם לחברו , וכבוד הצדיקים נתגדל {ס"ה נאוף א -לז}
בזכות שהנקבות נזהרים מנאוף , יבוא משיח
, גם לא יצטרך אדם לחברו , וכבוד הצדיקים נתגדל {אוף א- לז}
כשאתה רואה שענה נתרבה בעולם , תצפה לרגלי דמשיח
א {ס"ה ענוה א-י}
האומר דבר בשם אומרו , מביא גאלה לעולם {ס"ה פדיון שבועים א-נ}
גדולה צדקה שמקרבת את הגאלה {ס"ה צדקה א-ב}
ביאת המשיח
תלוי בקרבת הצדיק {ס"ה צדיק א- קנא}
כשיתבטל הקנאה , אזי יהיה קבוץ גליות ,{ס"ה קנאה א- א}
מי שמרחם על עניים , זוכה לראות בנחמות השם יתברך {ס"ה רחמנות א-א}
מעלה הקבוץ של ישראל , האוחזין עצמן בהצדיק האמת באהבה ואחדות גדול , ובתכלית השלום האמיתי , וממשיכין על עצמן בכל עת הארת הדעת הקדוש שלו , ומתקבצין ומתועדין בכל עת לדבר זה עם זה ביראת - שמים , ומראת הדעת הקדושה שעוסק הצדיק הצדיק הנזכר לעיל להאיר בהם - הקבוץ הקדוש הזה הוא יקר ונעלה מאוד , ועל - ידי -זה הקבוץ תהיה הגאלה במהרה בימינו, ויבוא משיח
ויתקן הכול בשלמות {אב"י הנחל א-א}
עקרבי את המשיח הוא , לגלות האמת בעולם , כי עכשו האמת בגלות גדול וכל אחד אומר שאצלו האמת , ועקר האמת יתגלה על -ידי משיח
{אב"י הנחל א- לו}
על ידי משיח
צדקנו ,,, יבער ויבטל המינות ואמונות כזביות מן העולם , ויחזיר כולם אל האמת להשם יתברך ותורתו , וימלא כל הארץ דעה לדעת כי ה` הוא האלוקים, {אב"י הנחל א-לח}
....שחדד את אזניו ולבבו לשמוע נפלאות נוראות השיר והניגון העליון ובמבחר של הצדיק האמת , שעל -ידו הוא מוציא מלבנו כל מיני חצים ארסיים , שהם הטעיות והמבוכות של כפירות ואמונות כזביות , ורופא אותנו בשלמות , מלך המשיח
ינגן זה הניגון לעתיד , ועל -ידי -זה יקרב כל העולם להשם יתברך וימלא הארץ דעה את ה` ,{אב"י הנחל א-מה}
מלך המשיח
ימשיך ויגלה קדושת הדעת של הצדיק האמת בהתגלות נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית השלמות ,ועל - ידי זה ילכו כולם בדרכי התשובה וישובו להשם יתברך אפילו אמות העול , וימלא כל הארץ דעה {אבי הנחל א- מז}
ועתה כל תקונו , שיתקן הכול על -ידי משיח
צדקנו שיגלה אור הצדיק בכל העולם , ויבטל המחלקת ויעשה שלום נפלא בעולם {אב"י הנחל א - נז}
כי כל עיקר הגאולה השלמה תלויה אך בזה , שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמת בכל הארץ , ולהרים את דגל הצדיק בעולם עד שיתקרבו אליו כל נפשות ישראל ... {אב"י הנחל א- סב}
עתיד הקדוש- ברוך הוא לנקום נקמת עמו מאותם נביאי השקר ומשיח
י השקר , שממלאים בטנם בכבוד וגאות וכל התאוות רעות, ומראים עצמם כצדיקי ומנהיגי הדור , וצורים נפשות יקרות ודורסים וטורפים אותם ברגל גאווה , ושקר , ומעורים עיניהם של ישראל מלראות אור הצדיק , המנהיג האמת של כל ישראל, שמגלה ומאיר אור ידיעת אלקותו יתברך לכל באי עולם לדור דור , שבע מדורים יש בגיהנום , וכל מדור יש בו שבע אלפים חור , וכל חור - שבע אלפים סדקים , וכל סדק- שבע אלפים עקרבים , וכל עקרב - שבע אלפים חליות , וכל חילא - שבע אלפים כדים של רעל תלויים בה :וכולם מזמנים לרשעים , הדוברים על הצדיק האמת בגאווה ובוז , ומתלוצצים ומבזים ספריו ותלמידיו הקדושים {אב"י הנחל א- קז}
....הגודל וצומח מטפי גן - עדן של הצדיק , שהוא שורש נשמת משיח
, שורש כל =מעינות החכמה , שיכול להעלות ולחדש את העולם לטובה , לקשר ולהמשיך את כולם להשם יתברך , אפילו את הרחוקים מאוד מקדשת ישראל בתכלית הרחוק ביותר {אב"י הנחל א- קטז}
עיקר עבדות הצדיק - לברר ולהעלות הטוב מעומק הרע, והוא מעלה אפילו הנפשות =הנפולות מאוד , על - ידי שמוצא להם זכות:אפילו לרשעים גמורים הגרועים ביותר , כל זמן ששם ישראל נקרא עליו מחפש ומבקש ומוצא איזה זכות כל - שהוא , ועל - ידי מעלה אותם גחם מעומק הרע , ונתברר הטוב ונדחה הרע ונתבטל לגמרי , הזה בחינת התגלות משיח
{אב"י הנחל א- קכ}
מלך המשיח
יהי השדכן , שישדך ויקשר אליו את כל ישראל עם הצדיק , ויודיע ויגלה להם נוראות גדלתו וגדלת תורתו , עצותיו וחכמתו שהכין לנו בנוראותיו , ובכוחו יקרב הכל, כולם להשם יתברך , אפילו אמות העולם כולם , לעבדו שכם אחד {אב"י הנחל ב-פו}
....לעתיד , בעת קץ האחרון , יבוא המשיח
לגאול את ישראל , ויעורר זה הניגון הנורא בעולם , ועל -ידי -זה יגאל את ישראל ויתקן כל העולם ויגלה לעין כל אלקותו ומלכותו וממשלתו {אב"י הנחל ב-פט}=
נ נח נחמן נחמן מאומן , שאני הוא זה השיר ! בואו אלי ותהיה נעש


                      משיח
סגולות
  כן, יהיה בכל מקום ובכל הרחובות ובכל מקום יזמרו נ , נח שיר חדש , ננח נחמ נחמן מאומן זה הניגון , הוא חדש , זה שלח רבינו בראש השנה ה` מלך , ה` מלך , ה` ימלוך , זה הניגון , הוא מודיע , ה` מלך , ה` מלך , ה` ימלוך , עולם ועד , זה הניגון , "כי אתה שומע , קול שופר ומאזין תרועה, ואין דומה לך , נחמן מאומן , נ נח נחמ נחמן מאומן,,,,,"
"גדולתינו תפארתינו יגלה משיח
צדקנו" מי המנהיג של ישראל נ נח נחמ נחמן מאומן זהו המנהיג של כל ישראל ! של כל ... מיום בריאת העולם הוא הרבי {שיחות רבי ישראל}

     תפלות      
ותעורר רחמיך הרבים עלינו ותמהר ותחיש לגאלנו , ותשלח לנו מהרה את משיחינו ,משיח בן דוד ומשיח בן יוסף , ושניהם יתחברו ויכללו יחד ויכניעו וישפילו את כל השבעין עכו"ם וכל הסטרא אחר עד עפר , ויגלו חכמתם בעולם, ויפוצו מעינותיהם חוצה , "ותמלא הארץ דעתה לדעת את את יהוה כמים לים מכסים ", וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו , וישובו כל העמים על - ידי חכמתם של התירן משיחין לעבודתם וליראתך, ויקים מקרא שכתוב :"כי אז הפך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם יהוה לעבדו שכם אחד":{ילקוטי תפלות טז}
ותמהר ותחיש לגאלנו גאלת עולם , ותביא לנו את משיח צדקנו , ותבנה לנו בית קדשנו ותפארתנו , ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו ,ככתוב בתורתך:" שלוש פעמים בשנה יראה כל זכרך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר , בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות , ולא יראה את פני יהוה ריקם , איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך", ונזכה לסדר בבית המקדש לחם הפנים לפניך תמיד , ותוציא חמה מנרתיקה ותתגלה השמש בתקפה , ותקדשנו בקדושתך העליונה, תן לנו כוח לקבל עצם אור החמה שתתגלה לעתיד בתקפה ובגברתה , ותרפאנו על ידה מכל תחלואינו ומכל מכאובינו , רפואת הנפש ורפואת הגוף , ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו לפניך בכל העולמות כולם, ויקים מקרא שכתוב :"וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" ותכניס את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה , ולא תלך עוד רבו השפע והפרנסה לעכו"ם והרשעים חס - ושלום, רק כל השפע טובה והפרנסה והעשירות יהיה נמשך לנו מאתך , ותקים לנו מקרא שכתוב :"יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך , והלווית גווים רבים ואתה לא תלווה כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך, והעבטת גווים רבים ואת לא תעבט , ומשלת בגווים רבים ובך לא ימשלו ":{ילקוטי תפלות לא}
ותשמרני ברחמיך הרבים , ותזכני שמצדי לא יהיה עיכוב ביאת משיח חס - שלום , כי אתה ידעת את אשר כבר גרמנו במעשינו הרעים עיכוב ביאת המשיח כמה פעמים והארכנו את הגלות , בעוונותינו הרבים , אמור לצרותינו די , ושמרנו והצילנו מעתה מחטאים ועוונות ופשעים ומהרהורים רעים וממחשבות רעות ומכל מיני בלבול הדעת, וזכנו למחשבות זכות למחשבות קדושות צחות ונכונות , מלא רחמים קרבני אליך באמת וזכני ללכת בדרכי ישרים לפני , הפכני מרע לטוב גמור , לבבי אליך באמת , זכני לטוב אמתי ולבד שלם "ובנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני , נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו", וזכני להתקרב לצדיקים אמתיים ולתמימים וישרים בלבותם באמת ,ותן לנו ברחמיך מנהיג אמתי רועה נאמן , כמו משה רבנו עליו השלום ריעא מהימנא ,אשר ישא אותנו "כאשר ישא האומן את הינק ", עד אשר יבואנו לתוך הקדשה והתשובה באמת , ותמהר ותחיש לגאלנו ותביא לנו את משיח צדקנו ותעזרנו להיות כרצונך הטוב כל ימי חיינו , ונזכה לקיים מקרא שכתוב , :"בט ביהוה ועשה טוב , שכן טוב , שכן ארץ ורעה אמונה" השיבנו יהוה אליך ותשובה חדש ימינו כקדם{ילקוטי תפילות פא}


ליקוטי מוהר"ן – חלק א – רבי נחמן מברסלב

ליקוטי מוהר"ן – חלק א – רבי נחמן מברסלב

ליקוטי מוהר"ן – חלק א – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan.asp
ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה – מִסּוֹד גְּדֻלַּת הַתַּנָּא הָאֱלקִי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי זַ"ל
לכו חזו מפעלות ה` התגלות נפלא מסוד גדלת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו כמובא בדברי רבותינו, זכרונם לברכה: `כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח: `בהאי חבורא דאיהו ספר הזוהר יפקון בה מן גלותא` …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה – שִׁיר נָעִים מֵאֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה
ואלה דברי רבנו זכרונו לברכה שיר נעים כולל ענינים רבים בדברים מעטים מעט מחזיק המרבה ידבר נפלאות משבח תורתנו הקדושה ומשבח משה רבנו עליו השלום ומוסר נפלא והתעוררות עצום שיעורר כל אחד את נפשו וידבר מגדלת הבורא יתברך ונפלאות בריותיו וינצח בשירו להזכיר נפלאות ערבת נעימת תענוגי העולם הבא ושעשועיו לכל הזוכים …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה א – אַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ
אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה` . דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות, שאנו מבקשים ומתפללים והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכין הן ברוחני הן בגשמי. כי עכשו בעוונותינו הרבים חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל כי עכשו עקר החשיבות והחן הוא אצלם. אבל על ידי התורה, נתעלה החן …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ב – אֱמר אֶל הַכּהֲנִים
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] ויאמר ה` אל משה: אמר אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם: לנפש לא יטמא בעמיו . איתא בספרא דצניעותא `מנוקבא דפרדשקא משך רוחא דחיי למשיחא` כי עקר כלי זינו של משיח הוא התפילה שהוא בחינת חטם, כמו שכתוב: "ותהלתי אחטם לך" ומשם עקר חיותו וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבש הכל משם כמו …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ג – אַקְרוּקְתָּא
אמר רבה בר בר חנה: לדידי חזי לי ההיא אקרוקתא, דהוי כאקרא דהגרוניא. ואקרא דהגרוניא כמה הוי ? שתין בתי ! אתא תנינא בלעה. אתא פושקנצא ובלעה לתנינא, וסליק יתיב באילנה. תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא רשב"ם: אקרוקתא = צפרדע: כאקרא דהגרוניא = גדול היה כאותה כרך: ואקרא דהגרוניא כמה הוי ? שתין בתי = תלמודא קאמר …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ד – אָנכִי ה` אֱלהֶיךָ
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] אנכי ה` אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים כשאדם יודע שכל מארעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא כמו שכתוב: "בה` אהלל דבר באלוהים אהלל דבר" וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה "ביום ההוא יהיה ה` אחד" וכו` והקשו: וכי האידנא לאו הוא אחד …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ה – בַּחֲצוֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני וכו` כי צריך כל אדם לומר. כל העולם לא נברא אלא בשבילי נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעין בכל עת בתקון העולם ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם וענין התפילה הן בשני פנים קדם גזר דין מתפללין כסדר התפילה ואין צריך להלביש התפילה אבל לאחר …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ו – קְרָא אֶת יְהוֹשֻׁעַ
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] ויאמר ה` אל משה, קרא את יהושע וכו` כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלהים אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו: "כבד מלכים חקר דבר" והכל חוקרים אחריו ושואלים. מי הוא זה ואיזהו, שחולקים לו כבוד הזה וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי …

ליקוטי מוהר"ן ח"א – תורה ז – וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים
[לשון רבנו, זכרונו לברכה] ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם אמרו חכמינו, זכרונם לברכה: השוו אשה לאיש ואיתא במכילתא: `יכול יהיו התלמידים לומדין ואינם מבינים תלמוד לומר: "אשר תשים לפניהם" ערכם לפניהם כשלחן ערוך` דע, כי עקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה כמו שכתוב: "תבואי, תשורי מראש אמנה" ואמונה הוא בחינת …

כתובות אינטרנט נלוות:
ליקוטי מוהר"ן – חלק א – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan.asp

ליקוטי מוהר"ן – חלק ב – רבי נחמן מברסלב

ליקוטי מוהר"ן – חלק ב – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan2.asp

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה – אחד היה אברהם
`אחד היה אברהם` . שאברהם עבד ה` רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם, שסרים מאחרי ה` ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם, וזהו: `אחד היה אברהם`. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת ה`, אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם כי …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה א – תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו כי איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה . `עתידין צדיקים, שיהיה מחצתן לפנים ממלאכי השרת` שנאמר: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" שהמלאכים יצטרכו לשאל מישראל, כשירצו לידע מה פעל אל וצריך כל אחד לראות, שיבוא …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ב – יְמֵי חֲנֻכָּה הֵם יְמֵי הוֹדָאָה
ימי חנוכה הם ימי הודאה כמו שכתוב: `וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל` וכו` וימי הודאה זה בחינת שעשוע עולם הבא כי זה עקר שעשוע עולם הבא להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך ולהכיר אותו יתברך שעל ידי זה סמוכים וקרובים אליו יתברך כי כל מה שיודעין ומכירין אותו יתברך ביותר סמוכים אליו ביותר כי שאר כל הדברים …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ג – כְּשֶׁחָלָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַגָּדוֹל
כשחלה רבי אליעזר הגדול, אמר לרבי עקיבא: חמה עזה בעולם כי לא היה אז מי שיוכל להמתיק הדין כי היה צריך לפדיון להמתיק הדין ולא נמצא כי באמת אחר ההמתקה והפדיון אז דיקא טוב לרפאות החולה על ידי רפואות כי אזי דיקא אחר הפדיון וההמתקה יש רשות לרופא לרפאות כי הנה באמת איך יכול הרופא לחגר מתניו לרפאות החולה על …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ד – וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים
וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה` בשבעתיכם, מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו . "ואת הערבים צויתי לכלכלך" זה בחינת צדקה כי בתחלה כשמתחילין להתנדב לצדקה אזי צריכין לשבר את האכזריות שלו להפכו לרחמנות וזהו עקר עבודת הצדקה כי מי שהוא רחמן בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו אין זה עבודה כי יש גם …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ה – תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב העקר הוא האמונה וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה כי יש סובלי חלאים, שיש להם מכות מפלאות והם סובלים החלאים רק בשביל נפילת האמונה בבחינת: "והפלא ה` את מכתך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים" `ונאמנים` דיקא כי הם באים על ידי …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ו – עַל יְדֵי זֵעָה טוֹבָה, עַל יְדֵי זֶה נַעֲשֶׂה שִׂמְחָה
על ידי זעה טובה [כגון כשמזיעין על ידי דבר שבקדשה] על ידי זה נעשה שמחה, בחינת: "ושמחת בחגך" בחינת שמחה של יום טוב [ולאו דוקא יום טוב ממש אלא כל יום שהוא בחינת טוב, נקרא יום טוב] כי השמחה על ידי הדמים כי העצבות מן הטחול, וטחול היא עכירות הדמים וכשמתגבר, חס ושלום, עכירת הדמים של הטחול על ידי זה באין חלשות, …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ז – וַיְהִי מִקֵּץ – כִּי מְרַחֲמָם יְנַהֲגֵם
ויהי מקץ שנתים ימים, ופרעה חלם וכו` . כי מרחמם ינהגם הינו מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם וכן מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות אזי יוכל לרחם על תינוק של ארבעה ימים לתן לו מאכל הצריך לגדול ולא לקטן כזה כי קטן כזה צריכין לזונו רק על ידי חלב דוקא על כן צריך …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ח – תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר
תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול ומטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב: "הוכח תוכיח את עמיתך" אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח כמו שאמר רבי עקיבא `תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח` ואם רבי עקיבא …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה ט – אֶל אֲשֶׁר יִהְיֶה שָׁמָּה הָרוּחַ לָלֶכֶת יֵלֵכוּ
אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו איתא בתקוני זוהר . כלהו ערקין דלבא מתנהגין בתר רוחא הדא הוא דכתיב: "אל אשר יהיה הרוח ללכת" וכו` דהינו הרוח היוצא מכנפי הראה כי `אלמלא כנפי ראה דנשבין על לבא, הוי לבא אוקיד כל גופא` כי על ידי הרוח מכבין הנר ומדליקין הנר כנראה בחוש שלפעמים נכבה הנר על ידי הרוח המנשב ולפעמים …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה י – הָעוֹלָם רְחוֹקִים מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך, מֵחֲמַת שֶׁאֵין לָהֶם יִשּׁוּב הַדַּעַת
מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת ואינם מישבין עצמן והעקר להשתדל לישב עצמו היטב מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה הן תאוות הנכנסות לגוף הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד ואז בודאי ישוב אל ה`. אך דע, שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המח כרצונו …

ליקוטי מוהר"ן ח"ב – תורה יא – כְּשֶׁאָדָם מִתְפַּלֵּל בַּשָּׂדֶה
דע, כשאדם מתפלל בשדה אזי כל העשבים כלם באין בתוך התפילה ומסיעין לו, ונותנין לו כח בתפילתו וזה בחינת שנקראת התפילה שיחה, בחינת: "שיח השדה" שכל שיח השדה נותנין כח וסיוע בתפילתו "ויצא יצחק לשוח בשדה" שתפילתו היתה עם סיוע וכח השדה שכל עשבי השדה נתנו כח וסיוע בתפילתו כנ"ל שבשביל זה נקראת התפילה שיחה כנ"ל …

כתובות אינטרנט נלוות:
ליקוטי מוהר"ן – חלק ב – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan2.asp

 

 
סיפורי מעשיות – רבי נחמן מברסלב

סיפורי מעשיות – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/moharan-life.asp

שיחות הר"ן – אות ג
הפליג מאד בגדלת הבורא יתברך שמו ואי אפשר לבאר זאת בכתב ואמר: כי לגדלת הבורא יתברך אין שעור כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאד ואין יודעים כלל הינו שעדין אין יודעים שום ידיעה כלל כלל לא וגם מה שמובא כי תכלית הידיעה אשר לא נדע הינו גם כן אצל כל ידיעה וידיעה הינו שאפילו כשמגיעין להתכלית של …

שיחות הר"ן – אות ד
עכשו בעתים הללו קשה מאד מאד שיהיה מעות לאיש כשר כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאד, חס ושלום, עד שישיג מעות ואפילו אחר הירידה חס ושלום, מעבודתו יתברך עדין לאו כל אחד משיג מעות כי גם הרשעים וקלי עולם לאו כל אחד משיג מעות אבל איש כשר באמת רחוק מאד שיהיה לו עשירות כי דע, שמיום שחרב בית המקדש נפל העשירות …

שיחות הר"ן – אות ה
היה מגנה מאד את ספרי המחקרים והפילוסופים ואמר שאין שם כלל שכל גמור כמו שיש באיזה מאמר מהרש"א או מהר"ם שיף וכיוצא מספרינו הקדושים שיש בהם עמקות ושכל נפלא ונעים מאד אבל באלו הספרים לא נמצא זה השכל כלל כי הם מדברים רק בדרך הקשים מנה ובה עד שבאים לאיזה מופת אבל השכל שיש בתורתנו הקדושה להבדיל אין שם כלל …

שיחות הר"ן – אות ו
היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד מה אני אוחז ? ולכל אחד נדמה כאלו הוא אוחז מה שהוא מתאוה ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה את כל העולם …

שיחות הר"ן – אות ז
טוב מאד מי שיכול לשפך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים כבן המתחטא לפני אביו כי הלא השם יתברך כבר קראנו בנים כמו שכתוב: "בנים אתם לה` אלקיכם" על כן טוב מאד לפרש שיחתו וצערו לפניו יתברך כבן שקובל לפני אביו בתנועות של חן ורחמים ואף אם נדמה להאדם שלפי מעשיו אינו כבן לפניו יתברך עם כל זה הלא השם יתברך …

שיחות הר"ן – אות ח
כשלומדין מלי דפורענותא כגון כשלומדין הלכות אבלות וכיוצא אין לעין שם הרבה כי אין צריכין להעמיק המחשבה במקומות כאלו כי המחשבה יש לה תקף גדול כמבאר במקומות אחרים ועל כן צריכין לעבר במהירות מקומות כאלו …

שיחות הר"ן – אות ט
בשם הבעל שם טוב זכרונו לברכה שסכין אין נותנין במתנה הינו שאחד לא יתן לחברו סכין במתנה …

שיחות הר"ן – אות י
הרשעים הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה כי זהו בעצמו שהם מתגברים בענין רשעתם, זהו בעצמו חרטה כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם אזי …

שיחות הר"ן – אות יא
אשרינו שהשם יתברך היטיב עמנו מאד שזכינו לקדשת ישראל ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עכובים וסכסוכים היה לו על ענין הנסיעה לארץ ישראל, ומניעות מחמת ממון והוא קפץ על כלם וגמר העבדה בשלמות והיה בארץ ישראל ואמר: זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בענין …

שיחות הר"ן – אות יב
אלו הרוצים להיות אנשים כשרים ולכנס בעבודת ה` ואזי יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות מחמת גדל הבלבולים והמניעות שיש להם וכל מה שרוצים לעשות בעבודת ה` קשה להם לעשות כראוי דע שזה בעצמו שהם מתיגעים ולהוטים לעשות איזה עבודה או לקדש עצמו באיזה קדשה אף על פי שאינם יכולים …

שיחות הר"ן – אות יג
יש אנשים כשרים שאין להם פרנסה ויש להם דחק ובלבולים גדולים מזה והוא טובה להעולם ודע שיש דבורים יקרים שיוצאים על ידי בלבולים דיקא אך יש חלוקים בין הבלבולים וכמובא במדרש שיש תרדמה של נבואה כמו שכתוב "ותרדמה נפלה על אברם" ויש תרדמה של שטות וכו` תרדמה הוא בלבול הדעת …

כתובות אינטרנט נלוות:
שיחות הר"ן – רבי נחמן מברסלב

חיי מוהר"ן – רבי נחמן מברסלב

חיי מוהר"ן – רבי נחמן מברסלבו

http://breslev.eip.co.il/books/moharan-life.asp
חיי מוהר"ן – א – שיחות השיכים להתורות
התורה בחצוצרות [סימן ה] אמר בראש השנה פה ברסלב שנת תקס"ג. וראש השנה חל אז ביום שני ושלישי. והוא היה ראש השנה הראשון לישיבתו פה ולהתקרבותי אליו. ואז נשמע בעולם הגזרות שרצו לגזר בעולם אשר יצאו בימינו בעוונותינו הרבים הינו לקח את בני ישראל לחיל רחמנא לצלן מעתה כי אלו הגזרות התחילו לצמח בימי מלכות פולין …

חיי מוהר"ן – ג – שיחות השיכים להתורות
אות ג קדם שאמר התורה משפטים אמונה בסימן ז`, שמעתי ממנו זכרונו לברכה, התורה צהר תעשה לתבה בסימן קי"ב, וכתבתי מה ששמעתי כפי מה שנדפס בסימן הנ"ל. אך אחר כך אמר התורה תהמת יכסימו בסימן ט`, ושם נכלל התורה צהר הנ"ל, והתורה תהמת יכסימו נאמרה בשבת שירה תקס"ג בדרך, ואחר כך התחיל לומר התורה משפטים הנ"ל, ואמרה …

חיי מוהר"ן – ז – שיחות השיכים להתורות
אות ז כשאמר התורה ויהי הם מריקים שקיהם בסימן י"ז בשבת חנוכה תקס"ו. באותה השנה נתגירו גרים הרבה מחמת שמצאו בספריהם הפך אמונתם וזה הענין מבאר היטב שם באותה התורה הנ"ל מהיכן בא זאת שימצאו עכו"ם בספריהם הפך אמונתם וכו` עין שם. ובאור הענין כפשוטו כי כבר נשמעו דברים כאלו מפי כמה גרים ובפרט באותה השנה שאמר …

חיי מוהר"ן – טז – שיחות השיכים להתורות
אות טז לענין המקיפים המבארים בהתורה עתיקא סימן כ"א שכל אחד ישיג לעתיד כפי טרחו ויגיעתו וכו` בעבודת ה` אמר שיש עבדות כאלו בזה העולם שזוכין על ידם שגם בעולם הבא יזכה בכל פעם לעלות מדרגא לדרגא ולהשיג בכל פעם מקיפין חדשים ומה שכתב שם בענין מרים שפגמה בכבוד משה, ואהרון בקש: "אל נא וכו` בצאתו מרחם אמו" שזה …

חיי מוהר"ן – יב – שיחות השיכים להתורות
אות יב אחר כך נסע לדרך ואמר התורה עתיקא הנ"ל שם בדרך בשבת נחמו כנ"ל. בהיותו בדרך נפטרה בתו הקטנה מרת פיגא זכרונה לברכה, ובבואו לביתו העלימו ממנו ולא הודיעו לו כלל, כי לא נתגדלה בביתו רק בעיר הסמוכה בלאדיזין שהיתה שם אצל מינקת, ועל כן היו יכולין להעלים ממנו. והוא זכרונו לברכה, תכף כשירד מהעגלה ונכנס …

חיי מוהר"ן – יד – שיחות השיכים להתורות
אות יד בעת שנתן לנו התורה תשעה תקונין הנ"ל בכתיבת ידו היינו עומדים לפניו, והוא חתך הדפין של התורה הנ"ל מתוך ספרו כדי לתנם לנו להעתיקם. ותחלת התורה היתה מתחלת באמצע הדף שהיה כתוב עליו תורה אחרת שלא רצה לתן אותה לנו להעתיקה. והכרח לומר לי אלו הדברים בעל פה מלה במלה ואני ישבתי אצלו והייתי כותב מפיו הקדוש. …

חיי מוהר"ן – כא – שיחות השיכים להתורות
אות כא בעת שאמר התורה מישרא דסכינא בסימן ל` בשבת חנוכה תקס"ז בסעדה השלישית של שבת. והתחיל התורה על פסוק ויהי מקץ ולא גמר לגלות פרוש הפסוק איך שיכה תורה הזאת לפסוק הנ"ל. ובמוצאי שבת אחר הבדלה דבר עמנו ואמר שאם היה רוצה לסים התורה על פסוק הנ"ל היה צריך לומר עוד הפעם תורה כמו זו שאמר. ואחר כך אמר אני דומה …

חיי מוהר"ן – כד – שיחות השיכים להתורות
אות כד פעם אחת באנו אליו אני וחברי רבי נפתלי סמוך לשבועות תקס"ה, ואמר לנו שעתה אינו יודע כלל רק זאת נודע לי בעתים הללו שעל ידי לשון הרע שבעולם אין הצדיקים יכולין להיות ענוים וכו` כמבאר בסימן קצ"ז ויתר מזה אינו יודע ואמר בפרוש כמו שאתה אינך יודע, כך ממש אני איני יודע עכשו כלום. ואמר שעכשו הוא מתנהג בפשיטות …

חיי מוהר"ן – כה – שיחות השיכים להתורות
אות כה שיך למאמר פתח רבי שמעון אחר שאמר רבנו זכרונו לברכה מאמר זה הנ"ל אמר בדרך צחות. היום אמרתי שלשה דברים שלא כדברי העולם. א העולם אומרים שספורי מעשיות מסגל לשנה. ואני אמרתי שעל ידי ספורי מעשיות מעוררין בני אדם משנתם. ב העולם אומרים שמספורי דברים אינם באים לידי הריון ואני אמרתי שמספורי דברים של הצדיק …

חיי מוהר"ן – כט – שיחות השיכים להתורות
אות כט זה שיך למאמר חמר אסור גזלה סימן ס"ט. בשעה שאמר רבנו זכרונו לברכה המאמר הנ"ל, עמד אז לפניו איש עשיר אחד שלא היו לו בנים ואחר איזה ימים הפציר העשיר הנ"ל את רבנו זכרונו לברכה להתפלל עליו שיהיו לו בנים השיב לו רבנו זכרונו לברכה הלא אמרתי לך תורה על ראש השנה ולא הבין כונתו. ואחר כך נודע לו שכונתו …

חיי מוהר"ן – לו – שיחות השיכים להתורות
אות לו ספר לי איש אחד מאנשי שלומנו כשאמר רבנו זכרונו לברכה התורה בטח בה` בסימן ע"ט באותה העת היה הולך בביתו אנה ואנה כדרכו ואחז מטה בידו ואמר ומטה אלהים בידי. ודחק ומשך תבת בידי כלומר שבידו המטה אלהים להטות כרצונו. כי מרמז שם בהתורה הנ"ל שמטה אלהים מרמז על הבחירה שהוא בחינת מט"ט מסטרה חיים ומסטרה מות …

חיי מוהר"ן – מא – שיחות השיכים להתורות
אות מא קדם שאמר התורה הגדולה תקעו אמונה בלקוטי תנינא בסימן ה` בראש השנה תק"ע, דבר עמנו קדם אותו ראש השנה וספר שהרבה אנשים קבלו לפניו בקובלנא רבה על חסרון אמונה וכמה סובלי חלאים היו מהם שקבלו גם כן לפניו על חסרון אמונה אחר כך אמר התורה הנ"ל שמדבר מכל זה. גם קדם ראש השנה הנ"ל בעת החזרה מהטיול היה משיח …

חיי מוהר"ן – מג – שיחות השיכים להתורות
אות מג בהתורה "תקעו תוכחה", בלקוטי תנינא בסימן ח` מובא לענין גדל עצם המעלה כשזוכין שנתוסף נפש אחד להקבוץ הקדוש של ישראל שעל ידי זה נתרבין הבתים של התפילה אלפי אלפים ורבי רבבות מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשב כי איתא בספר יצירה שתי אבנים בונות שני בתים שלש אבנים בונות ששה בתים ארבע עשרים וארבעה בתים, …

חיי מוהר"ן – מד – שיחות השיכים להתורות
אות מד לענין מה שמבאר בלקוטי תנינא סימן נ` שהמחשבה ביד האדם לתפסה בידו, ולהטותה כרצונו. ואפילו כשנוטה מחשבתו לדברים אחרים, או להרהורים חס ושלום, יכול לתפסה להחזירה למחשבה אחרת טובה כרצונו כמו סוס שיוצא מן הדרך שיכולין לתפסו באפסר להטותו כרצונו לדרך הטוב. ספר לי איש אחד מאנשי שלומנו שפעם אחת דבר רבנו …

חיי מוהר"ן – מח – שיחות השיכים להתורות

כתובות אינטרנט נלוות:
חיי מוהר"ן – רבי נחמן מברסלב

ספר המידות – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/midot.asp
ספר המידות – אבדה
מי שמחזיר אבדה לבעלים, בכח הזה מגיר גרים. …

ספר המידות – אהבה
כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר. על ידי שנאה בא בהלות, ועל ידי שנאה בא שרפה. על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים. כשתשוב בתחלה על עוונותיך, תוכל לבוא לאהבת השם יתברך. מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, הכל אוהבין אותו. …

ספר המידות – אכילה
ממה שאתה אוכל תשיר, כדי שיחול ברכת השם במזונותיך. שלחנו של אדם מטהר לו מכל עוונותיו. שלחנו של אדם מזכה לו לעלמא דאתי ומזכה לפרנסה, והוא רשום לטוב לעלא ולעלא, ומזכה לה לאתוספא לה כח וגבורה בשעה שאצטריך לה. בעוון ענוי הדין ועוות וקלקול הדין וביטול תורה בצרת בא, ובני אדם אוכלים ואינם שבעים ואוכלים לחמם …

ספר המידות – אלמן
מי שמתה אשתו, יאמר בכל יום פרשת אשם, עד שישא אשה אחרת. על ידי שקר דבריו אינם נשמעים, גם על ידי שקר מאלמן, חס ושלום, כמה נשים. כשמתה אשתו של אדם, אזי כאלו נחסר לו עצם מעצמיו, אבל הצדיק, אף על פי שאשתו מתה, אינו נחסר לו עצם. וזהו: אלמן אותיות א’חת מ’הנה ל’א נ’שברה. ארץ ישראל …

ספר המידות – אמונה
צריך להאמין בהשם יתברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת. על ידי ענווה תזכה לאמונה. בראותך שנוי מעשה, אל תאמר מקרה הוא, אלא תאמין כי זה השגחת השם יתברך. יש דברים שהם מביאים הזק גדול לעולם. והדבר קשה: למה נבראו ? תדע, שבודאי יש בהם צד אחד לטובה. מי שיש לו הנאה מדבור של אפיקורוס אפילו שאינו מדברי אפיקורסות, על …

ספר המידות – אמת
על ידי שקר דבריו אינם נשמעים. גם על ידי שקר מאלמן, חס ושלום, כמה נשים. על ידי אמת נתגלה יחודו בעולם. כשאתה רואה שקרן, תדע, שגם המנהיג של האיש הזה שקרן. על ידי שקר בא לידי גלוי עריות ושפיכות דמים, וגם מכשיל את הכשרים בגלוי עריות ושפיכות דמים, ומראה התר מן התורה. מי שאינו משנה בדבורו, הוא יכול להשפיל …

ספר המידות – ארץ ישראל
על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם. לפי החדוש שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדשת ארץ ישראל. על ידי השתוקקות שאדם משתוקק לביאת ארץ ישראל, על ידי זה נשפע פרנסה גדולה. מי שהוא מפרנס את הרבים, על ידי זה ממשיך הברכה מארץ ישראל לחוץ לארץ. מי שמשתוקק לארץ ישראל, על ידי זה מעורר השתוקקות …

ספר המידות – בגדים
בגדי אדם מרמזים על מדותיו של אדם. מי שהולך יחף, בידוע שהוא חוטא. על ידי עזות מצח נענש בבגדים גם על ידי שבועות. מי שאינו נזהר להסתכל בערות אביו, לסוף שילכו בניו "ערום ויחף". מי שאוכל קדם, התפילה הוא נענש בבגדים. על ידי גאוה נענש בבגדים. מי שמסית את חברו מדרך הטובה לדרך הרעה, על ידי זה אין לו במה ללבש. …

ספר המידות – בושה
מי שמביש פני חברו, נתאלם ושוכח. מתר לביש את הרבנים, ששוכרין את הרבנות לשם גאוה, וראוי לבזותן ולהקל בכבודן, ואין עומדין בפניהם, ואין קורין אותן רבי, והטלית שעליו כמרדעת של חמור. טוב לבטל תורה מלביש בן ישראל. המבזה תלמיד חכם או חברו בפני תלמיד חכם הוי אפיקורוס, גם נקרא מגלה פנים בתורה. כתנת של צדיקים …

ספר המידות – ביטחון
מי שיש לו בטחון, אין לו שום פחד. על ידי בטחון בא שלום. בטחון בא על ידי יראת שמים. על ידי אמונה יבא לבטחון. מי שאין לו בטחון, הוא דובר שקרים. על ידי שקרים אינו יכול לבטח באמת. מי שבטוח בהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מצילו מכל צרות ובפרט מהריגה. על ידי בטחון אין אדם צריך לחברו גם אין אדם מכלימו. ט. על ידי …

ספר המידות – בית
בית שאין דרין בו יזהר מלהכנס בתוכו, כי הוא מקום שדים. מאן דביש לה במתא דא ילך למתא אחריתא. כשהבית מזמן לברכה, אזי כשהצדיק בא לבית הזה גם הברכה באה. יש מקום מזמן לטובה והוא הדין להפך. לענין טובות ורעות הבאות לאדם קרוב לדרך הטבע, הכל לפי הזמן ולפי המקום. דפרע קנאה מחריב ביתו. מקום שאדם יוצא ממנו אינו …

ספר המידות – בכיה
מי שאינו יכול לבכות, יסתכל על הרקיע, כי הוא גרם בכיה למים. הבכיה מבטל הרהורי זנות. סגלה לחולי הצואר, שיבכה על חרבן הבית המקדש. …

ספר המידות – בנים
כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר, זוכה לגדל את בניו. צריך לשמר את התינוק, שלא ילך בגלוי הראש. אין צריך לאדם לדאג על פרנסת בניו, כי כשהם גדלים גדלה פרנסתם עמהם. מי שמבטל את חברו מפריה ורביה, הולך לשאול בלא ולד. כל הכופה אשתו לדבר מצוה, הוי לה בנים שאינם מהגנים. אשה שדמיה מרבים צער גדול בנים שלה יותר בעצבון.

כתובות אינטרנט נלוות:
ספר המידות – רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/midot.asp

השתפכות הנפש – רבי אלטר טפליקרו

השתפכות הנפש – רבי אלטר טפליקרו

 

השתפכות הנפש – אות א
אמר רבי אלעזר: גדולה תפילה יותר ממעשים טובים שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו אף על פי כן לא נענה אלא בתפילה, שנאמר: אל תוסף דבר אלי וסמיך לה עלה ראש הפסגה וכו’ ואמר רבי אלעזר: גדולה תפילה יותר מן הקרבנות, שנאמר: למה לי רב זבחיכם וכתיב: ובפרשכם כפיכם וכו’, אמר רבי חנינא: כל המאריך בתפלתו אין …

השתפכות הנפש – אות ב
רבי אליעזר אומר: העושה תפלתו קבע וכו’ מאי קבע אמר רבי יהושע אמר רבי אושעיא: כל שתפלתו דומה עליו כמשאוי ורבנן אמרי כל שאינו אומרה בלשון תחנונים …

השתפכות הנפש – אות ג
אמר רבי יצחק: אמרי במערבא משמה דרבה בר מרי: בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם מקניט את חברו ספק מתפיס הימנו ספק אין מתפיס, ואם תאמר מתפיס הימנו ספק מתפיס בדברים וכו’, אבל הקדוש ברוך הוא אדם עובר עברה בסתר מתפיס ממנו בדברים שנאמר: "קחו עמכם דברים ושובו אל ה’", ולא עוד אלא שמחזיק …

השתפכות הנפש – אות ד
אמר רבי יצחק: יפה צעקה לאדם בין קדם גזר דין בין לאחר גזר דין …

השתפכות הנפש – אות ה
היערך שועך לא בצר, אמר רבי אלעזר לעולם יקדים אדם תפילה לצרה ריש לקיש אמר: כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה אין לו צרים מלמעלה רבי יוחנן אומר: לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצין את כחו ואל יהיו לו צרים מלמעלה, ופרש רש"י שיסיעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים …

השתפכות הנפש – אות ו
תניא אמר רבי יהודה כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור וכו’, וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת וכל כך למה, מפני כריעות והשתחויות אמר רב הונא: כמה הלכתא גברותא איכא למשמע מהני קראי דחנה וחנה היא מדברת על לבה, מכאן למתפלל צריך שיחתך בשפתיו וכו’, ועין שם התפלות …

השתפכות הנפש – אות ז
ואמר רבא: הני תלת מלי בעיא מן קמי שמיא תרתי יהבו לי וחדא לא יהבו לי חכמתה דרב הונא ועתרה דרב חסדא יהבו לי וענותנותה דרבה בר רב הונא לא יהבו לי …

השתפכות הנפש – אות ח
שומע תפילה בשר ודם אם בא עני לומר דבר לפניו אינו שומע הימנו, אם בא עשיר לומר דבר לפניו מיד הוא שומע ומקבלו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אלא הכל שוים לפניו הנשים והעבדים והעניים, תדע לך שהרי במשה רבן של כל הנביאים כתוב בו מה שכתוב בעני במשה כתוב תפילה למשה ובעני כתיב תפילה לעני להודיעך שהכל שוין בתפילה …

השתפכות הנפש – אות ט
שומע תפילה אתה מוצא בשר ודם אינו יכול לשמע שיחת שנים כאחד אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אלא הכל מתפללים לפניו והוא שומע ומקבל תפלתם …

השתפכות הנפש – אות י
שומע תפילה אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא:רבונו של עולם! כשהיו בניך בצער ואין מי שיבקש רחמים עליהם מיד ענה אותם, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה חייך בכל שעה שיקראו אותי אני אענה אותם, כדכתיב מי כה’ אלהינו בכל קראינו אליו …

השתפכות הנפש – אות יא
קחו עמכם דברים ושובו אל ה’ אמר להם: דברים אני מבקש, בכו והתפללו לפני ואני מקבל אבותיכם לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר: ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו בימי יהושע לא בתפילה עשיתי להם נסים הוי אין אני מבקש לא זבח ולא קרבנות אלא דברים, שנאמר: "קחו עמכם דברים ושובו אל ה’" …

השתפכות הנפש – אות יב
אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחיב כל בריה אלא מבקש שיתפללו לפניו ויקבלם ואפלו אין אדם כדאי לענות בתפלתו ולעשות עמו חסד כיון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו …

השתפכות הנפש – אות יג
אמר הקדוש ברוך הוא הרי אני מודיעך מקצת דרכי כשאני רואה בני אדם שאין בהם שבח תורה ומעשים טובים לא במעשה ידיהם ולא במעשה אבותיהם רק שהם עומדים ומרבים בתחנונים לפני אני נזקק להם שנאמר: "פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם" …

השתפכות הנפש – אות יד
רבי יודן אמר: בשר ודם יש לו פטרון אם באת לו צרה אינו נכנס אצלו פתאם, אלא הולך ועומד אצל פתח חצרו של פטרונו וקורא לבן ביתו ואומר, איש פלוני בחוץ, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אם באת לך צרה וכו’ לו צוח והוא עונה אותך הדא הוא דכתיב כל אשר יקרא בשם ה’ ימלט ירושלמי ברכות ט …

כתובות אינטרנט נלוות:
השתפכות הנפש – רבי אלטר טפליקר

http://breslev.eip.co.il/books/soul-expressing.asp

שיחת הנפש – רבי אלטר טפליקר
שיחת הנפש – רבי אלטר טפליקר
שיחת הנפש – אות א
שיחת הנפש יעשה כל פעם מה שיוכל אפלו אם לא יוכל לדבר רק אפלו מי שעשה מה שעשה ועבר מה שעבר, אף על פי כן אסור לו להיות זקן חס ושלום והוא צריך לזהר ביותר ויותר מבחינת זקנה הנ"ל, שלא יבוא לידי שום יאוש חס ושלום שלא יאמר בלבו שכבר נזקן חס ושלום במעשיו וכו’, עד שאי אפשר לו להשתנות חס ושלום, רק יתחזק להתחיל …

שיחת הנפש – אות ב
עקר העקשנות ביותר צריכין בענין ההתבודדות עקר המחין של התפלין שהם בחינת דבקות, הוא בחינת תפילה והתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. שזהו עקר הדבקות לה’ יתברך כ"ש רבנו ז"ל שעקר הדבקות היא תפילה. ועל שם זה נקראין תפלין לשון תפילה, בחינת נפתולי אלקים נפתלתי. ועין מה שפרש רש"י שם על זה הפסוק. שהוא לשון עקש ופתלתל …

שיחת הנפש – אות ג
על ידי שיקום בחצות וישפך לבו כמים מנחמו השם וזהו ורוח אלקים מרחפת על פני המים. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה זה רוחו של משיח שמרחף על פני המים על אנפי אוריתא. הינו בחינת התורה שעוסקין בה היראים והכשרים שבדור שעקר התקון הוא עסק התורה בלילה בחצות כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. הינו על ידי קימת חצות לבכות …

שיחת הנפש – אות ד
אין שום עצה ותקנה להנצל כי אם על ידי רבוי כשרואה שהיצר הרע והתאות וכו’ מתגברים עליו מאד מאד. ונדמה לו שקשה לשברם. צריך לידע שבודאי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עמו. ובודאי אם לא היה לו כח לשבר לא היה השם יתברך מגרה בו יצר הרע כזה. רק אדרבא ידע בנפשו כשרואה שיש לו יצר הרע גדול כזה. שבודאי נפשו היא נפש …

שיחת הנפש – אות ה
על ידי התחזקות ברצונות טובים נמשך עליו פדיון וזה שאמר התנא גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעסה וכו’ כי השאור שבעסה הפך הרצון העליון ואי אפשר להמתיקו ולבטלו כי אם על ידי הארת מצח הרצון כנ"ל. ועל כן באמת הזהיר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה מאד מאד שיזהר האדם להתגבר עצמו מאד שיהיה …

שיחת הנפש – אות ו
על ידי ההתבודדות בטוחים מכל צר ואויב ומסטין וזהו הן עם לבדד ישכן. שהם עם קדוש כזה ששוכנים לבדד. שהם מקימים לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבר זעם: שהם מתבודדים בינם לבין קונם ושופכים שיחתם לפניו בכל פעם וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון. ועל ידי זה הם בטוחים מכל צר ואויב ומסטין …

שיחת הנפש – אות ז
אין לשער מה שנעשה מהתבודדות ומכל פסיעה וזה מי מנה עפר יעקב, מי יוכל למנות ולשער יקרת קדשת כל פסיעה ופסיעה שדורכים על העפר כשהולכים לדברים שבקדשה כגון לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ולקבל פני רבם דקדשה ולשפך שיחם בהתבודדות לפני ה’ יתברך, שמכל פסיעה ופסיעה שדורסים על העפר נעשים תקונים ושעשועים גדולים למעלה …

שיחת הנפש – אות ח
מי שחזק ברצון סוף כל סוף יהיה אחריתו טוב. וכל מי שזוכה להתחזק בזה להיות רצונו חזק תמיד אל האמת ולא ירפה את הרצון הטוב אפלו אם יעבר עליו מה, בודאי סוף כל סוף יהיה אחריתו טוב. שעל זה אמר תמות נפשי מות ישרים הללו ותהי אחריתי כמוהו. כי אמר על עצמו שידע קלקולו וזהמתו העצומה שאין דגמתו כנ"ל, אף על פי כן אמר …

שיחת הנפש – אות ט
גם כשאינו יכול לפתח פיו כלל יבקש על זה בעצמו עין מאמר רבותינו זכרונם לברכה על פסוק היערך שועך לא בצר כמה וכמה צריכין להתחזק ולהתאמץ בתפילה ובבקשת רחמים ותחנונים כמו שאמרו שם לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו’. ריש לקיש אמר כל המאמץ את עצמו בתפילה מלמטה אין לו צרים מלמעלה. רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים …

שיחת הנפש – אות י
כונת ה’ יתברך שצועק אלינו "שובו אלי" וכו’ הוא וזה עקר התשובה שנזכה אנחנו לשוב אליו יתברך על ידי ההתעוררות שלנו. כי זה הוכוח בין ה’ יתברך ובין ישראל שה’ יתברך צועק אלינו שובו אלי ואשובה אליכם שאנחנו נשוב תחלה. וישראל אומרים השיבנו ה’ אליך ונשובה וכו’ שהוא ישיבנו אליו וכמובא בספרים. ועל ידי תהלים שכולל …

שיחת הנפש – אות יא
על ידי אמירת תהלים ושיחה בינו לבין קונו עקר וזה בחינת עשרה מיני נגינה שבהם נאמר ספר תהלים. כי איתא בדברי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה בסימן רל"ז שעקר ההתחברות על ידי נגינה בבחינת הפעם ילוה אישי אלי הנאמר כשנולד לוי שעוסקין בשיר על הדוכן וכו’ עין שם. הינו כי שיר ונגון בחינת תהלים על ידי זה עקר ההתחברות …

שיחת הנפש – אות יב
http://breslev.eip.co.il/books/soul-conversation.asp

כתובות אינטרנט נלוות:
שיחת הנפש – רבי אלטר טפליקר

< קודם 5 6 7 8 9 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש